Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Påsklördag 

Nederstigen till dödsriket 

  

Kära Ordbrukare!
Denna dag firas inte som helgdag hos oss. För apostlarna var det en svår dag. Deras kristendom hade kraschat. De satt bakom stängda dörrar och grät, förtvivlade. Jesus var borta, Jesus var död. Nu fanns det ingen mening kvar.

Vi som kan facit och kan sjunga att även jag må efter bitter långfredag min påskdagsmorgon bida…. (Psalm 304:4), vi behöver be om nåden att vara stilla denna dag i begrundan och eftertanke. Du som är ORDBRUKARE kan i stillhet begrunda dessa texter:

GT: Jona kapitel 2
Epistel: 1 Petrus 3:18-22
Evangelium: Matteus 12:38-41
Psaltarpsalm: 139:1-12
Svensk Psalm 471

Gammaltestamentlig text: Jona kapitel 2 (Bibel 1917) 
Jona i dödsriket 

1. Men Herren sände en stor fisk, som slukade Jona.
Och Jona var i fiskens buk tre dagar och tre nätter. 

Jona hade löst enkel biljett till Tarsis. Herren gav honom returbiljetten. Herren sände en stor fisk, som slukade upp Jona. Och Jona var i fiskens buk tre dagar och tre nätter.

En stor fisk som sväljer en stor man. Ska vi behöva svälja en sådan historia?

Har det hänt? Kan det ha hänt? Vad var det för fisk? En valfisk kan det absolut inte vara. En val kan inte svälja en människa. Halsen är för trång. Men det står inte att det är en val. Det står bara att det var en stor fisk. Vad det var för fisk får vi inte veta. Det var bara Jona som såg fisken. Och han såg den inifrån. Varken Jona eller vi har i skolan fått lära oss att känna igen fiskar på insidan. En brist i läroplanen.


Vad gör Jona nu?
2. Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk.

Jona ber. Bönen är nedtecknad. Vi finner många citat från Psaltaren. Här lär vi oss något mycket viktigt. Det är bra att be en Psaltarpsalm varje dag. Den hjälper dig att uttrycka din nöd, din sorg, din glädje.  Om man inte kan lägga in sitt hjärta i varje psalm nu, så kan det hända att det kommer en dag då Psaltaren kan bli till stor hjälp.
 

3. Han sade: ”Jag åkallade Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag, och du hörde min röst. 

Jona är säker på att Gud hör hans bön. Det är stort när en människa säger: Jag förtjänar att dö, men jag ber om mitt liv. Jag erkänner din rättvisa, men jag ber om din barmhärtighet.  


Men först talar Jona om vad som hände innan fisken kom
4. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmen omslöt mig, alla dina svallande böljor gick över mig. 

Jona anklagade inte sjömännen, som ju faktiskt var de som slängde honom överbord. Vem syftar orden du och dina på?  Det var Gud som handlade. 


5. Jag tänkte då: ’Jag är bortdriven från dina ögon.’ Men jag skall åter få skåda upp mot ditt heliga tempel. 

Jona berättar vad han tänkte på, då Gud sände räddningsbåten, den stora fisken. Han ska få gå i kyrkan igen.  


6. Vatten omvärvde mig in på livet, djupet omslöt mig, sjögräs omsnärjde mitt huvud. 

Jona berättar om hur det känns då han sjunker. Jona berättar vad han tänkte på då. Förmodligen kan han inte simma. Han sjunker ända till botten. Han kämpar med armarna. Han snor in sig i gräset.  


7. Till bergens grund sjönk jag ned, jordens bommar slöt sig bakom mig för evigt. Men du förde min själ upp ur graven, Herre, min Gud. 

Jona hamnar i dödsriket.  Bommarna stänger vägen till livet. Men här fortsätter Jona att ropa till  Herren. Han vet att även om han är i dödsriket, är han inte utanför Guds maktområde (Psalt 139:8).

Gud svarar på hans bön. Ett märkligt svar. Han sänder en stor fisk. Och när den stora fisken uppslukar honom prisar han Gud för den befrielse som redan skett.  Nu vet han att något otroligt har skett. Gud har hört hans bön.  


8. När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig, i ditt heliga tempel. 
Efteråt beskriver nu Jona hur det kändes för honom.  


9. De som håller sig till fåfängliga avgudar, de låter sin nåds Gud fara. 
Jona börjar förstå vad Herren ville honom i Nineve. Jag vet, menar Jona, varför jag måste gå till Nineve. De sitter fast i avgudadyrkan där. Avgudarna är hårda tyranner.  De har ingen nåd, ingen barmhärtighet. Människorna i Nineve behöver lära känna dig, du nådens Gud. 


10. Men jag vill offra åt dig, med högljudd tacksägelse, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren!” 
Här talar Jona om vad han skall göra när han kommer hem igen. 


11. Och på Herrens befallning kastade fisken upp Jona på land. 
När Jona bett sin bön så kastar fisken upp Jona på land. Herren befallde fisken: Kasta upp Jona. Gud kan tala till fiskar och befalla dem. Och så står Jona där på land.      

Epistel: 1 Petrus 3:18-22 
Denna text hos Petrus handlar om Jesus Kristus korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån  de döda, uppstigen till himmelen.

Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet.
    På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom (3:18-22).
 
 
Korsfäst, död och begraven
Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.
Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud (1 Petrus 3:18). 

