Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Tredje söndagen i Advent PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2009-11-18

Image

 

Tredje söndagen i Advent

Image 

 

Dagens bön:

Image 

 

Låt oss be att Gud bereder väg för sin Son i våra liv:
tystnad

O Gud, du som genom Johannes döparen banade väg för din Son Jesus Kristus –
gör våra hjärtan brinnande och upplys våra sinnen, så att vi alltid ser dina vägar.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet

Vill du höra Bengt Pleijel predika, Annika Pleijel läsa text och Bodil Landgren sjunga? Klick här!

  

Dagens budskap:

Image 

 

Bana väg för Herren.

Unna dig nu glädjen att ta fram din bibel och läs om detta budskap i dagens texter,
(andra årgångens läsningar i psalmbokens evangeliebok):

Malaki 4:4-6 , 2 Petrus 1:19-21, Matteus 11:12-19, Psaltaren 146:3-9

Det verkar som om vi hamnade i en profetskola i dagens texter. Vi möter folk som fått profetiska gåvor: Mose, Elia, Malaki, Johannes Döparen, Petrus. Gåvan att profetera är den nådegåva som vi allra mest skall försöka vinna. Den som profeterar bygger upp, förmanar och tröstar, skriver Paulus i 1 Kor 14:1-3. Petrus säger också något mycket viktigt i dagens epistel. Det är att vi behöver den helige Ande, som ger oss gåvan att förstå profetians nådegåva och förmedla den. Dagens sång hjälper oss att be Hjälparen att hjälpa oss. Anden vill röra vid öron, ögon, mun och hjärta. Då kan vi få vara med om att - i det sammanhang där vi lever - göra det som är dagens tema: Bana väg för Herren

 

Dagens sång:  

Image 

 

Helig Ande kom och använd mig,
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, allt tillhör dig,
kom och fyll mig, så jag kan sprida kärlekens bud
.

 Image

Text: Anne-Mette Pleijel Johnsson
Melodi: Ron Fordyce 

 

Dagens predikan: 

Image 

 

1.    Profetskola hos  Mose, Elia och Malaki  

(Malaki 4:4-6).

Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb, med stadgar och bud
för hela Israel. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och
fruktansvärda dag kommer. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och
barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer
.  

Mose kommer först i Gamla Testamentet. Elia dyker upp i mitten. Malaki kommer allra sist. När vi hamnar i denna bok, är vi omgivna av profeter, som vill bygga upp, förmana och trösta oss (1 Kor 14:1-3). Mose representerar lagen. Elia och Malaki representerar profeterna. Lagen och profeterna, alla vittnar de om Jesus och vad Gud vill ge oss genom honom (Rom. 3:21-22).

Glöm inte min lag, säger Gud till oss. Efter den stora befrielsen ur Egypten säger Gud: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig …  (2 Mos 20:2-3).

Lägg märke till vad Gud säger. Han börjar inte med du skall eller du skall inte. Han presenterar sig själv: Jag är Herren, din Gud.  Först kommer en kärleksförklaring. Han berättar vad han gjort: han har befriat sitt folk. Men sedan kommer buden, kärlekens skyddsräcken omkring det ömtåliga människolivet.  ”Nu har jag frälst er från Egyptens hårda gudar. Var inte så korkade att ni nu går och hukar er under andra gudar och makter."

Glöm inte min lag, säger Gud till oss. Vet du hur Guds tio bud lyder? Om inte klicka fram till Nyfikenhetsvandring 61, där du får lyssna till ”Evangelium enligt Mose”, en god introduktion till buden. Människor omkring dig kommer att må bra av att du kan buden och försöker leva efter dem.

I Gamla Testamentet berättas det ofta att folket glömmer vad Gud säger. När man tar det lätt med det som är rätt, går det snett. Kärleken kallnar. Det som hände då, det händer nu. Jesus säger: Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta (Matt 24:12).  Därför sände Gud profeter till dem och till oss för att bygga upp, förmana och trösta.

En av dem är Elia.
Känner du Elia? En liten tuff man från Gilead, som vågar utmana både kungen och hans vackra, eldiga, viljestarka drottning Isebel. Han vågar också utmana det religiösa etablissemanget, som sysslar med extas och sextas och hela det ockulta köret. Läs om honom och den stora drabbningen på Karmel, där Baals maktlöshet demonstreras (1 Kung kap. 17-19).

Det märkliga med de gamla profeterna är, att Gud kan fortsätta att använda dem. De träder fram ur bibelns blad och börjar tala till oss.

Något skall hända innan Herrens sista och fruktansvärda dag kommer. Malaki talar om Herrens stora och fruktansvärda dag. Så gjorde också Joel (se Joel 2:31). Innan den dagen skall Gud sända profeten Elia till oss.  Det som här sägs om Elia är en profetia om Johannes Döparen. Johannes ska gå framför Messias, den utlovade Frälsaren i Elias ande och kraft. Han ska bana väg för Herren. Enligt Malaki ska han börja i vårt livs centrum: i hjärtat. Något ska hända med föräldrars hjärtan och med barnens hjärtan. Hjärtat kan vara fullt av det som är fult. Det behöver tömmas på allt ont och smutsigt och besviket och tråkigt och fyllas av helig Ande och bli brinnande av kärlek.  

När vi fruktar och älskar Gud får föräldrar hjälp att vända sina
hjärtan till barnen och barnen att vända sina hjärtan till föräldrarna
.

Om Herren får göra detta med oss, kommer Herrens dag inte bli den fruktansvärda. När Petrus predikar på pingstdagen talar han inte om den fruktansvärda dagen. Det har hänt något. Jesus har segrat över det fruktansvärda och Anden har fyllt oss med liv.

Petrus talar i stället om att Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och han säger att var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad (Apg 2:20-21).

Nu ber vi att Anden skall hjälpa oss in i detta rika liv: Helig Ande kom och använd mig,  mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, allt tillhör dig, kom och fyll mig, så jag kan sprida kärlekens bud

 

2.    Profetskola hos Petrus

(2 Petrus 1:19-21).

Profetorden bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr
och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.  Och framför allt skall ni tänka på att man
aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats
genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.
 

Petrus liknar bibelns ord vid en lampa.

1. Man kan studera en lampa med strömmen urkopplad.
Man kan undra över hur man fått dit trådarna och vad texten på lampan betyder. Där står Osram och 40 W och 230 v och en del annat. Det kan vara intressant med denna forskningsuppgift. Man kan doktorera på den. På samma sätt kan man fingranska bibeltexter och bibelord. Vad är det som påverkat dess tankar? Man kan spåra inflytelser från andra länder och mycket annat. Man kan doktorera på det. Att forska i detta kan vara mycket intressant. Vi får inte förakta den möda, som forskare lägger ned på detta. Men det är ju klart, de måste koppla ur strömmen för att kunna undersöka lampan.

2. Man kan studera en bibelbok med strömmen påkopplad.
När den elektriska strömmen kommer in i lampan, ser vi inte längre lampans rundning och trådarnas rörelser. Vi ser det som lampan lyser på.  Vi ser vägen …

Den elektriska kraften ges av den helige Ande, säger Petrus idag. (Och nu citerar vi 2 Petrus 1:20-21 enligt Folkbibeln):  Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Uppgiften för dig är att låta profetorden lysa för människor som kommer i din väg. De lever ofta instängda i sig själva, i ett mörkt rum (på en mörk plats, Fb). Ett ord som kommer till liv för dig kan ge ljus åt dem. Det ligger ljuskraft i bibelns ord: När dina ord öppnar sig ger de ljus (Psalt 119:130).

Då kan något spännande hända: Natten, mörkret försvinner. Morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Jag får gå in i den nya dagen vägledd av Jesus Morgonstjärnan. Det ligger  himmelsk laddning i profeternas ord. 

Herren vill använda två ting hos dig för att hjälpa andra:

1. dina öron.
Du som har öron hör vad Anden säger …  Träna öronen att höra. Läs Ordspr. 4:20-22.

2. din mun.
Det som hjälper människor, du möter är när du får säga ord driven av den helige Ande. Du får hjälp inte bara att förstå vad som är vist och klokt utan också att meddela vishet, alltså hur man säger det (se 1 Kor 12:8, Bibel 2000). Du behöver kanske träna munnen att sluta prata strunt: Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont. (Psalt 141:3-4,Fb.)

Nu ber vi att Anden skall hjälpa oss in i detta rika liv: Helig Ande kom och använd mig,  mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, allt tillhör dig, kom och fyll mig så jag kan sprida kärlekens bud.  

 

3.    Profetskola hos Johannes Döparen och hos Jesus

(Matt 11:12-19). 

Jesus sade till folket: ”Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma.  Hör, du som har öron. Vad skall jag jämföra detta släkte med?

De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’

Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’

Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”
 

Vad lär du dig i denna profetskola hos Johannes och hos Jesus? Fem ting: 

1. Lär dig ropa i öknen

Johannes Döparen ropade i öknen: Bana väg för Herren. Ökenmänniskor finns i din närhet. De upplever livet torrt, tråkigt, enahanda, meningslöst. Nu kallar Herren dig att vara hans redskap. Du får gå i profetskola och lära dig ropa in ett budskap i deras öken! Han vill ta hand om ditt hjärta så att det börjar brinna av kärlek. Han vill göra något med dina öron så att du lär dig lyssna och med din mun så att du får lära dig att säga kloka och klara ord. Han vill öppna dina ögon, så att de ser Herrens väg i öknen. 

2. Lär dig hantera tvivel

Matteus berättar att Johannes hamnat i fängelse.

När han sitter där och tänker tillbaka på fornstora dar, kommer han ihåg det ”härliga mötet” vid Jordan, då Jesus döptes.  Himlen hade öppnats. Han hade hört Faderns röst och sett Anden som en duva sänka sig ned över Jesus. Då hade Johannes varit trygg i sin tro. Han hade pekat med glädje på Jesus. Han är Guds lamm som kan ta bort våra synder. Han är den som kan döpa i den helige Ande (Joh. 1:29,33). Men i det mörka och fuktiga fängelset börjar tvivlen gnaga i honom. Är Jesus Messias eller inte? 

Men Johannes ville inte smitta sina lärjungar med sitt tvivel. Johannes gör något mycket bra. Han sänder sina lärjungar till Jesus med en rak fråga: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” De ska inte tro, för att Johannes säger det. De måste själva ta kontakt med Jesus och får personlig erfarenhet av vem Jesus är.

Av Johannes i hans profetskola lär vi oss att visa bort från oss själva och hjälpa andra att ha focus på Jesus. Han måste bli större och jag mindre (Joh 3:30). 

3. Lär dig kämpa för tron

Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Jesus säger så.  Meningen är nog inte att när himmelriket kommer till oss, blir människorna så glada att de bara rusar fram och rycker det till sig. Somliga söker rycka till sig det med våld, står det. Folkbibeln uttrycket ännu kärvare: himmelriket är utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Det blir kamp. Själen måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger (Psalm 265:1). Många ropade då om Jesus: Korsfäst honom! Bort med honom! Vi hör dessa rop också idag. 

4. Lär dig stå fast

I din profetskola lär du dig att använda dina ögon. När våra ögon har många riktmärken, tappar vi balansen. Vår inre värld blir bråkig. Vi slits sönder av alla åsikter och uppfattningar och krav runt omkring oss. Vi blir omogna som barn. En del vill leka begravning, andra vill leka bröllop. Vi kan inte vara alla till lags, vi blir ombytliga och ytliga, aldrig riktigt nöjda. Vi slits mellan åsikter: Ska vi fasta som Johannes? Ska vi festa som Jesus? Dras vi till människor i fina kläder? Vågar vi vara enkla som Johannes? 

5. Lär dig hålla fast vid Guds vishet

Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.

Vad betyder det? Visheten är allt det som Gud sagt, lovat och gjort. Visheten är framför allt Jesus. Paulus skriver: Genom Gud finns ni i Kristus Jesus, som har blivit VÅR VISHET från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren (1 Kor 1:30-31).

Det som produceras i detta kraftfält - i Kristus Jesus - är gärningar och frukter som förhärligar Gud. Där får vi förmedla profetiska ord som gör den fromme vis och gör den vise from (Sv Psalm 63 vers 1).

 

Du ordbrukare!

 Image

stanna till och bearbeta vad du hört:
Idag hjälper jag dig med det med denna sammanfattning: 

Du har nu hamnat i profetskolan där många lärare
försöker hjälpa dig med profetians gåva.
Vad innebär den gåvan enligt 1 Kor 14:1-3?
 

I PROFETSKOLAN TRÄFFADE DU

1. Mose.  
Han frågade om du kunde GUDS 10 BUD? Vad svarade du? 

2. Elia, Joel och Petrus
Vad sa de om HERRENS STORA DAG? 

3. Malaki.
Han lärde dig något mycket viktigt om mamma, pappa, barn? 

4. Jakob.
Vad lärde han dig om lampan och bibelns ord? Och han lärde dig att träna dina öron för att lyssna och din mun för att tala. 

5. Jesus och Johannes.
De gav dig fem lärdomar.  

6.  Sångläraren.            
som lärde dig sjunga dagens sång. Gnola den under veckan.  

Välkommen till bibelskolan nästa söndag, fjärde söndagen i Advent. Då kommer Herrens
moder Maria att hjälpa dig att få svar på en fråga du dagligen ställer
: Hur skall detta ske?

Mose uppmanade dig idag att gå in på bibelskolans nyfikenhetsvandring 61. Gör det!

Får du reaktioner, tankar, frågor, ilskor, glädjor av denna predikan så hör av dig.
Den anonyme man, som skrivit detta träffas här: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det

 

Senast uppdaterad ( 2018-12-09 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk