Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 14 Sju gånger hetare Dan 3:19 - 23


Då blev Nebukadnessar ursinning på Shadrak, Meshak och Aved­Nego och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ug­nen skulle göras sju gånger hetare än vanligt, och han befallde några kraftiga soldater att binda Shadrak, Meshak och Aved-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen.  De bands och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. Eftersom ugnen enligt kungens stränga befallning hade blivit så fruktansvärt het, dödade lågorna de män som förde upp Shadrak, Meshak och Aved-Nego. De tre männen Shadrak, Meshak och Aved-Nego föll bundna ned i den brinnande ugnen.

 

Nebukadnessar blev fullkomligt rasande av det svar han fick. Han uppfylldes av vrede. Hans ansikte förvandlades. Han ropade, han skrek: "Gör ugnen sju gånger hetare!"

Vad folk är dumma då de blir arga. Om han velat tortera dem hade han ju i stället befallt att ugnen skulle kylas ned och sedan lå­tit värmen komma långsamt och på så sätt förlängt deras plåga.

Men så långt tänkte inte Nebukadnessar. Han var utom sig av ilska. Här fanns tre män som trotsade honom och som han inte kunde få kontroll över. Vilken oförskämdhet!

Det var inte nog att kasta dem i denna sju gånger upphettade ugn, utan han gav befallning till några handfasta män att binda Shadrak, Meshak och Aved-Nego.

De kastade dem i ugnen. Men eftersom ugnen var så het så slog lågorna upp och förbrände dessa män, som kastade dem i ugnen. Nebukadnessar förlorade några av sina bästa soldater.

Bland de apokryfiska skrifterna till Gamla Testamentet finns "Tillägg till Daniel". Där finns bl.a Asarjas bön och den lovsång som de tre männen stämmer upp i den brinnande ugnen som kanske inspirerat Paulus och Silas när de sjöng lovsånger till Gud i sin fångcell (se Apg 16:25ff). Asarjas bön finns med i den grekiska översättningen av Gamla Testamentet.

Asarja bad omvärvd av elden denna bön:

bibelskolan_imgPrisad och lovad är du, Herre, våra fäders Gud,
ditt namn skall äras i evighet ...
... Ja, sanningen och rättvisan har du följt
när du har lagt allt detta på oss för våra synders skull.
Ty synd och laglöshet avföll vi från dig i allt vad vi gjorde.

I allt vad du har lagt på oss, i allt vad du har gjort oss, har du följt den sanna rättvisan:
Du har utlämnat oss åt laglösa fiender, åt förhatliga avfällingar och
åt en orättfärdig kung,den ondskefullaste på hela jorden.

De fortsätter bönen. De går in under sitt folks synder och ropar om förbarmande. Allt har gått illa för folket. För sina synders skull har de blivit obetydligast på jorden. Men de ber om rädd­ning så att andra skall kunna märka att du är Herren, den ende Guden, ärad över hela världen.

Och räddningen kommer. En Herrens ängel svepte undan den flammande elden och gjorde det så svalt inne i ugnen som en daggfrisk vind hade blåst rakt igenom den, står det i Asarjas bön.


Rasta och BE-grunda!

·  Finns det någon likhet mellan dig och Nebukadnessar när du blir arg? Blir du dum som han? Vad gör du av din vrede?

·  Tänk dig in i att du i morgon hamnar i en fångcell, förföljd för din kristna tros skull. Tänk efter om du kan utantill några bibel­ord, som kan trösta dig.

·  Skriv ned en bön, som du skulle kunna använda då.


Be
den bönen nu!

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg