Abrahams bön
Skrivet av Tobias Bäckström   
2021-05-03
Kan Gud ändra sig? Kan vi människor påverka Gud, få honom att ändra sina beslut?
Berättelsen om när Abraham ber för Sodom är kanske den tydligaste texten i bibeln som faktiskt talar för det! Abraham får veta vad som väntar Sodom, att Herren ska förgöra staden för dess ondska. Men eftersom hans brorson Lot bor där ber han enträget om att Gud ska avvärja hotet. Steg för steg ber han Gud att avstå beroende på hur många rättfärdiga som bor där.
 
Det här visar att bön  inte bara är terapi för oss själva. Bön är på riktigt! Det får konsekvenser, både för oss själva och för andra! Jag är övertygad om att bön påverkar vårt samhälle, mer än vi tror! 
Vad hade hänt om Abraham hade fortsatt? Om han hade bett Gud skona staden om där fanns fyra rättfärdiga: Lot, hans hustru och båda döttrar. Kanske då staden hade blivit skonad, men invånarna hade aldrig fått veta detta. De hade då fortsatt sina onda liv utan att ha aning om den fara som hade hotat dem. Gud valde att istället varna Lot och hans familj så att de hann sätta sig i säkerhet. Men det kanske är oftare än vi tror, att människors böner förhindrar mycket ont utan att vi får veta det. 

Men behöver vi  be? Gud hade väl kunnat ge oss det vi behöver ändå! Varför måste han vänta in våra böner? Ja Gud hade kunnat svara innan vi ber om det, men då hade vi inte förstått att det kommit från Gud! Gud vill ge oss det vi behöver men han vill att vi ska be om det först. Annars hade vi bara blivit stärkta i vår tro på oss själva och inte i vår tro på Gud.