Stiftelsen Bibelskolan.com
 


Genom Bibeln dag för dag

John Stott


Boken kan köpas på Bornelings förlag.


Att följa det kristna kyrkoåret

Del 1 FRÅN SKAPELSEN TILL KRISTUS

Vecka 1: Skapelsen

Söndag: Skaparens initiativ

Måndag: Från kaos till kosmos

Tisdag: Ljus i mörkret

Onsdag: Allvaret i skapelseberättelsen

Torsdag: Guds avbild

Fredag: Människans sexualitet

Lördag: Sabbatsvilan

Vecka 2: Instiftandet av arbete och äktenskap

Söndag: Helga söndagen

Måndag: Samarbeta med Gud

Tisdag: Vårda skapelsen

Onsdag: Verklig frihet

Torsdag: Människan som man och kvinna

Fredag: Eva blir skapad

Lördag: Äktenskapet enligt Bibeln

Vecka 3: Syndafallet

Söndag: Förneka Guds trovärdighet

Måndag: Förneka Guds godhet

Tisdag: Förneka Guds särställning

Onsdag: Skam och beskyllningar

Torsdag: Gemenskapen bryts

Fredag: Glimtar av nåd

Lördag: Särskild nåd och allmän nåd

Vecka 4: Socialt förfall

Söndag: Kain – den förste mördaren

Måndag: Kulturens vagga

Tisdag: Fördärvet breder ut sig

Onsdag: Noa och syndafloden

Torsdag: Guds eviga nådesförbund

Fredag: Folkens ursprung

Lördag: Babels torn

Vecka 5: Patriarkerna

Söndag: Abraham blir kallad

Måndag: Isaks födelse

Tisdag: Abrahams tro prövas

Onsdag: Guds förbund med Abraham

Torsdag: Isak och Guds trofasthet

Fredag: Jakob och Guds trofasta kärlek

Lördag: Josef och Guds omsorg

Vecka 6: Mose och uttåget

Söndag: Ett grymt förtryck

Måndag: Moses kallelse

Tisdag: Farao utmanas

Onsdag: Den första påsken

Torsdag: Uttåget ur Egypten

Fredag: Välsignelserna på Sinai berg

Lördag: Ökenvandringen

Vecka 7: De tio budorden

Söndag: Första budet

Måndag: Andra och Tredje budet

Tisdag: Fjärde budet

Onsdag: Femte budet

Torsdag: Sjätte budet

Fredag: Åttonde budet

Lördag: Sjunde, nionde och tionde budet

Vecka 8: Josua och domarna

Söndag: Landet tas i besittning

Måndag: Trohet mot förbundet

Tisdag: Israeliterna överger Herren

Onsdag: Domen över domarna

Torsdag: Samuels liv och tjänst

Fredag: Sauls tidiga löfte

Lördag: Sauls senare trolöshet

Vecka 9: Kungadömet

Söndag: Kung David

Måndag: Kung Salomo

Tisdag: Nordriket

Onsdag: Amos budskap

Torsdag: Hoseas budskap

Fredag: . Kyrka och stat i Juda

Lördag: Jerusalems fall

Vecka 10: Vishetslitteraturen

Söndag: Predikaren

Måndag: Jobs tröstare

Tisdag: Job och Gud

Onsdag: Ordspråksboken – Dåren

Torsdag: Ordspråksboken – Hädaren

Fredag: Ordspråksboken – Latmasken

Lördag: Höga visan

Vecka 11: Psaltaren

Söndag: Psalm – Rättfärdiga och orättfärdiga

Måndag: Psalm – Gud uppenbarar sig

Tisdag: Psalm – Guds förlåtelse och vägledning

Onsdag: Psalm och – Andlig depression

Torsdag: Psalm – Guds verk i naturen

Fredag: Psalm – Ett rop ur djupen

Lördag: Psalm – Den slutliga doxologin

Vecka 12: Profeten Jesaja

Söndag: Sången om vingården

Måndag: Profetens kallelse

Tisdag: Tron utmanas

Onsdag: Guds dubbla identitet

Torsdag: Den Gud som bär

Fredag: Uppenbarelsens logik

Lördag: En ny värld

Vecka 13: Profeten Jeremia

Söndag: Jeremias kallelse

Måndag: Ett trolöst folk

Tisdag: Upproriska hjärtan

Onsdag: Guds planer

Torsdag: Profeter – falska och sanna

Fredag: Det nya förbundet

Lördag: Herrens trofasta nåd

Vecka 14: Exilprofeterna

Söndag: Guds härlighet

Måndag: Hesekiels kallelse

Tisdag: Synd och dom

Onsdag: Guds heliga namn

Torsdag: Kulturell anpassning – var går gränsen?

Fredag: Gud är konung

Lördag: De högmodiga ödmjukar han

Vecka 15: Återvändande och återuppbyggnad

Söndag: Templet återuppbyggs

Måndag: Motstånd och uppmuntran

Tisdag: Esra den skriftlärde

Onsdag: Nehemjas vision

Torsdag: Nehemjas plan

Fredag: Nehemjas uthållighet

Lördag: Esters bok

Vecka 16: Messiasbilder

Söndag: Evas avkomma

Måndag: Abrahams säd

Tisdag: En profet som Mose

Onsdag: En konung som David

Torsdag: En präst som Melkisedek

Fredag: Herrens tjänare

Lördag: Människosonen

Vecka 17: Födelsen

Söndag: Bebådelsen

Måndag: Marias lovsång

Tisdag: Jungfrufödelsen

Onsdag: Marias ödmjukhet

Torsdag: Betlehem

Fredag: Herdarna

Lördag: När tiden var inne

Del 2 FRÅN JUL TILL PINGST

Vecka 18: Reaktioner på julens budskap

Söndag: De vise männens besök

Måndag: Herodes vrede

Tisdag: Flykten till Egypten

Onsdag: Simeons sång

Torsdag: Paulus vittnesbörd

Fredag: Johannes reflektion

Lördag: Johannes utmaning

Vecka 19: Kristi fyrfaldiga evangelium

Söndag: Matteus, del 1 – Jesus KristusMessias

Måndag: Matteus, del 2 – Jesus internationalisten

Tisdag: Markus – Jesus den lidande tjänaren

Onsdag: Lukas, del 1 – Jesus den historiske gestalten

Torsdag: Lukas, del 2 – Jesus världens Frälsare

Fredag: Johannes, del 1 – Jesus människornas ljus

Lördag: Johannes, del 2 – Jesus livgivaren

Vecka 20: De förberedande åren

Söndag: Jesu tidigaste barndom

Måndag: Pojken i templet

Tisdag: De fördolda åren

Onsdag: I snickarverkstaden

Torsdag: Johannes döparens vittnesbörd

Fredag: Mötet med Nikodemos

Lördag: Mötet med den samariska kvinnan

Vecka 21: Jesu offentliga tjänst

Söndag: Jesu dop

Måndag: Jesu frestelser

Tisdag: Det glada budskapet

Onsdag: Programförklaringen i Nasaret

Torsdag: Jesu helandetjänst

Fredag: Jesu böneliv

Lördag: Jesus kallar de Tolv

Vecka 22: Jesu liknelser

Söndag: Liknelsen om den växande sådden

Måndag: Liknelsen om såningsmannen

Tisdag: Liknelsen om ogräset i åkern

Onsdag: De tre förloradochåterfunnenliknelserna, del 1 – Evangelium

Torsdag: De tre förloradochåterfunnenliknelserna, del 2 – Mission

Fredag: Liknelsen om farisén och tullindrivaren

Lördag: Liknelsen om den barmhärtige samariern

Vecka 23: Vändpunkten

Söndag: Petrus bekännelse

Måndag: Det nödvändiga korset

Tisdag: Att ta sitt kors på sig

Onsdag: Att finna sig själv

Torsdag: Jesus på förklaringsberget

Fredag: Kristus har friköpt oss

Lördag: Vem är stor i Guds rike?

Vecka 24: Jesu tvistefrågor

Söndag: Diskussionen angående förlåtelse

Måndag: Diskussionen angående umgänge

Tisdag: Diskussionen angående fasta

Onsdag: Diskussionen angående sabbaten

Torsdag: Diskussionen angående traditionerna

Fredag: Diskussionen angående skilsmässa

Lördag: Diskussionen angående skattebetalning

Vecka 25: Sista veckan

Söndag: Triumftåget in i Jerusalem

Måndag: Templet renas

Tisdag: Liknelsen om arrendatorerna

Onsdag: Saddukéernas misstag

Torsdag: Lilla apokalypsen

Fredag: Marias smörjelse

Lördag: Judas motiv

Vecka 26: Övre salen

Söndag: Jesus tvättar lärjungarnas fötter

Måndag: Herrens måltid

Tisdag: Kristi båda ankomster

Onsdag: Vinstocken och grenarna

Torsdag: Fördelarna med Jesu himmelsfärd

Fredag: Sanningens Ande

Lördag: Herrens bön för sina egna

Vecka 27: Prövningens stund

Söndag: Ångesten i Getsemane

Måndag: Judas förräderi

Tisdag: Petrus förnekelse

Onsdag: Förhöret inför Sanhedrin

Torsdag: Förhöret inför Pilatus

Fredag: Pilatus villrådighet

Lördag: Ansvaret för Jesu död

Vecka 28: Slutet

Söndag: Barabbas stråtrövaren

Måndag: Simon från Kyrene

Tisdag: Korsfästelsen

Onsdag: Det nya templet

Torsdag: Kristi lidande

Fredag: Jesu begravning

Lördag: En död Kristus?

Vecka 29: Jesu sju ord på korset

Söndag: Hans bön för bödlarna

Måndag: Hans frälsning av en brottsling

Tisdag: Hans omsorg om sin mor

Onsdag: Hans rop av övergivenhet

Torsdag: Hans törst

Fredag: Hans triumfrop

Lördag: Hans slutliga överlåtelse

Vecka 30: Korsets innebörd

Söndag: Korset i centrum

Måndag: Jesus som förebild

Tisdag: En lösen för synden

Onsdag: Ett kärleksbevis

Torsdag: Seger genom korset

Fredag: Korset och lidandet

Lördag: Korset och missionen

Vecka 31: Den uppståndne visar sig

Söndag: Maria från Magdala

Måndag: Emmausvandringen

Tisdag: Övre salen

Onsdag: Tomas tvivlaren

Torsdag: Petrus förnyade kallelse

Fredag: Missionsbefallningen enligt Lukas

Lördag: Paulus sammanfattar den Uppståndnes uppenbarelser

Vecka 32: Uppståndelsens betydelse

Söndag: Den omvända domen

Måndag: Visshet om förlåtelse

Tisdag: Maktens symbol

Onsdag: Döden är besegrad

Torsdag: Kroppens uppståndelse

Fredag: Vårt levande hopp

Lördag: Världsvid mission

Vecka 33: Bergspredikan

Söndag: Saligprisningarna

Måndag: Salt och ljus

Tisdag: Kristus och lagen

Onsdag: De sex antiteserna

Torsdag: Religiösa seder och bruk

Fredag: Äkta och falska ambitioner

Lördag: Det radikala livsvalet

Vecka 34: Herrens bön

Söndag: Hednisk bön

Måndag: Kristen bön

Tisdag: Att söka Guds ära

Onsdag: Ge oss i dag vårt bröd...

Torsdag: Förlåt oss våra skulder

Fredag: Fräls oss från den onde

Lördag: Vår bild av Gud

Del 3 FRÅN PINGST TILL KRISTI ÅTERKOMST

Vecka 35: Förberedelser inför pingstdagen

Söndag: Lukas två skrifter

Måndag: Löftet om Anden

Tisdag: Jesu himmelsfärd

Onsdag: Vänta i bön

Torsdag: Judas ersättare

Fredag: Pingstdagen

Lördag: Treenigheten

Vecka 36: Den första kristna predikan

Söndag: Petrus citat från Joel

Måndag: Jesu liv och tjänst

Tisdag: Jesu död

Onsdag: Jesu uppståndelse

Torsdag: Jesu upphöjelse

Fredag: Jesu frälsning

Lördag: Evangelium för vår tid

Vecka 37: Församlingen i Jerusalem

Söndag: Guds vision för sin församling

Måndag: Studier

Tisdag: Gemenskap

Onsdag: Inbördes hjälp

Torsdag: Gudstjänstliv

Fredag: Evangelisation

Lördag: Kännetecken på en levande församling

Vecka 38: Sataniskt motangrepp

Söndag: Den lame mannen blir botad

Måndag: Petrus andra predikan

Tisdag: Förföljelse bryter ut

Onsdag: Förföljelsen fortsätter

Torsdag: Ananias och Sapfeira

Fredag: Ett problem och dess lösning

Lördag: En viktig princip

Vecka 39: Grunden för världsmissionen

Söndag: Stefanos vittnesbörd

Måndag: Stefanos martyrdöd

Tisdag: Filippos i Samarien

Onsdag: Filippos och en etiopisk ledare

Torsdag: Sauls omvändelse – dess orsak

Fredag: Sauls omvändelse – dess följder

Lördag: Cornelius omvändelse

Vecka 40: Paulus missionsresor

Söndag: Tillväxt och motstånd

Måndag: Paulus första missionsresa

Tisdag: Rådsmötet i Jerusalem

Onsdag: Mission i Makedonien

Torsdag: Paulus i Athen

Fredag: Paulus i Korinth

Lördag: Paulus i Efesos

Vecka 41: Den långa resan till Rom

Söndag: Paulus tal till de äldste i Efesos

Måndag: Paulus i Jerusalem

Tisdag: Paulus i fängelse

Onsdag: Paulus försvarar sig

Torsdag: Paulus vittnar

Fredag: Rom äntligen!

Lördag: Guds försyn

Vecka 42: Galaterbrevet och Thessalonikerbreven

Söndag: Inget annat evangelium

Måndag: Sann frihet

Tisdag: Andens frukt

Onsdag: Förkunna Kristus som korsfäst

Torsdag: Evangelisation genom lokalförsamlingen

Fredag: Metaforer angående tjänst i Guds rike

Lördag: Den kommande härligheten

Vecka 43: Paulus brev till romarna

Söndag: Universell synd och skuld

Måndag: Korset – Guds kärleksdemonstration

Tisdag: Död för synden, levande i Kristus

Onsdag: Guds trofasta kärlek

Torsdag: Guds plan för judar och hedningar

Fredag: Förvandlade relationer

Lördag: De svaga och de starka

Vecka 44: Första och Andra Korinthierbrevet

Söndag: Kraft genom svaghet

Måndag: Angående avgudakött

Tisdag: Enhetens Ande

Onsdag: Paulus resplaner

Torsdag: Evangelisationens övernaturliga dimensioner

Fredag: Försoningens glada budskap

Lördag: Nåd och givande

Vecka 45: De tre fängelsebreven

Söndag: Ett liv värdigt evangelium

Måndag: Kristen tro är Kristus

Tisdag: Lär känna Guds kraft

Onsdag: En ny gemenskap

Torsdag: Tankar kring äktenskapet

Fredag: Mognadens mål

Lördag: Vi är ett i Kristus

Vecka 46: De pastorala breven

Söndag: Församlingens globala perspektiv

Måndag: Råd till en ung ledare

Tisdag: Uppmaning till en gudsman

Onsdag: En församlingsledares kvalifikationer

Torsdag: Kristi två uppenbarelser

Fredag: Motstå världens påtryckningar

Lördag: Paulus sista fängelsetid

Vecka 47: Hebréerbrevet

Söndag: Den gudomlige Sonen Jesus

Måndag: Människan Jesus

Tisdag: Jesu prästämbete

Onsdag: Sittande på Guds högra sida

Torsdag: En trefaldig uppmaning

Fredag: Tron definierad och illustrerad

Lördag: Att löpa trons lopp

Vecka 48: De allmänna breven

Söndag: Gensvar på Guds ord

Måndag: Tro och gärningar

Tisdag: Korsets nödvändighet

Onsdag: En uppmaning till pastorer

Torsdag: Den bibliska sanningens väsen

Fredag: Äkta och falsk visshet

Lördag: Det integrerade kristna livet

Vecka 49: Kristi brev till de sju församlingarna

Söndag: Brevet till Efesos – kärlek

Måndag: Brevet till Smyrna – lidande

Tisdag: Brevet till Pergamon – sanning

Onsdag: Brevet till Thyatira helighet

Torsdag: Brevet till Sardes – uppriktighet

Fredag: Brevet till Filadelfia – mission

Lördag: Brevet till Laodikeia hängivenhet

Vecka 50: Den himmelska tronsalen

Söndag: Tronen i centrum

Måndag: Skapelsens tillbedjan

Tisdag: Johannes syn angående bokrullen

Onsdag: Johannes syn angående Lammet

Torsdag: Sex sigill bryts

Fredag: De båda återlösta folkskarorna

Lördag: Den stora internationella folkskaran

Vecka 51: Guds rättvisa dom

Söndag: De sju basunerna

Måndag: Draken och hans bundsförvanter

Tisdag: Lammet och de

Onsdag: Guds sju vredesskålar

Torsdag: Babylon identifierat och förstört

Fredag: Ryttaren på den vita hästen

Lördag: Domen över Satan

Vecka 52: En ny himmel och en ny jord

Söndag: Allt blir nytt

Måndag: Den heliga staden

Tisdag: Den nya lustgården

Onsdag: Denna profetias ord

Torsdag: ”Se, jag kommer snart!”

Fredag: Bröllopet

Lördag: Den väntande församlingen


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg