Boktipset: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Anders Piltz
katolsk präst och prof., är en av landets mest uppskattade förkunnare av kristen tro.

Bibeln är ingen lättsmält kost.
Inte ens nya översättningar undanröjer alla svårigheter för nutida läsare. I det som kallas Guds ord finns sådant som är hänryckande vackert och tröstande, sådant som är obegripligt, åtskilligt som är intetsägande och en hel del som är rent chockerande. För att bibeltexten skall bli andlig föda måste den förklaras. Guds ord är ett grovt bröd som måste brytas innan det kan ätas. Då ger det verkligen näring för livet.


Morgonens nåd och nattens trofasthet.
201 andakter och bibliska meditationer.

Starka och ljuvliga, uppväckande och tröstande texter för vardagen av Anders Piltz.

Det är andakter som vill bryta Guds ords bröd så att de blir föda för varje dags bön, kontemplation och arbete. De riktar sig till nutidens människa. I slutet av boken finner läsaren en förenklad version av tidegärden. En komplett andaktsbok till nattygsbordet!

Köp den här


Honung ur klippan - Från bibeltext till själaspis.
Praktisk handbok för den som vill göra bibelordet till sitt dagliga börd.

Här förklaras de traditionella sätten att använda Guds ord som vardagsföda:
tidegärden, lectio divina, betraktelsen av mysterierna i Jesu liv, rosenkransen, Jesusbönen.

Köp den här


Det gråtande djuret
- Människans mångtydighet i europeisk tradition.

»Det gråtande djuret hör till bokårets mest angelägna läsningar och äger ett bestående värde.« Tidskriften Boken
»Slärd och oavbrutet underhållande« Sydsvenska Dagbladet
»Briljanta essäer om människans Funnes det ett teologiskt Augustpris vore docenten Piltz en självklar kandidat« Kyrkans tidning.

(Artos & Norma bokförlag) Köp den här


Medeltidens lärda värld.
Anders Piltz´ lovprisade bok om Medeltidens lärda värld! I lättillgänglig form kan vi sätta oss in i de viktiga frågor som i åtskilliga århundraden sysselsatte alla bildade människor i Västerlandet. Det är den okända bakgrunden till vår egen föreställningsvärld som här träder fram och får liv.

Boken utkom första gången 1978 och fick strålande recensioner (Nyutgivning).

Köp den här


Mellan ängel och best.
Människans värdighet och gåta i europeisk tradition.

Det handlar om rötterna till vår europeiska identitet,
om människans frihet och värdighet men också om vår obegripliga förmåga till ondska.

En mycket efterfrågad bok!
3:e omarbetade och utvidgade upplagan.

Köp den här

OM JESUS KRISTUS - tio teser.
Det finns ingen mera gåtfull gestalt i historien än Jesus från Nasaret. Varje epok och miljö gör sitt eget porträtt av honom. Men det finns inga andra användbara källor till hans liv än Bibelns fyra evangelier. Det finns heller ingen motsvarighet till inkarnationen – den kristna tron att Gud blivit människa – i andra religioner.

Det säger Anders Piltz i denna skrift.
I tio teser inbjuder han till en öppen dialog om vem den historiska gestalten Jesus Kristus är och om vilka anspråk han framträdde med.

Boken borde spridas till alla som på något sätt söker lära känna Jesus Kristus

Köp den här


Se ansiktet
(Tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium).
Med utgångspunkt från det absolut unika i kristendomen,
inkarnationen, att Gud har blivit människa och av människorna blev behandlad som en förbrytare, skriver Anders Piltz tjugofyra essäer inför inkarnationensmysterium.

Köp den här


Som regnet och snön - ett kyrkoår.
är en samling med Anders Piltz predikningar.
"Dessa predikningar förkunnar ordet om Kristi död och uppståndelse in i vår tids förhållanden och tankesätt, för människor av alla slag, lärda och olärda, troende och tvivlare - ordet från Gud som likt regnet och snön inte vänder tillbaka utan att ha gjort jorden fruktsam och bärande."

Den som hungrar efter en förkunnelse med klarhet och djup kommer med denna bok att sannerligen bli mättad.

Köp den här


Spåren i djupet.
I boken Spåren i djupet ledsagar oss Anders Piltz genom kristenhetens mest lästa bönbok, Psaltaren.

Här blir mötet mellan människa och Gud personligt.
Här visar sig det gudomliga ordets kraft att hela och trösta.

Spåren i djupet är en fantastisk bok!

Köp den här

Samtliga Anders Piltz
böcker säljes genom

"Artos" är det grekiska ordet för bröd. Artos bokförlag ger ut böcker inom ämnesområdet teologi och andlig läsning med angränsande kulturhistoria, filosofi och skönlitteratur. Företaget drivs av prästen Per Åkerlund.
1996 köpte Artos Norma bokförlag med en utgivningsinriktning på essäer, idéhistoria, samhällsdebatt, akademisk litteratur, reseguider m.m.


Sidans top | Boktips startsida | Åter till Bibelskolan | Har du ett boktips?

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.