Boktipset: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Wilfrid Stinissen
framstår alltmer som en av vårt lands mer betydande andliga ledare. Född och uppvuxen i Belgien kom han redan 1967 till Sverige och var med om att bygga upp Karmeliternas verksamhet i vårt land. Under snart tre decennier har han förmedlat Guds ord till en allt större lyssnar- och läsarskara. Vi kan bara säga att funderar du på att inhandla en bok antingen till dig själv eller som gåva, så är dessa böcker att rekomendera.


Lilla Boken Om God Tid
Hur förvaltar jag min tid på jorden på ett meningsfullt sätt? Hur lär jag mig att se mitt liv och min tid med Guds ögon?

Denna bok om god tid samlar texter ur Stinissens rika produktion. Stinissen hjälper oss att se tiden men nya ögon. Hur kan man leva i nuet och ända vara buren av evigheten?
En uppmuntrande bok om hur vi kan lära oss att leva mer sant och helt.
Köp den här


Evigheten Mitt I Tiden
Vi tror vi vet vad tiden är. Så länge vi har funnits har vi levt i den. Vi är förtrogna med den. Tiden är vårt hem. Vi kan inte föreställa oss hur det skulle kännas om vi befann oss utanför tiden. Men så snart vi börjar reflektera över tiden, blir det svårt. Att fördjupa sig i tidens väsen är att hamn mitt i mysteriet.
Denna bok avser inte att klargöra vad tid är, att upphäva mysteriet, utan visar tvärtom att tiden är mer hemlighetsfull än vi trott. I stället väcker den frågan: Hur skall vi leva i tiden, hur kan vi utnyttja de oerhörda möjligheter som tiden erbjuder oss? Köp den här


I dag är Guds dag
Ett ord för själen per dag. En stund av bön och vishet på morgonen eller kvällen. Idag är Guds dag är en närmast klassisk andaktsbok med 365 texter av Wilfrid Stinissen. Texterna har löpande datum då vissa texter anknyter till exempelvis fastan, påsktiden och jultiden.

"En bra bok för köksbordet att ta till före eller efter morgongröten." SVENSKA JOURNALEN
"Här har jag funnit en plats där det eviga och timliga möts." PILGRIM
"Karmelitbrodern som gått hem hos både heliga och oheliga." GÖTEBORGS-POSTEN
Här andas vi frisk luft fjärran från det instängda eller alltför sökta. En textsida per dag räcker som grund för den egna meditationen. Stinissen bärs av en ljus förtröstan där också livets mörka stråk får sin skarpa belysning. Sådant skapar ett odelat förtroende hos den läsare som tar tid för både läsning och eftertanke.
Tomas Söderhjelm, Bibliotekstjänst
Köp den här


En bok om kristen djupmeditation
Många människor i vår tid längtar efter fördjupning, stillhet och frid - ett sökande efter kontakt med det gudomliga, ja, erfarenhet av Gud. Somliga vänder sig till yoga och zen. Och visst är det sant att österlandet erbjuder västerlänningen vissa hjälpmedel, som kan hjälpa honom att samla ihop de spridda bitarna av hans väsen. Det främsta av dessa hjälpmedel går under namnet djupmeditation. För många är det kanske okänt att den funnits inom kristendomen ända från dess allra första tid.

Denna bok beskriver en ny form för kristen djupmeditation som tar särskild hänsyn till de svårigheter nutidsmänniskan har så snart hon försöker börja koncentrera sig.

Några kapitelrubriker: Vem är jag?, Kroppens bidrag till meditationen, Att leva i nuet och Jesusbönen.
Köp den här


Hör du vinden blåsa?
- Om du inte är nöjd med "ett liv på sparlåga" utan vill leva ett fullödigt liv, behöver du Anden.
Tro inte att han är långt borta. Att du överhuvudtaget lever beror på att den levande har gett dig sin Ande. Men vill du inte leva medvetet, vill du inte leva mer?
Anden blåser genom dig och genom kykran, i dag som i kyrkans första dagar. Men hör du honom blåsa?

Denna bok handlar om den "väg som är överlägsen alla andra", om kärleken. Anden är Guds egen kärlek, och han vill bli din kärlek. När du låter Anden leva i dig, älskar du Gud och människor med hans kärlek.
Köp den här


Mitt namn är i dig - Om Jesusbönen
"Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare"
Jesusbönen - med dess enkla upprepande av det heliga namnet - har för många kristna blivit själva utgångspunkten för den inre bönen. I den strävan efter enkelhet som den andliga förnyelsen i dag präglas av har Jesusbönen allt oftare blivit praktiserad. Den har blivit en bön att återvända till och att hämta förnyad styrka ur.
Mitt namn är i dig uppehåller sig vid det centrala namnet Jesus och handlar om att bedja och leva ut denna bön. I den första delen, Jesusbönen, undervisar Wilfrid Stinissen om dess innersta kärna och universella betydelse i bönens värld. I bokens andra del, Om åkallan av Jesu namn, berättar en munk från östkyrkan om hur man praktiserar denna bön.
Boken manar till överlåtelse till Jesu namn och person, till försakelse av allt annat för att ge plats åt honom ensam. Den visar på Jesusnamnets inneboende kraft och det totala beroendet av Jesu förbarmande och barmhärtiga kärlek.
Köp den här


Som En Skatt - Predikningar
I denna bok finns samlade 76 predikningar som broder Wilfrid hållit genom åren.

De har sin karaktär i att de helat tiden närs bibelns ord samtidigt som det står nära människan. Fjärran från teoretiska spekulationer och inställsamma psykologiseringar förmedlar de kraft, insikt och tröst på ettsätt som sällan hörts.
Köp den här

 

Inre vandring
I vår tid längtar både erfarna kristna och nya sökare efter andlig fördjupning. De klassiska kristna mystikerna väcker intresse. Kan deras erfarenhet bli vår? Eller blommar andlig mystik bara i kloster?

Inre vandring tar sin utgångspunkt i en klassisk mystikers berättelse om sin andliga livsresa - Teresa av Avilas skildring från 1500-talet. Steg för steg följer Stinissen hennes personliga utveckling och visar hur hennes erfarenheter kan kännas igen av alla som längtar efter ett rilcare andligt liv. Det är ett fascinerande brobygge mellan en 1500-talskvinnas andliga livsväg och vår e.gen tids allvarliga sökande.
Köp den här


Den enkla vägen till helighet
En bok om Thérèse av Lisieux. Hennes liv, kallelse, mystik och teologi.
Thérèse var en ung fransyska som tidigt hade en märklig erfarenhet av Gud som kännetecknas av en säregen kärlek till Jesus - något som är vara utmärkande för hela hennes liv och andlighet. Endast 15 år gammal träder hon in i klostret i Lisieux som tillhör karmelitordern. Hon var svårt drabbad av sjukdom och dog mycket ung endast 24 år gammal. Hon framstår som ett av de mer säregna helgonen inom katolicismen och är en av karmelittraditionens mest anmärkningsvärda personer. Den 19 oktober 1997 utnämns hon till kyrkolärare inom katolska kyrkan, 100 år efter sin död..

Helt utan skolning och mycket ung är hennes fromhet, andlighet och mystika erfarenhet av säregen art - hennes väg till helighet är den raka och enkla vägen. Hon bär på något av Guds outgrundliga och samtidigt så genomlysta bråddjup. Thérèse lär oss djupet av den glädje det innebär att vara liten och tomhänt inför Gud. Köp den här


Vandring till sanningen
En bok om det viktigaste man behöver veta och göra - eller snarare låta bli att göra - på den andliga vägen. För ju mer man närmar sig sanningen, desto mindre gäller det att göra. Det är inte fråga om att kämpa sig fram utan att 'vila' sig fram.

Kontakt med sanningen och verkligheten innebär kontakt med Gud. Ju sannare vi blir desto mer närmar vi oss honom. Vi behöver aldrig lämna verkligheten för att finna Gud. Gud är själva verkligheten.
Köp den här


Längre in bönens land
Att be är djupt mänskligt. Vi förlorar vår rätta position i tillvaron om vi inte har en relation till Gud. Men att be är inte endast att bara sitta stilla tyst, att delta i en gudstjänst eller att personligt samtala med Gud. Bön är en livshållning, en alltomfattande gemenskap med Gud.

I denna bok ger oss Wilfrid Stinissen en teologisk grund för bönen. Han delger oss vad han själv fått lära och vad andra medvandrare har berättat om sin vandring längre in i bönens land.
Köp den här


Ordet är dig nära - Om andlig bibelläsning
Ordet är dig nära är en bok för alla som vill få en levande Bibel - och den är närmast ett måste för den som ska läsa teologi och riskerar att möta Bibeln bara som lärobok. Bibeln är först och främst boken om livet med Gud - i glädje, lek och lust.

Wilfrid Stinissen - karmelitbroder, författare och själasörjare - läser Bibeln och talar om Bibeln som boken om livet. Han gör det så att man hör och ser hans förtjusning över den fascinerande andliga värld som Bibeln öppnar. Man blir nyfiken och får lust att komma lika nära de fantastiska orden som han har gjort, så nära att man börjar höra på ett andligt sätt.

"Att umgås med Bibeln är glädje, spänning, lekfullhet. Jag får som ett fritt Guds barn leka i Bibelns paradis. Jag får göra den gamla texten till en ny sång som svarar mot min personliga erfarenhet, mitt aktuella behov. Jag kan vara säker på att Gud gillar detta sätt att leka med texten." (Ur boken)
Köp den här


Jag Dör Inte, Jag Träder In I Livet - Om andlig bibelläsning
Ju längre vi lever desto närmare kommer vi döden. Något som är en ofrånkomlig realitet i varje människas liv. Men vad tror vi om döden och vad väntar på andra sidan?

Wilfrid Stinissen ger i den här sin bild av vad han och många med honom tror om döden och livet efter detta.
Köp den här


Mitt liv i dina händer - en bok om överlåtelse
Wilfrid Stinissen tar upp frågan om Guds vilja och om man kan lita på den. Han beskriver hur Guds vilja gör ökenlandskapet till en blomstrande trädgård, den hårda klippan blir mjuk och det till synes meningslösa blir till ständigt nya möjligheter.

-Som alltid när man får en bok av Stinissen i sin hand vet man att man har en bok att leva med under en lång tid framöver. Var mening är mättad med livserfarenhet och andlig vägledning.

Den är en motpol till dagens narcissistiska livshållning. Boken talar i ett tempo som mer liknar snigelns än det fastfoodsamhälle vi är vana att röra oss i. Det är en liten bok men man måste låta den få tid på sig, det är inget man slukar på en timma, gör man det så har man nog inte förstått den process som boken vill medverka till i läsarens liv. Den är utan att underdriva livsförvandlande.
Cia teologstuderande
Köp den här


Sidans top | Boktips startsida | Åter till Bibelskolan | Har du ett boktips?

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.