Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Fastlagssöndagen PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2010-01-22

Image

 

Fastlagssöndagen

Esto mihi  -

latinsk benämning på Fastlagssöndagen efter inledningsorden till dagens gamla introitus
ur Ps 31:3 Esto mihi in Deum protectorem  (var mig en skyddande Gud).
 

 

Dagens bön:

Image 

Låt oss be om nåden att kunna följa Kristus på kärlekens väg:
Tystnad

O Gud, du som för vår skull lät din Son gå offrets väg –
ingjut din kärlek i våra hjärtan, så att vi följer honom
och frälsta från syndens nöd får leva i dig för evigt.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet

 

Dagens budskap: 

Image

Kärlekens väg

Ester 4:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33 Psaltaren 86:5-11. 

 

Dagens sång: 

Image

Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön, svara oss när vi ropar.
Psalt. 102: 2-3, nr 681 i Psalmboken. Melodi av Jacques Berthier, Taizé

Vill du höra Bengt Pleijel predika och Bodil Landgren sjunga? Klicka här!

 

Dagens predikan: 

Image 

1.    Inledning:

FASTLAGSSÖNDAGEN

inleder den tid vi kallar för fastlagen.  De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar.  Ordet fastlagen kommer av Vastelabend = fastaftonen. (Jfr Julafton, påskafton).  Under fastlagen tog man - ofta under stora festligheter och karnevaler - farväl av köttet.  Karne vale betyder kött farväl. Hos oss har denna fest dröjt sig kvar i namnet fettisdag, då vi festar på fettisdagsbullar. (Äter man dem på andra dagar, bör de kallas semlor).

Temat för denna söndag är Kärlekens väg. Både den gammaltestamentliga texten och episteln slår an tonen. I evangelietexten får vi starta vandringen tillsammans med Jesus och lärjungarna upp till Jerusalem där Jesus steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud (Psalm 62:2). 

Image 

 

2.    Esters kärleksgärning.

Den gammaltestamentliga texten för oss in i en värld som ingen av oss fått leva i - hos den mäktige persiske kungen Ahasveros i hans palats.  Men ändå har den stora likheter med vår egen värld. Vi hamnar i intriger, maktkamp, svek, bedrägerier.  Kung Ahasveros håller en fest som hans fru, drottning Vasti vägrar att besöka. Efter en tid beslutar sig då kungen för att skaffa sig en ny hustru och låter en mängd unga flickor från runt om i riket komma till hans palats. En av de unga flickorna är Ester. Hon är föräldralös och har växt upp hos släktingen Mordokai. Hon är av judisk börd, men talar inte om detta för kungen. Kungen finner Ester behaglig, och gifter sig med henne. Ester är en av Bibelns många stora kvinnogestalter. Hon får visa vad en ensam kvinna kan utföra med Guds hjälp. När intrigerna leder till att den onde statsministern Haman vill utföra en etnisk rensning av det judiska folket, som bor i Persien, griper Ester in och det judiska folket räddas. Hennes gärning minns man under den judiska purimfesten än idag.

Den gammaltestamentliga texten står i Ester 4:12-17. Men läs gärna hela Esters bok. 

 

3. Paulus kärleksepistel  -  1 Timotheos 2:4-6

I det berättar Paulus för oss vad som rör sig i Faderns hjärta – en enorm längtan efter varje liten människa han har skapat. Gud vår Frälsare vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

Vi tycker ofta att vi har problem med Guds vilja. Om Gud vill, säger vi. Vad vill Gud? I bönen Fader vår vill han att det skall bli såsom himlen här på jorden.

Han vill göra mycket för vi att skall kunna pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom (Rom 12:2).

Han vill att du och jag ska hitta en rätt färd i livet så att vi kan bli bli rättfärdiga. Därför sänder han Jesus till oss, han som är VÄGEN och kallar oss att vara VÄGENS FOLK.

Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.

Gud är en och det finns bara en förmedlare mellan Gud och människor. Det är människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.

Det finns många vägar till Rom. Men bara en väg till himlen. I Jesus har Fadern sträckt sin hand mot oss och begär bara att vi ska sträcka ut våra händer mot honom. Så tag nu min händer och led du mig, att saligt hem jag länder, o Gud, till dig (Palm 277:1).

Och nu ber vi att Gud skall höra den bönen då vi sjunger och ber dagens sång:

Fader, hör vår bön, Fader, hör vår bön,
svara oss när vi ropar/:/
  

 

4. Johannes kärleksevangelium, Johannes 12:20-33

Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker.

De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: ”Herre, vi vill gärna se Jesus.” Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom.

Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit.  Fader, förhärliga ditt namn.” Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.”

Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: ”Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig.”

Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö
.  

 

1. Vi vill gärna se Jesus.

Texten börjar med att några svenskar kommer till Filippos och ställer en älskvärd fråga: Vi vill gärna se Jesus.  Dessa svenskar hade upptäckt, att det måste vara något visst med Jesus. En av dem berättar att han på google hade skrivit Jesus Kristus och fick då 556.000 träffar, som alla handlade om Jesus. Det har börjat bli inne med det här med Jesus. Det är ute med dem som inte fattat det.

Problemet för dessa svenskar var att de hade så många gudar i Sverige. En gud är ju det jag förtröstar och litar på och som styr mig. Orsaken till att så många människor idag inte mår bra, tror jag, är att det finns så många gudar, som sliter i dem: prylguden, sexguden, videoguden, stress-guden, krav-guden, Mp3-guden. Kan du se att det finns makter i allt detta?  Nerverna klarar inte av de många gudarna. Har man många gudar blir man osäker och ängslig. Det är som att gå balansgång och titta åt sju håll samtidigt. Man går sönder inuti.

De här svenskarna som ville lära känna Jesus åkte alltså hemifrån. Ibland är det viktigt för oss att komma hemifrån. Vi gör det varje söndag då vi går till kyrkan. Där hemma sliter ofta de många gudarna i oss. När man kommer till kyrkan hittar man något nytt och helt annorlunda. På uppfarten till Åh Stiftsgård finns en sten med denna inskrift: Herren är min herde. Många har sagt, att när de ser den, är det som om alla dessa gudar måste släppa taget. Jag får vara hos den ende Guden. Och han är Herren, min herde.

En kvinna som hade varit djupt involverad i New Age berättar om hur hon satt fast i detta.  Hon var en stor sökare och ju mer hon sökte i det ockulta desto mer fångad kände hon sig. Det som hjälpte henne var en kvinna från Finland som bara ställde en enkel fråga på sin mjuka finländska dialekt till henne: Har du prövat Jesus? Mötet med Jesus gav hennes liv en helt ny inriktning.

Kan du se att den här frågan Vi vill lära känna Jesus att den rör vid något i ditt allra innersta. Ja, ja, det är ju detta jag vill. Jag vill lära känna Jesus.  Unna ditt inre barn att får sjunga ut sin längtan efter Jesus. Ropa ut den till Fadern.

Fader, vi vill se, Fader, vi vill se  
Jesus, som ger oss mening/:/
 

 

2. Om vetekornet inte faller i jorden och dör.

När Jesus får veta att svenskarna, som vi mötte i texten, gärna vill träffa honom tycks Jesus svara så underligt. Jesus verkar dålig på PR. Han tycks inte svara utan säger bara:  Stunden har kommit att Människosonen skall förhärligas . Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn.

ImageDet kan hända att dessa svenskar (ja, det var några svenskor med också, för jämlikhetens skull), det kan hända att de hade med sig en inbjudan till Jesus att komma till Sverige. Välkommen till vårt land, Jesus! Vi svenskar vet att uppskatta nobelprisämnen. I ditt eget land är du snart bortglömd, Jesus. Bland oss ska du bli berömd. Vi ska göra dig till en uppskattad och applåderad kändis. Vi ska visa upp dig i TV och skriva om dig i Göteborgsposten.

Då talar Jesus om att stunden nu är inne för Människosonen att förhärligas. Men inte så som svenskarna tänkt sig det. Det ska inte ske genom att Jesus får stiga upp på scenen och få strålkastarljuset riktat mot sig och få blommor och applåder och handskakningar. När Jesus ska förhärligas stiger han nedåt, inte uppåt. Han stiger ned. Han dör. Och så kommer de märkliga orden: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt.

Vilken bild! Ett ensamt vetekorn bär inte frukt. Är inte detta ensamhetens problem?  En människa som bara lever för sig själv blir inte till någon glädje. Ensam kan man ju vara även om man har mycket folk omkring sig. Ensam även om man har familj.  Ensam är man därför att man bara vill ha. Ha men inte ge. Lever bara för sig själv. Är det du?  Ett snyggt ensamt vetekorn i lyxförpackning!

Lösningen på ensamhetens problem hittar vi kanske här.  Kornet måste bäddas ned i jorden. Jag får lära mig att ge ifrån mig, ge ut, lämna ... Om man offrar något av sig själv blir man till välsignelse.  Inte om man bara ställer krav på andra att de ska ställa upp.

I pyramiderna i Egypten lär man ha hittat 3.000 år gamla vetekorn. Ingenting hände med dem under dessa år. Men när pyramiderna öppnades, plockade man ut dessa vetekorn, bäddade ned dem i jorden och då började de växa.  Kan du se budskapet i detta? Vi ha fått så mycket liv i Gud, många ordfrön, men de får leva ett instängt liv.   Det händer ingenting förrän våra pyramider, där vi sitter och gömmer oss, öppnas. Ingenting förrän det där stolta, självupptagna pyramidlivet kraschar.

Jesus talar om sig själv i denna bild. Jesus själv är vetekornet som faller i jorden och dör. Han satsar sitt liv för att vi skall få leva och få leva ett rikt liv. Korset är inte en tragedi utan en triumf. I nattvarden får vi ta emot korsets välsignelse. Brödet som vi får där har en gång varit vetekorn, som bäddats ned i jorden, vuxit upp och burit frukt. I brödet tar vi emot Jesus, vi ser hans herrlighet. Och vi ser att riket är hans och makten och härligheten i evighet. 

Fader, hjälp du oss, Fader, hjälp du oss
komma loss från oss själva/:/
 

 

3. Om vetekornet dör, ger det rik frukt.

Så var det med Jesus. Just därför att Jesus dog och uppstod har miljontals människor också idag fått hjälp att komma loss från sig själva. Vi kan få leva ett rikt liv, bära rik frukt.  Men också om oss gäller det: Något inom oss måste dö först.  Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv han skall rädda det till evigt liv.

Vad betyder det för oss?  Den som älskar sitt liv, han förlorar det. Jag tappar meningen med livet, om jag bara vill leva för mig själv, egotrippad, mån om min egen framgång och lycka.  En del har förstått hur galet livet blir när man lever så.

Har du någon gång känt äckel över detta förkrympta, instängda liv du lever. Allt snurrar runt omkring dig själv. Du drar dig undan besvärliga människor. Du vill inte bli inblandad i medkänsla och lidanden. När du hatar detta liv och går med det till Jesu kors och lägger ned det som en synd där, då kan du på andra sidan korset hitta ett helt nytt liv. Du får lära känna Jesus och tjäna Jesus, följa honom, vandra ut med honom med ett helt nytt liv och ett helt nytt sätt att leva. 

Fader, led du oss, Fader, led du oss
in i äkthet och kärlek/:/
 

 

4. Fader, förhärliga ditt namn.

När Jesus talar om detta, som skall hända honom, drabbas han av ångest. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader förhärliga ditt namn.

Johannesevangeliet har ingen skildring av Getsemanekampen. Den kampen finns här. Jesus är i oro och ångest. Svenskarna, som vi mötte i början av texten, ville nog locka Jesus till kändisskap och berömmelse. Det innebar säkert en frestelse. En frestelse att svika Guds väg. Något som gjorde Jesus tveksam.

Men precis som i Getsemane ber Jesus att Guds namn skall förhärligas och Guds vilja få ske. Det var inte lätt för Jesus att säga detta. Hans inre blev fyllt av oro, ångest. Också vi hamnar ibland i oro, i ångest, vi blir rädda för det som ska ske. Vi kan lära oss av Jesus hur vi då ska säga. Han säger: FADER, rädda mig …FADER, förhärliga ditt namn. När du är lessen, rädd, säg då som Jesus: FADER! Rikta hela ditt inre mot din käre himmelske Fader. Dröj där i stillhet. Säg: FADER! 

Vi ställs ofta vid korsvägen: Ska jag välja min egen väg, min lycka, min ära. Eller ska jag gå den väg där jag blir till välsignelse för andra. Och då måste något inom mig dö. Jag behöver bli frälst från mitt stora jag. Jag hittar bara detta när jag kommer in i Jesu kärlek. Det är där jag får nytt mod och ny kraft och nytt liv.

Vi sjunger:

Fader, ge du oss, Fader ge du oss
mod och kärlek och nytt liv/:/
 

När Jesus bad om att Fadern skulle förhärligas, kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.  En del trodde det var åskan som gick, andra att det var en ängel. Man kan säga så olika om samma händelse. Det är ju ofta så att det är en sak som sägs, en annan sak som hörs.  En del hör något skrämmande. Det är åskan. Andra hör ett budskap från himlen. Det är en ängel.

Jesus kan hjälpa oss att tolka det som sker. Han säger att detta budskap handlar om att ondskan, det djävulska, aldrig ska få sista ordet. Denna världens härskare ska fördrivas. När det har skett, säger Jesus, då skall han göra något med oss. När jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.

Kan du nu känna Jesu dragning till sig. Han vill något med ditt liv. Vi får lyfta vår blick till honom som har segrat på korset. Jesus är den på korset upphöjde. Han är den som segrat över all ondska. Vid korset sjunker vi ned, vi blir små, lämnar vår storhet, vi lär oss att hata vårt eget liv, d.v.s. vårt stora JAG där jag alltid står i centrum, där jag bara vill ha och där jag ställer krav på andra. När jag älskar det livet blir jag grundlurad. Den som älskar sitt liv förlorar det.  Men den som säger nej till stora JAG, han skall rädda det.

Jag överlåter mig till den förhärligade Jesus, han som dött och uppstått och nu sitter på allsmäktig Gud faders högra sida. Jag får ha daglig kontakt med honom. Och han har daglig kontakt med mig. När jag låter mig lyftas in i hans kärlek hittar jag lovsången, en ny melodi i mitt liv.

Fader, vi vill nu, Fader, vi vill nu
prisa dig för din kärlek/:/
   

 

Kära Ordbrukare! 

Image

Du har förstått hur viktigt det är att en Ordbrukare brukar Ordet.
Berätta för dig själv vad det innebär för dig. 

Vilket bibelord från denna söndag
vill du stoppa ned i ditt inre kärleksrum - i ditt hjärta?
Där tar den helige Ande hand om det ordet och börjar samtala över det med din ande,
enligt Romarbrevet 8:16.

 

Senast uppdaterad ( 2019-02-24 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk