Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Tredje söndagen i Påsktiden PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2010-03-23

Image

 

Tredje söndagen i Påsktiden

Misericordias domini 

 

Latinskt namn på denna söndag efter inledningsorden till dagens gamla introitus –
Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga (Psalt 89:2).

 

Dagens bön:

Image

Låt oss be att Kristus blir vår herde i livet och döden.
Tystnad.

O Gud, du som genom din Sons förnedring har upprättat den fallna världen –
låt honom vara vår herde, så att vi räddade från den eviga döden
får leva i den ständiga glädjen i ditt rike.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader
och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet

 

Dagens budskap:

Image

Den gode Herden

Hesekiel 34:23-31,  Hebr 13:20-21, Joh. 10:11-16, Psalt.23.
Läs gärna först söndagens alla texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan

 

Dagens sång:

Image

Sv. Psalm 472 – jag vill sjunga om min vän, Herden….
Eva Norberg skrev psalmen 1971 på en melodi av Johann Ulich, kyrkomusiker från Wittenberg,
som skrev melodin 1674
.

Vill du höra Bengt Pleijel predika, Anne Mette Pleijel Jonsson läsa text och Bodil Landgren sjunga? Klicka här!

 

Dagens predikan:

 Image

Inledning:

Vi har nu kommit till den gode Herdens söndag.

Den gammaltestamentliga texten från Hesekiel 34:23-31 drar oss in i Guds herdekärlek. Där fördjupas vår gudsbild och vår självbild. Lägg märke till Guds  JAG ÄR och Guds NI ÄR. Dem Gud får vara herde för kommer att inse att jag, Herren, deras Gud är med dem och att de är mitt folk Israel, säger Herren Gud. Ni är mina får, ni  är får i min hjord. Jag är er Gud, säger Herren Gud.

Hebreerbrevets anonyme författare berättar i episteln från Hebr. 13:20-21 om vad fridens Gud gjort med fårens store Herde, vår Herre Jesus. Om Gud gjort stora ting med Jesus, kan han göra stora ting med dem som vill höra ihop med Jesus.

Dagens evangelietext från Johannes 10:11-16 talar om för oss vad den gode Herden vill göra med oss.

Alla texterna idag föder fram lovsången och vi ska sjunga oss in i dagens budskap med hjälp av Eva Norbergs psalm 472 - jag vill sjunga om min vän - Herden, Mästaren, Frälsaren.   

Upplyft nu edra hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium.
Så skriver evangelisten Johannes (10:11-16): 

Jesus säger: ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.”  

Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus! 

Vi läser psalm 472 vers 1:

Jag vill sjunga om min vän, Herden, han som själv är vägen.
Fåren känner han igen, vet var källan är belägen.
Herre, Jesus Krist, Guds Son, dig jag får all kraft ifrån

Detta är en sång om Jesus. Lägg märke till vad vi kallar honom: Min vän, herden, vägen,  Guds Son, källan, kraften. Mästaren, Frälsaren … Han är allt det, som du just nu sitter och längtar efter.

Först får du kalla Jesus min vän. Du får sjunga om honom.  Du får ha förtroliga samtal med honom (se Psalt 25:14-15). Paulus talar om den oavlåtliga bönen, den ständiga bönen.  Vad är det?  Det är ju att byta samtalspartner. I stället för att tala med dig själv om allting, får du tala med Jesus om allting: Om människor du möter, om det du hör och ser, om Rapport du får om det som är Aktuellt. Tala med Jesus om det som är fint och om det som är fult, om det som är roligt och det som är tråkigt. Byt samtalspartner!

ImagePsalmen säger också att Jesus är Herden. Jesus kallar sig så i dagens text: Jag är den gode Herden. Den gode Herden ger sitt liv för fåren.  Är det inte märkligt att  Jesus säger att herden ger sitt liv? På den tiden var det ju fåret, som gav sitt liv. Fåret offrades i templet. Idag ger fåret sitt liv, för att vi skall få lammkotlett till söndagsmiddag och ”får i kål” på onsdag och kunna ge bort en fårskinnspäls i julklapp.

