Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Jungfru Marie Bebådelsedag

Guds mäktiga verk  

Tredje årgångens läsningar:
GT-text: Första Samuelsboken 2:1-10
Epistel: Kolosserbrevet 1:15-20
Evangelium: Lukas 1:26-38
Alternativ text Lukas 1: 46- 55
Psaltarpsalm: 147:7-15 

Jungfru Marie Bebådelsedag, infaller den 25 mars (nio månader före Jul) och firas på närliggande söndag. Dagen kallas också ”Vårfrudagen” (våffeldagen). Det är den dag då  ängeln enligt evangeliet bebådar, talar om för Maria att hon skall föda Guds Son.

Sjung lovsång alla länder,  psalm 680, ska idag få hjälpa oss att sjunga lovsång med Maria. Men vi ändrar texten något.

Predikans text: Lukas 1: 46- 55 
Maria sade: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.  Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel  och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”       


1. Sjung lovsång med Maria

och prisa Herrens namn 

Maria får besök av en ambassadör från Himmelriket.  En ängel bebådar,  talar om för henne att hon ska bli mor och föda en son som ska bli kung. Och han ska kallas den Högstes son. Maria utropar:
Hur ska de ske?

Hon frågar det som du och jag frågar många gånger: Hur ska det ske, hur ska vi klara av det. Hur ska vi någonsin kunna göra det här med Jesus levande för människor? Och det svar hon får, det får du och jag ta till oss i alla instängda och omöjliga situationer. 

Helig Ande skall komma över dig,
och den Högstes kraft skall vila över dig
.  

Mycket av det som sker i kyrkan sker över huvudet på oss  (over head). Så titta gärna uppåt. Maria sa ja till att ta emot Jesus i sitt liv. Hennes uppgift är att göra Jesus levande för mänskligheten.

För oss är det viktigt att säga vårt JA till Jesus. Jesus vill bo i oss. Kristendom är något som börjar inifrån. Livet födes in i oss. Det är mycket som händer med oss och omkring oss då.

Maria skyndade till Elisabet. Maria bar Jesus och Elisabet bar Johannes döparen. Det var första gången som Jesus och Johannes möttes. Helig Ande kommer då över Elisabet och barnet spritter till i hennes liv av fröjd.

Här har vi hela kristendomen i ett nötskal. När vi som Maria tar emot Jesus i vårt liv så kan Jesus i oss förmedla helig Ande och djupglädje till människor vi möter. 

2. Sjung lovsång med Maria
ty 
Jesus bor i oss 

Maria har varit hos Elisabet.
Maria har förstått att ett under hade skett med Elisabet. Elisabet väntar barn på sin ålderdom. Gumfödelse var inte så vanlig på den tiden.  Ängeln Gabriel förklarar undret för Maria: Ingenting är omöjligt för Gud.

Elisabet har också förstått att ett under skett med Maria. Hon som är jungfru och inte varit tillsammans med någon man, väntar barn. Jungfrufödelse hade man inte hört talas om tidigare.

Men ingenting är omöjligt för Gud. Gud vill komma till oss. Han längtar efter sina barn här på jorden. Gud själv griper in. Och han väljer sättet på vilket han vill komma. Han låter Jesus bli avlad av den helige Ande.

Vem kan begripa detta? Det gör nog ingen. Men Gud vore inte Gud om han inte kunde göra detta under. Ty ingenting är omöjligt för Gud.

Maria har häpnat över vad ängeln Gabriel sagt till henne och vad Elisabet sagt till henne. Men Maria tar emot i tro det som sagts till henne. Och därför säger Elisabet: Salig är hon som trodde. Ty det som Herren låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.  

Maria bävade nog inför detta. Hon kanske tänkte på vad Josef skulle säga. Maria var med barn utan att Josef legat med henne. Maria kanske bävade inför vad hennes föräldrar skulle säga och för vad släkten skulle säga. Bävade inför alla onda tungor och alla rykten. Men på något sätt var det som Herren sagt viktigare för henne än vad människor skulle säga. Och när hon undrade hur hon skulle klara prövningarna var det ett ord som ringde i hennes öron: 

Helig Ande skall komma över dig
och kraft från den Högste skall vila över dig
.

Maria ser uppåt. Blicken in i den himmelska världen föder fram en lovsång i hennes inre. Vi ser Maria framför oss när hon sjunger sin lovsång. Hon lyfter händerna, hennes kropp rör sig, hon dansar, hon sjunger, hon gnolar, hon jublar. Hennes kropp, hennes själ, hennes ande är med i lovsången.

Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Maria ger oss här en nyckel till lovsång. Se på Herrens storhet, säger hon. Se vad han har gjort. Glöm inte det goda han har gjort. Och det goda han gör. Tala sedan strängt till din inre människa som bara vill sitta och sucka och oroa sig.  Och säg till din inre människa vad den skall göra: Prisa storligen Herrens storhet, låt jublet porla fram ur ditt allra innersta. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min Frälsare

3. Sjung lovsång med Maria
och jubla  över Gud   

Maria talar om vad det är som gör henne så glad:
Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna
.  

Maria vet två ting:
1) Hon är sedd. Herren har vänt sin blick till henne. Gud är seendets Gud. Han vänder sin blick till sin tjänarinna. Och hon får kärlekens ögonkontakt med Gud. Så med oss ...

2) Hon vet att hon är Herrens tjänarinna. Hon är det trots att hon själv ingenting är. Gud utväljer det svaga, det dåraktiga, det som ingenting är, det som andra ser ned på (Se 1 Kor 1:26-31). Kan du säga detta om dig själv: Herrens tjänarinna, Herrens tjänare? 

Och Maria fortsätter:
Från denna stund skall alla släkten prisa
mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig. 


När Guds Ande kommer över Maria prisar hon Gud för vad han gör. När Guds Ande på Pingstdagen kommer över de första kristna prisar de Gud för hans stora gärningar. Gud vill göra stora ting också i oss och med oss. Och när vi tar emot vad han gör, hittar vi lovsången. Vi prisar med alla släkten Maria salig därför att hon genom att säga JA till Jesus fick förmedla Livet till oss.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, säger Maria. Hon tar emot Jesus i sitt liv. Hon säger Ja till att göra Jesus levande för Guds människobarn. Det var ett Guds under som skedde då. Det är ett Guds under som sker varje gång någon tar emot Jesus i sitt liv. Ett Guds under när jag lämnar min egen storhet vid korset och låter mitt inre fyllas av Han gudomliga närvaro. Ett Guds under när vi tar emot Jesus i våra liv som vår Frälsare och Herre och låter honom växa till i oss och bli stor. Vi sjunger: 

4. Sjung lovsång med Maria   
ty Herren under gör. 

Maria sjunger inte bara om vad Gud gör utan också om vem han är. Hon vill fördjupa oss i vår gudsbild. 

Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom,
varar från släkte till släkte
.  

Här möts heligheten och kärleken. Den Helige förbarmar sig. Gud är helig, helig, helig. Han är hel, ren, fullkomlig, full av skönhet, full kärlek, full av det som är äkta, friskt. Det som är falskt och oäkta och smutsigt tål inte hans närhet.

Ve mig, jag förgås. Ve mig! Jag är förlorad! måste vi säga med Jesaja (Jes 6:5). Vi passar inte sådana vi är i den himmelska renhetens värld.  Guds helighet och Gud kärlek, hans förbarmande når dem som fruktar honom, säger Maria.

Att frukta Gud är inte att vara rädd för honom. Det är att ha respekt för vad han säger och gör, ha vördnad inför honom. Vi behöver lära oss mycket om vad det vill säga att frukta Gud, så att vi kommer bort från flummighet och slarv.

Guds helighet och Guds kärlek strålar samman i Jesus. När de första kristna blev fyllda av den helige Ande, blev många av de rättrogna på den tiden förvånade. De väntade också på Guds Ande. Han skall komma, sa man, om vi blir riktigt bra först. Om vi lyder lagen och lever helt efter den, då skall den helige Ande komma över oss. Ty Guds Ande är den helige Ande  och kan inte bo hos den som är smutsig.

När pingstundret sedan sker blir de förvånade. Hur har vi kunnat bli så rena att den helige Ande nu har kommit?  Då svarar Petrus. Han träder upp och predikar. Hur har vi blivit så rena, frågar man. Och Petrus säger: Det har vi blivit genom Jesus. Han har dött och uppstått. Han har utfört försoningen. Genom hans blod blir vi rena. För hans skull kan den helige Ande komma och ta sin boning i oss.

Vi sjunger:
5. Sjung lovsång med Maria
ty Jesus räddar oss   

Nu sjunger Maria  igen. Hennes ord börjar brinna till med en himmelsk glöd. Hon sjunger en verkligt revolutionär sång.

Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.

Det här är ord som är laddade med himmelsk elektricitet. 
Härskare störtas ...
de ringa upphöjs ...
Hungriga mättas ..
rika skickas tomhänta bort. 

Det kan bli revolution i våra liv när Marias lovsång drabbar oss
Härskarlaterna avslöjas!
De övermodiga planerna kullkastas!
Vi får stiga ned från våra troner.  

Då ser vi Jesus. Han är vår Herre. Han sitter på tronen. När vi ser det, är det som om vi inte kan låta bli att lyfta händerna mot honom, vi tappar vårt eget och vi ställer oss där i tillbedjan för att ta emot vad han ger. Vi sjunger: 

6. Sjung lovsång med Maria
ty Jesus Herre är Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg