[an error occurred while processing this directive]
   
 Dagens Lösen: Åter vart du kom ifrånTipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är Dagens Lösen

[an error occurred while processing this directive]

  En över hela världen utbredd bönbok, som finns tillgänglig på 50 språk. Sedan år 1731 utkommer denna lilla andaktsbok regelbundet varje år. Dagens Lösen är troligen i dag, näst Bibeln, den mest lästa dagliga andaktsboken. Årets bok är nu den 275:e upplagan (90:e årgången på svenska). I Sverige gavs den ut första gången 1884.
  Dess grundidé är enkel. För varje dag har det valts två korta texter ur Bibeln: ett ord ur Gamla testamentet och ett ord ur Nya testamentet. Som tredje text finns det en bön, reflektion eller psalmvers. För varje vardag finns också ett par bibelställen angivna att själv slå upp: det första ansluter till kyrkoåret och det andra följer en bibelläsningsplan.
  Alla användare över hela världen läser samma bibeltexter på samma dag, men varje språkområde har dessutom sin egen tradition bevarad i den tredje speciella bönetexten. Alla tre texterna är sammanställda för att tillsammans återge en tankegång.

Dagens lösen är ett sammarbete mellan Församlingsförbundets Förlags Ab Helsingfors,
Bokförlaget Libris Örebro, Evangeliska Brödraförsamlingen Stockholm och nu även på
Internet genom Stiftelsen bibelskolan.com.

Visste du...

  • att Dagens Lösen är världens äldsta regelbundet utkommande andaktsbok,
    att den nu utkommer på 40 olika språk med en total upplaga på omkring 1,5 miljoner exemplar,
  • att bibelverserna från Gamla testamentet lottas fram ur 2 000 utvalda bibelverser,
  • att orden ur Nya testamentet väljs ut så att de kompletterar eller förklarar den gammaltestamentliga versen,
  • att sångverserna eller bönerna väljs ut lokalt för varje språkområde,
  • att den minsta upplagan är på eskimåspråket, cirka 200 exemplar, den största är den tyskspråkiga på cirka en miljon exemplar,
  • att den näst största upplagan är den finska på cirka 100 000 exemplar,
  • att den svenska upplagan är på cirka 16 000 exemplar varav 5 000 säljs i svensktalande Finland.

Vill du köpa boken, antingen till dig själv eller en vän: Klicka här
Vill du stödja Evangeliska Brödraförsamlingen i dess missionsarbet: Klicka här


©Församlingsförbundets Förlags Ab Helsingfors, Bokförlaget Libris Örebro, Evangeliska Brödraförsamlingen Stockholm. Bibelcitaten är hämtade från Bibel 2000, de publiceradas med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.