Utblick, bibelskolans utblickspunkt i verkligheten
Utblick meny:
Berättelser
Presentationer
Frågor & Svar

Berättelser

Medmänsklighets upprop
Jesus umgicks med fattiga fiskare och prostutierade, med lurendrejare och främlingar. Han delade sitt bröd med dem. På den tiden var det en skandal. man åt inte med människor från ett annat folkslag eller med dem som inte kom från samma samhällsklass. De flesta skulle aldrig bjudit hem sådana Jesus kallade sin vänner.
Jesus gjorde sig till ovän med många just för detta.
Varför var det då så viktigt för honom?
Umgicks han med dem för att vinna deras röster?
Trodde han att han kunde omvända dem?
Eller gjorde han det för att han såg en längtan i dem efter gemenskap, eller att bli efterfrågad och talad till?

Hjalmar Cullberg skriver: Byta ett ord eller två gjorde det lättare att gå. Alla människors möte borde vara så. Så lite kan betyda så mycket. Många människor lever i ensamhet.Många känner sig utstötta från gemenskapen.
Detta måste vi gemensamt motverka. Alla måste vi göra vårt för att världen skall bli lättare att leva i.

Om ödslig skog
ångest dig betog.
Kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas i fred:
sådant var främlingars möte
enligt urgammal sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

Hjalmar Gullberg

Marika Palmdhal
(präst i Brämaregårdens församling, saxat ur församlingsbladet)


Finns det något i ditt församlingsblad du tycker bör nå en större läskrets. Kontakta oss

| Startsidan | Sidans top | Berättelser | Presentationer | Frågor & Svar | Tipsas vid nyheter! | Bakåt en sida |
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
[an error occurred while processing this directive]
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster