Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
11/6 Fredag - Paulus i Korinth (Stott) PDF Skriv ut E-post

Sedan lämnade han Athen och for till Korinth.
Apostlagärningarna 18:1

 

Det tycks ha varit en medveten princip från Paulus sida att röra sig från ett strategiskt stadscentrum till ett annat. Därför skildrar Lukas särskilt hans besök i Athen, Korinth och Efesos, tre viktiga städer i den grekiskromerska världen.

”Sedan [efter talet i aeropagen och dess efterspel] lämnade han Athen och for till Korinth” (Apg 18:1). Det var om denna resa Paulus senare skrev: ”Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er” (2 Kor 2:2-3). Vissa bibelkommentatorer förklarar Paulus beslut på följande sätt. Hans predikan inför filosoferna hade varit en flopp, alltför intellektuellt och inriktat på skapelsen istället för på korset. Så på sin väg till Korinth gjorde han bättring och beslöt att predika korset och korset allena. Men Lukas antyder inget om att han tycker Paulus predikan var en flopp. Tvärtom framställer han den som ett mönster för den som diskuterar med filosofer. Dessutom förkunnade han faktiskt korset, eftersom han förkunnade uppståndelsen, för man kan inte förkunna det ena utan det andra. Vidare var det faktiskt några som kom till tro. Så Paulus ändrade inte taktik när han kom till Korinth.

Nej, skälet till Paulus ängslan var ett annat. Det var med all säkerhet korinthiernas högmod och omoral som upprörde honom, eftersom korset kommer i direkt konflikt med båda. Korinthierna var stolta över sin stad (dess rikedomar, kultur och spel) och över dess prestigefyllda ställning som huvudstad i provinsen Achaia, vilken överträffade Athens, till och med. Men korset sticker hål på all mänsklig stolthet. Korinth förknippades också av omoral – en korinthiazai var en som utövade omoral. På den plana högslätten Akrokorinth bakom staden stod kärleksgudinnan Afrodites (eller Venus) tempel, och tusen av hennes kvinnliga slavar strövade omkring på gatorna om nätterna som prostituerade. Men evangeliet om Kristus som korsfäst kallade korinthierna till omvändelse och helighet. På så vis blev Kristi kors, i dess kallelse till ödmjukhet och självförnekelse, en stötesten för de stolta och syndfulla korinthierna. Därav Paulus svaghet och djupa ängslan.

 

Läs vidare: 1 Kor 2:1-5

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk