Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Inför söndagen

Arkiv med utläggningar av olika författare

Våra skribenter: Lars Fröjmark   Tobias Bäckström   Carl-Erik Sahlberg   Jenny Berggren   Peter Artman   Staffan Fredin   Per-Olof Olsson   Svante Enander   Mikael Nilsson   Lars Sahlin   Anders Thorsén   Linnéa Vikström   Hans Lundaahl   Mats Enander   Carl Gustaf Severin   Lars Fröjmark   med flera.

FärgSöndagens namnAntal texter
Vit
Första söndagen i advent14
Lila
Andra söndagen i advent11
Lila
Tredje söndagen i advent9
Lila
Fjärde söndagen i advent14
Vit
Juldagen13
Röd
Annandag jul10
Vit
Söndagen efter jul5
Vit
Nyårsdagen16
Vit
Söndagen efter nyår6
Vit
Trettondedag jul14
Vit
Första söndagen efter Trettondedagen13
Grön
Andra söndagen efter Trettondedagen12
Grön
Tredje söndagen efter trettondedagen11
Grön
Fjärde söndagen efter Trettondedagen9
Grön
Femte söndagen efter Trettondedagen2
Grön
Sjätte söndagen efter Trettondedagen1
Vit
Kyndelsmässodagen13
Lila
Septuagesima7
Lila
Sexagesima (Reformationssöndagen)7
Lila
Fastlagssöndagen11
Lila
Första söndagen i fastan13
Lila
Andra söndagen i fastan12
Lila
Tredje söndagen i fastan8
Vit
Jungfru Marie Bebådelsedag 8
Lila
Midfastosöndagen (Fjärde sönd. i fastan)6
Lila
Femte söndagen i fastan4
Lila
Palmsöndagen14
Vit
Skärtorsdagen14
Svart
Långfredagen14
Vit
Påskdagen7
Vit
Annandag Påsk11
Vit
Andra söndagen i påsktiden11
Vit
Tredje söndagen i påsktiden13
Vit
Fjärde söndagen i påsktiden12
Vit
Femte söndagen i Påsktiden12
Vit
Bönsöndagen14
Vit
Kristi himmelsfärds dag7
Vit
Söndagen före pingst11
Röd
Pingstdagen10
Vit
Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen13
Grön
Första söndagen efter trefaldighet10
Grön
Midsommardagen9
Vit
Den helige Johannes döparens dag13
Grön
Andra söndagen efter trefaldighet4
Grön
Tredje söndagen efter trefaldighet9
Grön
Fjärde söndagen efter trefaldighet7
Röd
Apostladagen9
Grön
Sjätte söndagen efter trefaldighet9
Vit
Kristi förklarings dag8
Grön
Åttonde söndagen efter trefaldighet10
Grön
Nionde söndagen efter trefaldighet18
Grön
Tionde söndagen efter trefaldighet8
Grön
Elfte söndagen efter trefaldighet10
Grön
Tolfte söndagen efter trefaldighet10
Grön
Trettonde söndagen efter trefaldighet10
Grön
Fjortonde söndagen efter trefaldighet10
Grön
Femtonde söndagen efter trefaldighet11
Grön
Sextonde söndagen efter trefaldighet10
Grön
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet3
Grön
Artonde söndagen efter trefaldighet5
Grön
Nittonde söndagen efter trefaldighet8
Vit
Den helige Mikaels dag8
Vit
Tacksägelsedagen10
Grön
Tjugonde söndagen efter trefaldighet3
Grön
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet7
Röd
Alla helgons dag9
Svart
Söndagen efter Alla helgons dag (Alla själars dag)7
Grön
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet1
Grön
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet4
Grön
Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet2
Grön
Tjugofemte söndagen efter trefaldighet1
Grön
Söndagen före domssöndagen9
Grön
Domssöndagen12

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg