[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar
I dag är Guds dag:
Kyrkan tolkar Guds ord - Stora perspektiv

Kära Stinissen-läsare!
Illustratör: Berit Simonsson"Broder Wilfrid och Bibeln" - så skulle man kunna kalla det tema som vi nyligen har introducerat i Bibelskolan. Förutom att det passar ovanligt bra i vår sajt är det ett ämne som br Wilfrid har en rad goda texter (förutomen hel bok!) om. Om någon är bibelbrukare och bibelkännare så är det han! Dagens första text handlar om att vi ska läsa Bibeln i Kyrkans gemenskap, dvs ta till vara så mycket som möjligt av särskilt de äldsta historiska kyrkornas erfarenheter av bibelläsning.

Om detta tycks svårförståeligt (det finns ju så många kyrkor!) så ber jag Dig höra av Dig, så får vi föra ett samtala om saken (Klicka då här).

Bed med egna ord före läsningen och/eller med denna bön:

Herre, låt dina ord bli en närande föd
som styrker oss på vägen hem till dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre

Men inser du inte, tanklösa människa,
att tro utan gärningar är utan verkan?

(Jak 2:20)

Välsignad Stinissen - läsning önskar jag er alla!
Hälsningar från

Kyrkan tolkar Guds ord

  I Kyrkan klingar Guds ord på ett oerhört tydligt sätt. Den som lyssnar till Kyrkan, lyssnar till Jesus själv (Luk 10:16).
  Många anser det vara tillräckligt att läsa Guds ord som det är upptecknat i Skriften för att veta allt vad Jesus vill säga oss. Men vi behöver endast se på den mångfald av kristna samfund och sekter som alla åberopar sig på Bibelns auktoritet för att inse att detta inte stämmer. Den heliga Skrift blir en källa till splittring när den utlämnas till enskilda människors godtycke.
 Nya testamentet har sin uppkomst i Kyrkan. De första decen­ nierna av Kyrkans existens fanns inget nedtecknat evangelium. Evangeliet och hela Nya testamentet är en skriftlig sammanfattning av Kyrkans muntliga förkunnelse. Därför kan Nya testamentet rätt tolkas endast där det finns en obruten tradition från apostlarna.
 Att lyssna till och tolka Guds ord på egen hand, utan förbindelse med Kyrkan, leder antingen till falsk mystik eller till sektbildning. Historien ger otaliga exempel på detta.
 Endast den helige Ande, som är Kyrkans själ, kan återförena oss i den rätta tolkningen av Guds ord. Det är viktigt att outtröttligt be om att han lär oss att lyssna till sanningen.

Stora perspektiv

  Gud ser alltid helheten. Vi ser bara små bitar av verkligheten och låser in dem i statiska begrepp. Men Gud ser dynamiskt, han ser vart allting leder.
  När vi möter döden ser vi oftast enbart döden och inget mer, vi absorberas och överväldigas av den ögonblickliga smärta den innebär. Gud ser från början hur det nya livet föds genom döden.
 Vi säger alltför lätt att lidande och död är något ont. Om vi betraktar dem som enskilda realiteter utan sammanhang med helheten, blir de det. Men det är just detta som är felet. Lidande och död är inte i sig själva fulländade verkligheter. De är element invävda i den stora verklighet som människolivet är.
 Bibeln ger oss en helhetssyn på verkligheten. Bibeln ser allt det lilla som sker mot en oändlig horisont, mot evighetens bakgrund. Där korrigeras och utvidgas vår mänskligt småaktiga och begränsade blick.
 I psaltarpsalmernas vackra parallellismer blir detta ofta tydligt. Den första halvversen kan uttrycka en enbart mänsklig horisont, i den andra blir perspektivet upplyst och förvandlat i Guds ljus. Jag är betryckt och fattig . . . Min hjälp och min befriare är du. (Ps 70:6) Om än min väggar genom nöd, så behåller du mig vid liv. (Ps 138:7)
 
När du läser Bibeln bör det bland annat vara för att lära dig se hur allt till sist vilar i Guds hand och att han med otrolig skicklighet och precision leder historiens gång. Allt använder han för att förverkliga sin plan.


Textkälla: I dag är Guds dag.
©W Stinissen & Bokförlaget Libris
 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.