[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar
Evigheten mitt i tiden: Förlåtelse

Kära Stinissen-läsare!
Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsenDetta avsnitt handlar om förlåtelse och om hur Bibeln skall läsas. Jag har valt det med tonvikt på det senare eftersom vi nu några avsnitt framåt ska låta broder Wilfrid ge oss några texter om Guds Ord.

Bibeln är en svår bok på många sätt och behovet av vägledning är stort. När vi läser Bibeln måste vi göra det som om den vore ett kärleksbrev från vår Gud - vilket den är! Därför måste vi läsa den efter alldeles bestämt ledmotiv...

Före läsningen blir vi stilla och ber:

Gud, du låter den helige Ande lysa i våra hjärtan:
skänk oss genom honom visshet om vår väg
och tröst i all vår oro.
Genom vår Herre Jesus Kristus
.
Amen

Ty jag längtar efter att få träffa er
och dela med mig av Andens gåvor
för att ni skall bli stärkta,

(Rom 1:11)

Välsignad Stinissen - läsning önskar jag er alla!
Hälsningar från

Förlåtelse

  Många tror att de inte kan förlåta. Men vi kan mer än vi tror. Vi kan i alla fall börja med att längta efter att kunna förlåta och att be om det. Det är otroligt vilka under som kan ske när man äntligen tar sig samman och bestämmer sig för att "vandra vidare". En Jesu lärjunge är kallad att "vandra vidare, i dag och i morgon och i övermorgon" (Luk 13:33).

  Det blir lättare att förlåta när man själv oupphörligt exponerar sig för Guds förlåtelse. Man ger spontant vidare det man får. Lever man i Guds kärleks ljus, sprider man detta ljus. Vårt djupaste problem är emellertid att vi har så svårt att tro på Guds förlåtelse. Vi projicerar på Gud vår egen ovilja att förlåta. Men att förlåta är aldrig något problem för Gud. Det är hans natur. Han skulle inte vara den han är om han vägrade att förlåta.

  Om vi läser bibeln borde det alltid vara därför att vi längtar efter att möta Kärleken, att fördjupa oss i den och bli mer övertygade om den. Bibeln är en farlig bok om vi fäster oss vid enstaka utsagor och inte förstår att den som helhet är en enda stor kärleksförklaring från Gud. Det finns ett ledmotiv i bibeln: "Fadern själv älskar er" (Joh 16:27) eller också: "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son... gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom" (Joh 3:16-17). Utifrån detta ledmotiv måste alla övriga utsagor tolkas.

  Det finns mycket i Gamla testamentet som kan föra oss på villovägar om vi inte tolkar det utifrån Nya testamentet - t ex 5 Mos 32:35: "Min är hämnden och vedergällningen". Stannar man vid dessa ord, kan man lätt börja tro att Gud är ute efter att hämnas. Men meningen är inte att Gud kommer att hämnas, utan att vi inte får hämnas eftersom vedergällningen är Guds sak. Paulus har fattat det så: "Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skri­ vet: Min är hämnden" (Rom 12:19). Vi vet att Guds vrede är en kärlekens vrede och att han hämnas genom ett "övermått" av kärlek.

  Förlåtelsen är mästare över tiden. Den låsning som synden åstadkommit bryts upp av Gud vid första till­ fälle och blir upptakten till en ny utveckling. Tiden som var fängslad och stod stilla befrias och blir åter strömmande dynamik.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade...
gör vår tid till hoppets tid.

  Förlåtelsen gör tyranniets tid till en hoppets tid. Om jag ständigt står i Guds förlåtelses regn, blir jag ständigt rentvådd och förnyad, och då kan jag också förlåta andra och mig själv. Varför skulle jag inte förlåta mig själv när jag vet att Gud gör det?


Textkälla: Evigheten mitt i tiden.
©W Stinissen & Bokförlaget Libris
 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.