Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Rom 10:17

- Du inbjuds att lyssna till predikan i ordet och ta emot tron.