[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar
Hör du vinden blåsa? - Anden tröstaren: Saliga de fattiga
(del 1 av 6)

Illustratör: Rolf DesignHej Stinissen läsare!
Detta Stinissen avsnitt är hämtat boken om Den Helige Ande, "Hör du vinden blåsa?" Texten är meditation över de märkliga Paulus-orden: "Ty när jag är svag, DÅ är jag stark".

Då det är ett långt avsnitt delar vi upp det i sex avsnitt så att vi får tid för eftertanke till varje del.
Det grekiska ordet paraklétos kan betyda både hjälpare och tröstare. Det är denna sista betydelse jag väljer i detta kapitel.

Anden tröstar på olika sätt.

"Jag skall be Fadern", säger Jesus,
"och han skall ge er en annan 'hjälpare',
som skall vara hos er för alltid"

(Joh 14:16)

Före läsningen ber vi:

O Gud, du som har upphöjt din Son till platsen på sin högra sida,
uppfyll hans löfte till oss och sänd Hjälparen, den Helige Ande,
som leder oss fram till hela sanningen om dig och den du har sänt,
Jesus Kristus, vår Herre...

Hälsningar!

Anden tröstaren: Saliga de fattiga

  Han tröstar genom att ge en särskild smak för fattigdomen. Han lär dig att älska din litenhet.
  Om du försöker ta evangeliet på allvar, kommer du förr eller senare till en punkt där du står öga mot öga med din fattigdom. Du upptäcker att det finns mer mörker i dig än du trodde, mer ondska än du anade. Du känner dig oförmögen att leva upp till evangeliets höga mål. Du erfar att du inte kan uppbringa någon viljekraft, att dina resurser inte räcker till.
  I den förtvivlan som då uppstår, och som är en frukt av Andens verk i dig, är det samme Ande som tröstar dig. Inte i första hand genom att göra dig stark, Många går omkring med illusionen att om de ger sin svaghet åt Gud, kommer han att förvandla den till styrka. Men Gud känner människan tillräckligt för att veta att hon inte omedelbart kan bära en sådan styrka. Hon skulle bara bli ännu mer uppblåst.
  Jesus sökte inte att bli av med sin svaghet. Han ville tvärtom att hans svaghet skulle bli uppenbar. Han var ängslig i Getsemane, han föll under korset, han "uppsände med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden" (Heb 5:7). Men mitt i hans svaghet verkade Faderns kraft i honom.

"När han blev korsfäst, var han svag, men han lever genom Guds kraft. Vi är också svaga med honom, men vi skall leva tillsammans med honom genom Guds kraft, som ni skall få känna"
(2 Kor 13:4)

  Den som vägrar att vara svag, får heller inte Guds kraft. "I svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet... Ty när jag är svag, då är jag stark" (2 Kor 12:9-10).
  I stället för att göra dig stark, lär Anden dig att acceptera och til och med älska din fattigdom."Ju fattigare du är, desto mer kommer Jesus att älska dig" skriver Thérése av Lisieux (1873-1897) till sin syster Céline. Det finns en obeskrivlig glädje i att inte kunna något av sig själv utan i stället vara fullständigt beroende av Gud.
  Vill du veta om du börjat fatta något av evangeliets budskap, behöver du bara se på hur du reagerar när du upptäcker din uselhet. Blir du glad och fattar mod, eller blir du ledsen och tappar modet?
  Det är Anden, Tröstaren, som får dig att inse att just denna fattigdom är din sanna rikedom att det är den som ger dig "makt" över Gud. Gud kan inte motstå en människa som vet om sin fattigdom och sträcker sina armar mot honom. Det är Anden som får dig att förstå att du är salig när du är fattig (Matt 5:3).
  "Ta bort frestelserna", säger en ökenfader, "och ingen människa kommer att bli frälst." Det är framför allt i frestelserna som vi erfar vår svaghet. Det brukar ta lång tid innan vi vågar erkänna och acceptera den. Anden hjälper och tröstar genom att lära oss att det är denna fattigdom som är den skatt som låg gömd i var åker. Han tröstar alla dem som har en svag vilja och lär dem att just denna svaghet öppnar dörren till Gud. "Man måste ta rätt tåg", skriver Jean Lafrance. "Viljans och uppoffringens tåg (le train de la générosité) är vackert och förföriskt. Det avgår när man vill omedelbart. Tyvärr kommer det aldrig fram. Den helige Andes tåg är fattigt, miserabelt. Det har svårt att komma i gång, men det är det enda som når målet, himmelriket."
  Kanske du tycker att Jesu och Paulus och Théréses fattigdom trots allt är en fin fattigdom. Någon kommer till mig och säger: "Allt vad du predikar om fattigdom, om tillit och förtröstan, är uppmuntrande. Men min fattigdom är riktig fattigdom, det är synd, elände, feghet, högmod..." Jag svarar: "Om du har riktig 'misär', har du rätt till riktig 'misericordla' (barmhärtighet).
Det som Gud önskar av dig är ödmjukhet, inte fullkomlighet.
  Förvisso finns det också en falsk ödmjukhet. Djävulen är en mästare i att göra oss ödmjuka på fel sätt.
  Han får oss att vara ledsna över våra misslyckanden, att bittert konstatera skillnaden mellan idealet och verkligheten. Denna falska ödmjukhet, som ingenting annat är än sårat högmod, kommer oss att tappa modet och ge upp. Djävulen ler säkert i mjugg när han fått oss dit.
  Om det däremot är den helige Ande som visar oss vår fattigdom och uselhet, då är det en annan sak. Medan djävulen bara visar oss halva sanningen, leder Anden oss in i hela sanningen: både vår fattigdom och Guds barmhärtighet. Han lär oss att vara kloka som ormar (Matt 10: 16). Om vi vill ha mer av Guds kärlek, behöver vi bara gå djupare in i vår fattigdom och visa den för honom. Vi kan själva öppna kranen som får Guds barmhärtighet att flöda. Det räcker med att tala om för honom hur fattiga vi är. "Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt" (Ps 25:16). Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig" (Ps 70:6). "Herre, böj ditt öra till mig och svara mig, ty jag är betryckt och fattig" (Ps 86:1).
  Den helige Ande lär oss att Gud inte kan motstå vår fattigdom. På så sätt bibringar han oss konsten att utnyttja vår fattigdom och så småningom också älska den.

Del 2: En ny Jesu närvaro


Textkälla: Hör du vinden blåsa?
©W Stinissen & Bokförlaget Libris
 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.