Till
Församlingar, församlingsaktiva, kyrkoråd, m.fl.

Vi ber om Ert stöd för bibelskolan.com eftersom vi tror att även personer från Er församling använder den. Skribenterna, som ökar i antal tar inget betalt men Internet kostar en del. Vi behöver ca kr 80 000 per år i nuvarande läge. Vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9

 Vi anhåller hos Er församling om ett bidrag på kr 2 000 till
”Stiftelsen bibelskolan.com” för innevarande år.
Med stöd från Er och andra församlingar kan vi fortsätta vårt arbete i bibelskolan.com. Tack för att Ni vill låta Ordet komma i svang på nätet!

Har Ni hört att det finns en bibelskola på nätet?
Sedan påsken 2000 vill några präster och lekmän via www.bibelskolan.com nå sökarna i vårt land. Bakom denna bibelskola står ”Stiftelsen bibelskolan.com” med säte i Göteborg.

Vi har idag ca: 9000 besök per månad.
Det betyder en fullsatt medelstor kyrka varje dag! Vi erbjuder bl.a.

  • Nyfikenhetsupptäcktsvandringar in i LANDET KRISTEN TRO , där Bengt Pleijel är guiden på spännande och humoristiska vandringar i trosbekännelsen, dessa vandringar är ett utmärkt komplement till konfirmationsundervisningen. Dessutom gör Bengt en djupdykning in i Petrus första brev (Oaser i öknen).
  • Frågelåda med svar på insända frågor. Vid behov förmedlas även kontakt till själavårdare.
  • Tankar inför söndagen, där söndagens predikotext lyfts fram.
  • Utblick en utblickspunkt i verkligheten, frågor & svar ang. Kristen tro + en presentations del för församlingar, organisationer o. dyl.
  • W Stinissen/A Piltz med utdrag ur två av våra mest lästa andliga författares böcker. Och många fler är på planeringsstadiet, vi planerar att bygga upp ett bibliotek för att bevara åt kommande generationer de böcker som försvinner ur "marknaden" (ta en titt i din egen bokhylla så ser du vilka skatter som försvinner in i mörkret).
  • Barnens sidor - med t.ex. bilder och text av Elisabeth Ingvarsson, Kerstin Arthur-Nilsson och Bodil Månsson.
  • Nödutgång/Vägledning som idag ger Bibelvägledning när en vän har bedrövat Dig, eller, Du har varit med om något så underbart + att du vill se vad Bibeln säger Dig om detta.
  • Och mycket mycket mer ...

Bibelskolan används idag till stimulerande samtal i församlingens arbete bland

Konfirmanderna, Kyrkans Unga, Alpha- och Betagrupper, Syföreningen, Bibelstudiegruppen, Kyrkorådet, Medarbetarsamlingarna, Kyrkokören. Prästen finner inspiration inför söndagens text.

 Syftesparagrafen i Stiftelsens stadgar har följande lydelse:
”Stiftelsen bibelskolan.com” vill via Internet erbjuda kristen undervisning, hjälp att hitta de kristna källsprången och ge vägledning i andliga frågor, i avsikt att i första hand beröra dem som ännu ej nåtts av bibelns glädjebudskap. Den arbetar utifrån tron att bibeln är Guds ord och vill ge utblickar och exempel som visar hur kristen tro fungerar i dag både i Sverige och i andra länder samt visa var hjälp finns. Stiftelsen bibelskolan.com skall inte vara knuten till något kristet samfund .”

För bibelskolans styrelse och kollegium
Sören Bolander
(Stiftelsens ordf.)

Har du/ni några fråger eller funderingar tveka inte att kontakta oss på info@bibelskolan.com.


Stiftelsen bibelskolan.com Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9
Internet: www.bibelskolan.com - E-mail: info@bibelskolan.com


Några ord om bibelskolan.com:

Varning för www.bibelskolan.com
Det är lätt att bli fast! Därför att det finns så mycket som är intressant och givande - både för den vuxne och de yngre.
Gedigen bibelundervisning, bra svar på kluriga frågor, fina sidor för barnen, och mycket mycket mer...
-Jag blir gärna sittande en lång stund!

Berit Simonsson
Oasrörelsen

- Ordet i svang!
På det sättet uttryckte Martin Luther sin vision. Ordet ska möta människor där de finns, på ett språk som är deras vardagsspråk, och förvandla.
Idag kommunicerar vi på många olika sätt. Det mest omtumlande som skett på de senaste åren är att vi genom internet dels kan komma åt all kunskap som finns tillgänglig jorden runt, dels umgås med andra oberoende av vad vi geografiskt befinner oss.
Bibelskolan.com är ett utmärkt exempel på hur nya möjligheter kan användas i Ordets tjänst. Här finns god kunskap tillgänglig och här kan man "gå i bibelskola" utan att behöva ta tjänstledigt och flytta hemifrån. Ordet kommer i svang, precis som det är meningen.

Anders Alberius
Generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet

Humoristiska djupdykningar i Bibeln. Uppdaterat och friskt.

Hälsn
Lena Arvidsson Artman