Johannes tredje brev

Johannes tredje brev

Inledning    

Johannes tredje brev        

   Brevhuvud (vers 1)
   En trogen medarbetare som är ett glädjeämne (v 2–8)
   Inre motsättningar i församlingen (v 9–10)
   En rekommendation (v 11–12)
   Sluthälsning (v 13–15)

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet