Startsidor   Bibelns rikedomar   Vandringar   Ungdom/Barn   Utblick   Övrigt   Backa en sida
  Nödutgång...

Medarbetar presentation

Sörens Bolander, Wilfrid Stinissen guide och stiftelsens ordförande
Hej Stinissen-läsare!
Jag föddes i Jönköping, växte upp i Östergötland, studerade teologi i Uppsala och har sedan som präst fått erfarenheter av olika i församlingar i Sverige, Argentina och El Salvador.
Sedan snart 20 år tillbaka finns jag med min familj i min faders stad, Göteborg. Förra året började tjänar jag Bibelskolans datororiserade församling.

Att låta br Wilfrid Stinissen predika för mig känns mycket meningsfullt. Det är en förmån. Enda nackdelen är bristen på församlingskontakt. Hör gärna av er!!

Här kan du kontakta Sören

Bibelskolan fyller varje dag en hel "kyrka" med besökare, som kommer dit för att ta vara på Guds ord! Det är också därför jag ständigt är lika tacksam för alla bidrag till vårt arbete via postgiro 402 30 79 -9!


Bengt Pleijel, Nyfikenhetsupptäcktsvandrings/oas guide
Jag känner mig som jubilar detta år 2002.
Jag har levt i 75 år
Jag har varit präst i 50 år.
Jag har var föreståndare för Åh Stiftsgård i 26 år.
Jag har varit gift med Annika i 46 år
Jag har skrivit färdigt 75 nyfikenhetsupptäcktsvandringar i Landet Kristen tro.
Jag har i 25 år lett bokförlaget Vetekornet.
Jag tronar på minnen från 15 böcker jag fått skriva.
Jag är förvånansvärt ödmjuk och mycket mycket nyfiken.

Här kan du kontakta Bengt angående nyfikenhetsskolan


Åke Reinholdsson, veckans Bibelord "inför söndagen"
Hej!
Jag heter åke Reinholdsson. Har varit präst i Hindås och Göteborgs domkyrka, och de senaste 22 åren i Skepplanda, som ligger mitt i Götaälvdalen, på västgötasidan. Ingvor heter min fru och är barnmorska, Daniel och Helena barnen, 23 resp 21 år gamla.

På lite märkliga vägar har jag fått uppdraget att en tid stå för den korta introduktionen till söndagens predikotext. Hoppas den kan få öppna upp och leda in i Guds tankar och rika värld för några!

Här kan du kontakta Åke angående Bibelordet


Frågor & Svar
Staffan Ljungman är en erfaren prövad präst som bor i Osby han försöker besvara dina frågor efter bästa förmåga.
Gustav Börjesson
Jag är pensionerad församlingspräst. Mesta tiden har jag tjänstgjort i Björketorps församling som ligger mitt emellan Göteborg och Borås. Sedan 70-talet har jag varit engagerad i SESG, nuvarande Credo, för föredrag och bibelstudier, och på 80-talet som ordförande i riksstyrelsen. Efter min pensionering 1991 fick jag tillsammans med ett team på västkusten några år ta ansvaret för bibelläsningsplanen BIBELN IDAG.

Nu gläder jag mig åt att få medverka i Bibelskolan, och jag ber Herren ge mig de rätta svaren.

Här kan du kontakta Staffan & Gustav angående Frågor & svar


Agneta Enander, Bibelfönstret
Tre slags jobb har jag haft i mitt liv: 1) hemvårdare - dvs hemma hos oss, 2) lärare - mest på högstadiet, 3) församlingspedagog.
Det mesta jag använder tiden till är roligt. Det finns två undantag: att plocka ur kassarna när man handlat mat och sånt och att plocka i och ur diskmaskinen. Fast somligt är förstås roligare och roligast . Allt som har med blommor att göra t ex. Och Bibeln. Den överraskar ständigt. Inte alla vet hur spännande det är att leva tillsammans med den.

Dessutom har jag sedan många år ett Job, dvs ständigt sällskap med Mr Parkinson, en förfärlig sjukdom om inte medicin, förbön, forskare, läkare, sköterskor fanns. Men de finns. Och livet är både möjligt och roligt och mycket spännande.

Här kan du kontakta Agneta angående Bibelfönstret


Anne-Marie och Stig Svennberg
Anne-Marie Svennberg är suppleant i styrelsen. Anne-Marie är ordförande i kyrkonämnden för Svenska kyrkan i Stenungsund. Hon är aktiv i själavård inom Helhet genom Kristus och deltar i Alpha-arbetet i församlingen.

Stig Svennberg är sekreterare i styrelsen. Stig är ordförande i kyrkorådet i Norums församling i Stenungsund. Han är aktiv i själavård inom Helhet genom Kristus och deltar i Alpha-arbetet i församlingen.


Tidigare medarbetare

Carl Gustaf Stenbäck
Carl Gustaf Stenbäck avled 2005-11-25. Läs minnesordet här.

