Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
9/6 Onsdag - Mission i Makedonien (Stott) PDF Skriv ut E-post

På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och
bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss.”

Apostlagärningarna 16:9

 

Det mest anmärkningsvärda med Paulus andra missionsresa är att den goda säden nu för första gången sprids i europeisk mylla. Lukas berättar för oss om Paulus syn eller dröm, i vilken en makedonisk man vädjar om hjälp. Somliga har antagit att han inte är någon annan än Lukas själv, som Paulus just hade träffat och vars närvaro bekräftas av detta det första av hans ”vi”-avsnitt.

I samband med vistelsen i Filippi berättar Lukas för oss om tre intressanta nyomvända. Den första var Lydia, en förmögen affärskvinna från Thyatira, i vars hus församlingen senare brukade mötas. Den andra var en anonym slavflicka som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå människor. Och den tredje var den romerske fångvaktaren, som frågade vad han måste göra för att bli frälst. Det är svårt att tänka sig tre mer olika personer. Rasmässigt, socialt och psykologiskt är de som tre olika världar. Ändå förenades de i Kristus, även om vi av Paulus uppmaningar till enhet i hans brev till filipperna kan ana vissa motsättningar i församlingen.

Från Filippi reste missionärerna söderut till Thessalonike, huvudstaden i den romerska provinsen Makedonien. Under tre sabbater i följd resonerade Paulus med folket där utifrån Skriften och förklarade och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Därefter förkunnade han Jesus genom att berätta om hans födelse, liv, död och uppståndelse. Slutligen lade han ihop två och två och identifierade historiens Jesus med Skriftens Messias och sa: ”Messias...är just denne Jesus som jag förkunnar för er” (Apg 17:3). Mer skeptiska judar drog snart igång ett upplopp, och missionärerna måste smugglas ut ur staden nattetid. De fortsatte då till Beroia. Lukas berättar genast för oss att folket där var mycket mer vidsynta än thessalonikerna på så vis att de forskade dagligen i skrifterna för att se efter om Paulus talade sanning.

En viktig aspekt av de båda vistelserna i Thessalonike och Berioa var att människorna tog Skriften på stort allvar. I Thessalonike, till exempel, resonerade Paulus och förklarade, anförde bevis, förkunnade och övertygade, medan judarna i Berioa forskade noggrant i skrifterna. Som Bengel skrev: ”Ett kännetecken på sann religion är att den tål att granskas.”

 

Läs vidare: Apg 17:1-4, 10-11

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk