Boktipset: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Drabbad Av Det Oväntade
av Elisabeth Sandlund

Hon trodde att hon var fullständigt ointresserad av livsåskådningsfrågor i allmänhet och kristen tro i synnerhet. Men en sommardag – på sin dotters konfirmation – drabbas hon av Gud. ”Jag hörde ingen röst, såg ingen eldskrift på kapellets träväggar … Men jag fylldes av en total visshet.” Om detta berättar Elisabeth Sandlund, tidigare ekonomijournalist på Svenska Dagbladet under 25 år och nu redaktionschef på Kyrkans Tidning.

Med journalistisk noggrannhet benar hon ut vad kristen tro innebär samtidigt som hon personligt och med en ständigt närvarande humor skildrar sitt eget liv efter det omtumlande mötet med Gud. Människor i alla åldrar är intresserade av den kristna tron, menar författaren, men hur möter kyrkan dessa moderna sökare? Och hur förenar man tydlighet om vad kristen tro innebär med respekt för varje individs bakgrund och erfarenheter?

Boken vänder sig till den som är nyfiken på vad kristen tro kan innebära för en så kallad modern människa, som inte vill nöja sig med att se Gud som en opersonlig högre makt.

Köp den här


Döden : En Del Av Livet
av Staffan Ljungman

Vad är döden och hur kan man se på den? Vad händer efter döden ur de dödas perspektiv? Och hur handskas vi med sorgen som drabbar när någon dör ifrån oss?
Den här boken är ett försök att utifrån en kristen och biblisk utgångspunkt presentera ämnet döden i "helfigur". För att förstärka bredden och helhetssynen har varje kapitel i boken två avdelningar: en utredande del och ett avsnitt med mer personliga erfarenheter och reflexioner. Döden -en del av livet är en bok för "vem som helst, när som helst". För den som mitt i livet funderar över frågorna omkring döden, för den som drabbats av sorg och så småningom vill bearbeta dessa frågeställningar, men också för den som i sitt arbete möter människor som lever i dödens närhet. Staffan Ljungman är präst i Osby och har lång erfarenhet både som församlingspräst och själavårdare. Han är knuten till Lydiagården, ett gästhem för cancerrehabilitering i Skåne. Där möter han regelbundet både sjukas och anhörigas tankar kring lidande, död och sorg. | Ett litet smakprov ur boken |

Köp den här


En Liten Bok Om Sinnesrobönen
av Persson, Larsåke W.

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen är en bön som både troende, tvivlare och andliga sökare har tagit till sig. I all sin enkelhet rymmer den viktig vägledning för människor som känner vanmakt eller som har drabbats av förluster och sorg.
Pastorn och själavårdaren Larsåke W Person tecknar här bönens bakgrund och historia och reflekterar klokt kring bönens betydelse.

Köp den här


Fallet Jesus : Fakta Och Indicier :
En Reporters Personliga Granskning
Lee Strobel

På ett spännande och lättläst sätt tar Strobel med oss till historiker, arkeologer och teologer, som han utsätter för tuffa korsförhör i frågor som rör bl.a. vad vi rent historiskt kan veta om Jesus, hur vi kan vara säkra på att han verkligen funnits, vad det finns för utombibliska vittnesbörd om honom o.s.v.
Stellan Olteus


Husen Vid Himlastigen
Sune Jonsson

Storslaget enkelt och vackert porträtteras de västerbottniska byabönhus som byggdes under väckelsetiden (1920- och 30-talen), gudstjänstlivet och dagens bönemöten i hemmen. Allt fler av husen säljs nu ut och denna försvinnande miljö fångas här i sista stund av kameran och i intervjuer, som ger fängslande inblickar i den enskildes trosliv.


Enklaste glädjen
Tomas Sjödin

En glädjefylld resa in i vardagen. Den enklaste glädjen är en resa in i den förunderliga värld vi kallar vardagen. Tomas Sjödin botaniserar bland det till synes välkända och återupptäcker ord som förnöjsamhet, förundran och förtröstan. Bland svalor och daggmaskar, barn och änglar, trädgårdsland och stjärnehav, gamla goda vänner och oväntade bekantskaper spårar han tillvarons innersta mening. Och under bråten finner han glädjens djupaste källor. I sin förra bok När träden avlövas.... skildrar han livet som förälder till barn med fortskridande hjärnsjukdomar. Boken har fått stor uppmärksamhet och sålts i mer än 30 000 ex. Den enklaste gläden är inte en fortsättning, ändå ett försök till svar på alla de brev han fått: "Många brev har varit svåra att läsa, ändå kan man säga att ett genomgående drag har varit glädjen." Författare till bokpresentationen : Erik Tilling

Guds Lilla gröna
Richard Daly

En liten vacker present- eller ge-bort-bok för stressade människor. Varje sida innehåller ett kort citat eller tanke följt av en bibelhänvisning. När du tycker att livet går för fort kan dessa tidlösa sanningar och uppmuntrande löften skänka lite lugn och ro. Den här lilla boken gör det lite lättare att möta livets bekymmer.


Guds Lilla Blå:
Löften Och Ledning I Livets Villervalla
Sune Fahlgren

En bok fylld av löften från bibeln som ger tröst och ledning i livets villervalla. Ord att leva av och lita på i vardagen och i både glädje och sorg. Den här lilla boken gör det lite lättare att möta livets bekymmer. Den är gjord i samma format och känsla som föregångaren Guds lilla gröna. Bokens inlaga är likt den förra vackert illustrerad.


Nära Mästaren : Om Jesus Och Lärjungaskap I Vår Tid
Edin Lövås

Om lärjungaskap i vår tid. Det är innanför alla traditioner och former som Edin Lövås söker sig. Bakom den religiösa bråten hittar han kärnan i kristendomen - Jesus från Nasaret. Här målar han ett fängslande porträtt av den levande Mästaren och vad det innebär att leva nära honom i vardagen. Edin Lövås är en av Norges mest kända förkunnare och som författare känd för sitt enkla och levande språk. Så här skriver han i bokens förord: "Boken du har i din hand upplever jag som författare som den allra viktigaste jag har skrivit. Den är en summering av det jag har tänkt och upplevt i samvaron med Jesus under ett långt och innehållsrikt liv." Författare till bokpresentationen: Erik Tilling


Sidans top | Boktips startsida | Åter till Bibelskolan | Har du ett boktips?

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.