Vi är ju inte heller så vana vid att se herdar och får. De enda herdar vi ser är ju kyrkoherdar, ofta underbara och kloka människor. Men herdeyrket på den tiden var inte en idyll. Det var ett av de mest föraktade yrkena. Det stod längst ned på den sociala skalan. Att vara herde var ett tufft jobb. Han skulle kämpa både mot vilda djur och mot tjuvar och rövare.  Han fick slita hårt. Han fick offra både nattsömn och bekvämlighet, ja, t.o.m. livet för sina får.  Han skulle leda fåren, så att de inte gick vilse. Han fick ha personlig omsorg om varje får. Och han kände varje liten lammunge och de kände honom.

I sin hand hade herden både en käpp och en stav. Staven stödde han sig på under vandringen. Den hade en klyka i ena ändan, som han kunde fånga upp lammungen med, om den ramlat ned i någon klyfta (jfr biskopens stav). Käppen var en klubba som han kunde drämma till mot den stygga vargen, när den blev för närgången. Din käpp och stav gör mig trygg, sa lammet (Psalt 23:4).

Även om bilderna inte riktigt är vår vardag, säger de oss något mycket viktigt: Vi behöver Jesus. Också vi lever i en tuff värld.  Många tjuvar och rövare vill ta ifrån oss vår tro och vår kärlek. Ofta är vi ju mycket aningslösa när det gäller den andliga kampen. Det finns ledare som inte bryr sig särskilt mycket om dem han skall leda. Jesus talar idag om den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. När han ser vargen, smiter han. Då är det fritt fram för vargen att riva och skingra hjorden.

Vi behöver lära oss lyssna till Herdens röst, han som säger: Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern.

Kristendom är ju inte en religion utan en relation! 

Det är inte ett ”åsiktspaket” som vi ska banka in i våra hjärnor.
Det är ett ”insikts- flöde”, en himmelsk kärlek som vill komma in i våra hjärtan. 
”Jesus jag sig älskar, du som älskar mig” (Psalm 359:1).
Det är detta kärleksflöde som ger mig kraft och gör mig stark.
Nu sjunger vi om detta i psalm 472 vers 1:

Jag vill sjunga om min vän, Herden, han som själv är vägen. Fåren känner han igen, vet var källanär belägen. Herre, Jesus Krist, Guds Son, dig jag får all kraft ifrån.   

 

Vi läser psalm 472 vers 2:

Jag vill sjunga om min vän, Mästaren. Jag tveklöst följer
honom, som är sanningen, för vars blick sig intet döljer.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag får allt ljus ifrån

Vi behöver mycken själavård av den gode Herden.  Han behöver ibland få tala strängt till oss om risken att gå förlorad och risken att förföras. Han behöver ibland ta itu med oss på skarpen. Han behöver ta hand om oss, trösta oss, uppmuntra oss. Ja, det är mycket som händer när jag tveklöst följer honom, som är sanningen, för vars blick sig intet döljer.  

Allt ljus kommer från Jesus, sjunger vi i psalmen. Fåren behöver lära sig lyssna till honom.  De ord han säger är ljusord, ord, laddade med ljus, kraft, värme. Många har erfarenheter av vad det kan betyda att ta emot ljusord från Jesus i de stunder då det mörknar på vägen. Man tar emot hans ord, smakar på dem, bäddar ned dem i sitt innersta mörkerrum. Det som då händer är att det mörka, svåra, det obegripliga, förlorar sin makt.

Vi får se det Han ser. Vi får se på oss själva och på varandra och på andra med hans möjligheter.

Tänk dig att du ser Jesus någonstans på en äng i det heliga landet.  Runt omkring honom ser du en skock får. Du ser hur Jesus ser på dem med ömhet och kärlek. En liten lammunge kliar han bakom örat. Och lammungen bräker förtjust.  

Men plötsligt ser vi hur Jesus blick inte bara ser lammungen. Hans ögon letar sig långt bort, mot Afrika, Kina och Västra Götalands län och till platsen där du bor …  Han hör hur där finns får som bräker på  zulu, kinesiska och bohuslänska. Han hör och  ser just nu dig.

Hör vad han säger: Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.”

Det är ett kärlekens MÅSTE som driver honom till dem som finns utanför fållan. Till utanförskapets människor, till hedningarna i Sverige, Afrika och Kina och …  Han vill något med oss. Vad då?

1)     Han vill leda oss: Dem måste jag leda.
2)     Han vill lära oss lyssna: De skall lyssna till min röst.
3)     Han vill dra oss in sin kärleksgemenskap: Det skall bli en hjord och en herde

Det som händer med dem, som Jesus berör, är att de börjar SE. De har fått ett nytt ljus. Blivit klarsynta. Dig jag får allt ljus ifrån. Förut trodde de att de var klarsynta. Nikodemos trodde det. Jesus säger till honom: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike (Joh 3:3). Och kan inte komma in i Guds rike (Joh 3:5). När Jesus får röra vid oss med sin Ande, öppnas våra ögon. Vi ser Guds rike. Vi får komma in i Guds rike. Upptäcker ett helt nytt liv! Paulus har en fin bön om detta. Han ber för oss och säger:

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader,
skall ge er en vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en
rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas
(må han ge ert
inre öga ljus, Bibel 2000) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till,
och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt  är i
oss  som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam
 (Ef 1:17-19 Fb).

Läs detta bibelord 20 ggr så att det sjunker ned i hjärtats kärleksrum. Bed det sedan för din församling. Upptäck vad som händer.

Nu sjunger vi psalm 472, vers 2: 

Jag vill sjunga om min vän, Mästaren. Jag tveklöst följer honom, som är sanningen, för vars blick sig intet döljer. Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag får allt ljus ifrån.  

 

Vi läser Psalm 472 vers 3:

Jag vill sjunga om min vän, Frälsaren, som själv är livet.
I hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag väntar nåd ifrån

Hebreerbrevets anonyme författare berättar i episteln från Hebr. 13:20-21 om vad fridens Gud gjort med Jesus. Han har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store Herde, vår Herre Jesus Kristus upp från de döda.  Det betyder mycket för oss! I hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet, sjunger vi i dagens psalm. Om Gud gjort stora ting med Jesus, kan han göra stora ting med dem som vill höra ihop med Jesus.

Golgata seger flyttar in i vår vardag. Där kan fridens Gud styrka oss till allt gott. När vi får se hur Jesus, Herden, lider för vår skull är det också för att vi skall lära oss att dela hans nöd och hans lidande för den här världen.

Mitt i prövningarna får vi rikta blicken på Jesus. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet (Hebr 12:3). Då kan fridens Gud styrka oss till allt gott.

När du då tänker på Jesus går dina tankar till dopet där Golgata seger når dig för att du skall leva i ett nytt liv (Rom 6:4). Du tänker på Jesus då han i nattvardens måltid bryter brödet och räcker kalken till dig. Du firar måltiden till hans åminnelse. I nattvarden flyttar Golgata seger in i ditt liv: FÖR DIG! FÖR DIG!

Fridens Gud styrker dig med Jesu ord av ande och liv och nåd och seger.

Sjung nu in i ditt hjärta att allt detta skall bli en verklighet i ditt liv. Tala om för ditt hjärta vad du verkligen innerst inne vill:

Jag vill sjunga om min vän, Frälsaren, som själv är livet.
I hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag väntar nåd ifrån
.  

 

Du ordbrukare! 

Image

Bibelskolan har många bibelvandringar. Ibland blir du trött av att vandra och behöver
oasen där du kan lugna ner dig, vaska fötterna och dricka. Bibelskolan kan leda dig till
41   oaser. Vi rekommenderar dig idag två oaser

1.    OAS nr 18 låter dig träffa aposteln Petrus som där tar sig tid med dig för
att berätta om vad det innebär att vandra i Jesu fotspår (1 Petrus 2:21-23).
Tryck här så hamnar du där.

2.    OAS nr 19 låter dig träffa aposteln Petrus som där tar sig tid med dig för
att berätta om vad det innebär att leva med den gode Herden (1 Petrus 2:24-25).
Lägg märke till det som står allra sist där: en inlevelse i Psaltaren 23.
Tryck här så hamnar du där.

 

Senast uppdaterad ( 2019-04-28 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk