[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar
I dag är Guds dag:
Gud talar vem lyssnar? - Varför talar Jesus i liknelser?

Kära Stinissen-läsare!
Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsen Vi fortsätter att lyssna till br Wilfrids texter om Bibeln som Guds Ord. Karmeliterorden som det talas om i den första texten är namnet på br Wilfrids egen orden. Orden har funnits sedan medeltiden. De allra första bröderna samlades på berget Karmel i det Heliga landet i sluet av 1100-talet. Bibeln har alltid haft en central plats i deras liv. I den nuvarande ordensregeln heter det att varje broder skall "begrunda Herrens lag både dag och natt (Psalt. 1:2) och vaka i bön. ..".

Den korta versen som inleder vår läsning finns i sv. psalmboken 373.

"Behåll oss vid ditt rena ord,
så att dess kraft kan bli förspord.
Och ge din kyrka kraft och frid
från dag till dag, från tid till tid."

Men inser du inte, tanklösa människa,
att tro utan gärningar är utan verkan?

(Jak 2:20)

Välsignad läsning önskar

Gud talar - vem lyssnar?

  Hela den kristna traditionen har betraktat Maria från Betania som en typisk representant för det kontemplativa livet. Maria sätter sig vid jesu fötter och lyssnar till hans ord. Hon gör precis det som varje människa som söker ett kontemplativt liv vill göra. I motsats till vad många tror är kontemplation något annat än självbespegling, något annat än ett slags försjunkande i bottenlösa kosmiska djup.
  Karmelitordens regel säger att en karmelit dag och natt skall meditera över Herrens lag, det vill säga lyssna till Guds ord. Vår Gud är inte stum. Han är en Gud som talar, som meddelar sig själv. Gud uttalar ett ord och världen blir till. Gud talar till Abraham, till Mose, till Samuel. Hela Bibeln är Guds ord. Det är livsviktigt för Gud att tala. Redan innan världen och människan fanns till talade Gud. Aldrig har Gud kunnat behålla sin rikedom för sig själv. Från evighet har han talat ett Ord som uttrycker honom totalt. Det är detta Ord som kommer i världen. När Gud kommer till oss i människogestalt, kommer han som Ord, som det av Fadern definitivt uttalade Ordet.
  Man skulle tro att världen håller andan när Gud uttalar sitt Ord, att den lyssnar i vördnadsfull tystnad. Och faktiskt läser vi i Vishetens bok: "När djup tystnad behärskade allt... svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned" (18:14-15).
  Men vart har denna tystnad tagit vägen? Vem i vår tid gör som Maria? Alla vill tala, men vem vill lyssna?

Varför talar Jesus i liknelser?

  Himmelrikets hemligheter är heliga. Om heliga ting far man inte tala ovarsamt.
  När Jesus talar till folkskarorna är han medveten om att människorna lyssnar till honom med vitt skilda avsikter. Några är endast ute efter att ertappa honom med ord som de kan anklaga honom för. Andra har en ärlig längtan att höra hans undervisning om Guds rike. Och åter andra har redan tidigare tagit emot hans ord och vill nu tränga djupare in i deras budskap.
 Jesus måste tala till alla dessa samtidigt. Därför talar han i liknelser som tillåter olika tolkningar enligt åhörarnas fattningsförmåga. Några förstår inte mer än den materiella innebörden i orden, medan andra anar att de åsyftar något mer. Några förmår också tränga in till kärnan i det Jesus vill säga.
 Denna gåtfullhet i Jesu liknelser kan öppna dig för rikedomen i Guds mysterium. Guds ord är alltid mångtydigt. Det kan inte vara annorlunda, eftersom det uttrycker det oändliga.
 Just detta gör bibelläsningen så fascinerande. Varje gång du läser Bibeln far du läsa utifrån den mognad du nått fram till. På så sätt kommer du att förstå orden på ständigt nya sätt. Varje gång finns ett budskap till dig på den utvecklingsnivå där du just då befinner dig. Varje gång far du tränga djupare in i himmelrikets hemligheter.


Textkälla: I dag är Guds dag.
©W Stinissen & Bokförlaget Libris
 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.