Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Kol 3:16.

- Du inbjuds ta emot Guds ord och lyssna till bibelns lovsång till Fadern Sonen och den Helige Ande.