En av bibelskolans stiftare tillika dess förste ordförande. Präst sedan 1960 och missionär i Malaysia och Sverige. Ledare för Oasrörelsen i Sverige under dess uppbyggnadsskede. Carl Gustaf var också Internationellt engagerad sedan många år i den globala ekumeniska karismatiska rörelsen. Innan sin död var Carl Gustaf även föreståndare för Lärjungagården i Torestorp där tyngdpunkten i arbetet låg på "bön, bibelundervisning och mission".


Jack de Bruin

Jack de Bruin avled söndagen den 8 April 2006 bara 46år gammal. Han lämnade bakom sig ett brokigt och inte alltid så lätt liv. Efter att ha genomlevt en svår barndom som i sin tur ledde honom in i ett mångårigt missbruk, fick han som vuxen uppleva en ny start. Det kom människor i hans väg som stöttade och satsade på honom, han valde att ta den hjälpen och vågade satsa på sig själv och lyckades förvandla sitt liv. Han fann snart ett nytt brinnande intresse i datorernas och internets värld och jobbade numera som sk webbmaster.

Ett av hans hjärteprojekt var bibelskolan.com, en bibelskola på nätet som Jack var med och formade från grunden. Han gick in för denna uppgift med liv och lust, med stor känsla och konstnärlig skicklighet. Med tiden växte bibelskolan och blev allt större. Den har nu uppmärksammats inte bara i Sverige utan också i våra grannländer. Utlandssvenskar hör ofta av sig och uttycker sin glädje över den. Jack själv brukade säga att den med sina besökare fyller ett par katedraler varje dag.

Vi som var med i detta arbete förvånades över att möta Jack de Bruin, en person, som inte bara med stor skicklighet kunde sköta den tekniska sidan utan också var besjälad av budskapet. Vi såg en man som med insikt, klokhet och klarsynthet brann för detta uppdrag. Han som själv verkligen visste vad det var att möta motgångar i livet kunde genom sitt arbete i bibelkolan förmedla kärlek, uppmuntran, tröst, förnyelse och fördjupning i livets stora frågor till många medmänniskor. Han var en doldis som genom sitt arbete fick hundratusentals nätsurfare att räta på ryggen.

Vi kommer att sakna honom mycket.

Vid Jack deBruins Jordfästning 2006-05-02 i Härlanda kyrka

Läsning ur Psaltaren 139, vers 1-12, 16-18, 23-24.

Utgångsord: Psalt 139:5-6: Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Ja, det som har hänt med vår vän Jack övergår vårt förstånd. Det gick för fort - vi har inte riktigt hunnit med. Detta att Jack har lämnat oss mitt i livet, det kan vi inte begripa. Men kanske handlar livet egentligen om att begripa hur litet vi begriper. Frågan är om inte det som vi begriper är det minst viktiga...

Det verkligt viktiga är detta: Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Så får vi tänka om Jack nu. Han har gått bort från oss, men Guds ord säger att han ändå inte har gått bort, utan hem. Han gruvade sig för att bli tvungen att flytta till ett sämre boende _ nu fick han i stället flytta till ett långt bättre boende: Jag skall åter få bo i Herrens hus evinnerligen (Psalt 23:6). För det är så, att den som är omgiven av Gud på alla sidor, den som är helt i Guds hand, han är i djupaste mening hemma.

Det är bara från oss du är borta, Jack. Fast det är inte så bara, för det gör så ont i oss alla att skiljas från dig. Men vår tröst är att när du gick, så gick du inte ensam. Jesus gick med, som Guds ord säger: Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig (Psalt 23:4). Ja, Jesus är inte bara med dig, han omger dig på alla sidor och håller dig i sin hand! Hans hand som är sårmärkt av kärlek, den bär dig ända hem. Och vad skulle du då kunna vara rädd för? Jag är helt i din hand, kan du säga. Och då finns det ingenting att tillägga, i hela evigheten.

Men vi får försöka leva kvar med vår saknad. Vi ville inte det här. För oss är det mörkt i dödsskuggans dal. Men vi ska inte glömma orden i psaltarpsalmen: Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt FÖR DIG, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus! Jack hade i sitt liv gått igenom mycket som var mörkt och svårt, men nu är det totalt annorlunda. Nu har själva mörkret blivit ljus. Nu får vi lämna över honom helt i det ljus som vi ännu inte kan se annat än i korta glimtar. Vi tackar Gud för vad Jack har betytt för oss och för många andra som han var till hjälp för på olika sätt, under den tid vi fick ha honom till låns. Nu ger vi tillbaka lånet, för vi vet ju var han djupast hör hemma.

Jack, du är framme. Nu är du helt i Guds hand. Tryggare kan ingen vara.

Efter Överlämnandet läsning av hela Psalt 23 samt Joh 10:27-28.

Staffan Ljungman

 

Saknar du något på denna sida? Har du tips om hur vi kan förbättra bibelskolan? Kontakta oss
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Klicka här för att varje fredag få ett mail med information om vad som tillkommit på bibelskolan under veckan som gått.
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster
Om coocies