Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 17 Och dock står inte allt väl till Dan 4:10 - 15

 

Där jag låg på min bädd, såg jag i mina syner en helig väktare komma ned från himlen, och han ropade med hög röst: Hugg ner trädet och skär av grenarna, riv undan lövverket och kasta bort frukten, så att djuren flyr bort ur trädets skugga och fåglarna från dess grenar! Men lämna stubben kvar, med en kedja av järn och koppar, i gräset på marken. Han skall fuktas av himlens dagg och dela djurens lott bland det som växer på jorden. Hans sinne skall förvandlas: han skall få ett djurs hjärta i stället för en människas, och så skall sju tider förgå. Denna dom är avkunnad av väktarna, och dess rådslut uttalat av de heliga, för att de som lever skall inse att den Högste råder över människors riken och att han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till härs­kare.

Denna dröm hade jag, kung Nebukadnessar. Säg mig nu, Bel­teshassar, vad den betyder! Ingen av de visa i mitt rike kan ge mig uttydningen, men du kan, eftersom du är fylld av heliga gudars ande.

 

Den vackra drömmen om det stora trädet störs plötsligt av en väktare som kommer ned från himlen (v 10). Han ger order om att trädet skall huggas ned. Och när trädet faller, flyr fåglar och djur skrämda därifrån. Sedan ser han en stubbe, bunden i järn. Han förstår att detta syftar på en människa som får leva bland djuren och förvandlas från en människa till ett djur. I sju år skall detta pågå. Så länge skall det dröja tills man inser att Gud är den Högste som råder över människors riken och att han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till härs­kare (v 14, jfr v 22 och 29).

Kungen måste ha blivit illa berörd av denna dröm. Vi kan se hur han vaknar upp badande i svett. "Dessa drömbilder och syner skrämde mig", säger han (v 2). Så länge han såg det stora fina trä­det förstod han att det rörde sig om honom själv. Men han anade att fortsättningen också handlade om honom.

Han skickar efter spåmännen, besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna (v 4). De säger ingenting. Anar de betydelsen av drömmen? Tiger de därför att de inte vågar säga något?

Förstod Nebukadnessar att drömmen var ett hot mot honom själv? Var det därför han dröjde med att låta Daniel komma och uttyda den?

bibelskolan_img
 

 

Rasta och BE-grunda!

Finns det likheter mellan dig och Nebukadnessar?

1.     När Gud inte kan nå dig och Nebukadnessar längre genom sina mjuka metoder, tar han till strängare åtgärder. En helig väk­tare kommer med ett mycket kärvt budskap.

2.     Gud älskar både dig och Nebukadnessar. Han gör allt för att få er två att vända hem. Hemsökelse = han söker få er hem till sig.

3.     Nebukadnessar kallar på en själasörjare, Daniel, för att få klarhet i sitt liv. Har du tänkt på den möjligheten?

Be

Herre, tack för att du inte tröttnar på mig.
Hjälp mig att se din kärleks hand även i det som verkar svårt.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg