Bibelskolan drivs av Stiftelsen bibelskolan.com, vårt mål och syfte beskrivs i vår syftesparagraf:

Stiftelsen bibelskolan. com vill via Internet erbjuda klassisk kristen undervisning, hjälp att hitta de kristna källsprången och ge vägledning åt andliga frågor, i avsikt att i första hand beröra dem som ännu ej nåtts av bibelns glädjebudskap. Stiftelsen arbetar utifrån tron att bibeln är Guds ord och vill ge utblickar och exempel som visar hur kristen tro fungerar i dag både i Sverige och i andra länder samt visa var hjälp finns.
Stiftelsen bibelskolan.com skall inte vara knuten till något kristet samfund.

Hur kan då Du hjälpa oss att nå vårt syfte.

För oss är det viktigt att finnas just ute på Internet, detta nya forum för människor som söker information och kunskap. Genom nätet når vi inte bara dom klassiska Bibelskole eller kyrkobesökarna, utan också en många andra människor som är nyfikna på kristen tro, men för vilka tröskeln in till kyrkan är för hög. Tröskeln att surfa in på en webbsida är däremot mycket låg. Vi har i dag ca: 9000 besökare per månad. Man kan jämföra detta med att vi fyller en kyrka varje dag. Människor från hela landet, troligen även från er församling eller kommun besöker oss varje vecka. Vi har även märkt att många utlandssvenskar besöker oss regelbundet, i synnerhet Spanien svenskarna och många från Belgien (Eu-arbetarna tror vi). Som kuriosum kan nämna att vi regelbundet får besök av läsare från Togo, Japan, Saudi Arabien, Australien m.m. m.m. Utlandsarbetare och ambassad/konsulat folk gissar vi. Det är kul, givande och inspirerande att vi kan förmedla lite hemlandstoner.

Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta nya sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar (ca: 180 000:- år). Det gäller den tekniska utrustningen, en deltidstjänst som webmaster mm. Skribenterna tar inget betalt. Vårt syfte är inte att tjäna pengar, men trots allt behövs det litet för att kunna upprätthålla verksamheten. Vi vet att vi behövs där ute och vill gärna fortsätta det vi påbörjat. Vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få.
Vårt postgiro är 402 30 79 - 9

Sören Bolander (ordf.)
Präst, Stinissen-guide.

Har du några fråger eller funderingar tveka inte att kontakta oss på info@bibelskolan.com