De som tog ned Jesus från korset, trodde att allt var slut. Jesu kropp låg där stel och kall. Aldrig skulle dessa ögon kunna se mer. Aldrig skulle dessa läppar kunna forma några ord mer. Hans öron skulle inte kunna höra och hans händer skulle aldrig mer kunna röra vid någon sjuk.

Men, skriver Petrus. Det finns ett men här. Det såg ut som om allt var slut. När alla tyckte att hela Jesussaken hade kraschat och var slut, startade Jesus en predikoresa! 

Nederstigen till dödsriket
Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. (3:18b -20)

Nederstigandets NÄR, VAR, VILKA, VARFÖR? 

1. NÄR sker detta? Det hände när Josef från Arimataia och Nikodemos höll på med att svepa Jesu döda kropp och lägga den i en grav Då var Jesus fullt sysselsatt. Petrus säger vad han gjorde. Han utropade ett budskap. Han predikade. När Jesus dog fysiskt, fortsatte han i Anden. Det går inte att stoppa Jesus. Hans död förflyttade honom från vår värld och placerade honom i en värld, där han aldrig förr hade varit. 

2. VAR sker detta nedstigande? Petrus ger oss detta svar: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. (1 Petrus 3: 18b-19) Jesus nedsteg till dödsriket. Dödsriket är platsen där de hädangångna väntar på domens dag. Denna plats kan beskrivas som ett fängelse, (se Upp 18:2; 20:1-7; 2 Petr 2:4).

3. VILKA är dessa andar?  Petrus  säger att dessa andar på något sätt gällde dem som  en gång vägrat att lyssna,  när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades  genom vattnet (1 Petrus 3:20). 

Vilka var dessa andar? Två förslag till svar:
Förslag 1: Jordiska syndare.
De var människor som inte lyssnade på Noas domsförkunnelse (1 Mos 6). Judiska utläggare av Noahistorien brukade säga att Noa enträget förkunnade omvändelsens budskap för dem. Men de lyssnade inte. Dessa obotfärdiga på Noas tid betraktades som urtypen för syndare. Dåtidens 'värstingar'! De vägrade att lyssna när Gud tålmodigt väntade på dem.

Budskapet i denna tolkning skulle då vara att Jesu försoningsgärning gäller alla i alla tider: Dem som levde på Jesu tid, dem som levde före Jesus och dem som lever nu. De som Petrus skriver till skulle med detta förstå att om Jesus har ett ord till 'värstingarna' på Noas tid, så hade han det också till dem som smädar och misshandlar de kristna i Mindre Asien. Och till dåligt folk på 2000-talet. 

Förslag 2:  Himmelska syndare.    
De var himmelska andar som syndade med jordiska kvinnor (1 Mos 6).  Och de blev orsaken till att syndafloden kom. Dessa Guds söner, dessa andeväsen, skulle vara skyddsänglar, som hjälpte människor att leva nära Gud. När de syndade  upphörde de att skydda. De hade till uppgift att ta hand om andra men gick över till att leva för sig själva. I stället för att vara skyddsmakter, som hjälpte människor att leva nära Gud, blev de fördärvsmakter som höll människor borta från Gud. Och dessa andar som nu hölls i fängelse, kom nu i mörkrets tjänst. De blev andemakter, som står bakom den hedniska världen. Vad  Jesus nu gör är att han predikar för dem.  

VARFÖR predikade Jesus? Därför att han ville proklamera sin seger över dessa andemakter. Dessa andemakter förlorar nu sitt grepp om hedendomen. Eftersom Jesus  förkunnat sin seger för dem är  det nu fritt fram att förkunna evangelium för hedningarna. Hedendomens makt är bruten.

Denna seger når oss i dopet:  

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda  

Noas ark
….  andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar,medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet (3:19b -20). 

Noa fick bygga en ark. Noa och hans familj blev räddade. Det vatten, som dränkte många, lyfte Noa. Sedan får Noa gå ut ur arken. Han får stiga ut på en rentvättad jord tillsammans med de åtta människor, som blev räddade. Det är den lilla hjorden som räddas.

Talet åtta representerar här fullkomligheten. Mestadels är sjutalet fullkomlighetens tal. Men åtta är sju med råge.
Talet åtta pekar inte bara på den lilla hjorden. Det pekar fram mot fullkomningen, då en stor skara skall stå inför tronen, en skara som ingen kan räkna. 

Noas ark och vårt dop
På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom (1 Petrus 3:21-22). 

Det som hände med Noa är en förebild för oss. Ty på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet.

Dopet frälser, säger Petrus här.
Och Paulus har samma uppfattning: När Guds, vår Frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige Ande. (Titus 3:4-5).  

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike  (Kol 1:13).  
Vi blir räddade att höra ihop med Jesus och leva i hans rike och i hans seger. Dopets vatten har inte  något med yttre smuts att göra. Det är fråga om en rening i vår inre värld.

Petrus uttrycker det så att vattnet i dopet ... inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott  uppsåt vänder sig till Gud. Hur kan vattnet ha en sådan kraftig verkan? Ligger det inte någon slags magi  i vattnet?  Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan, frågar Luther oss i lilla katekesen och ger sedan själv detta svar: 

Vatten åstadkommer det förvisso inte, utan Guds ord som är förbundet med vattnet, samt tron som förtröstar på det med vattnet förenade ordet; ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop.  Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

Att leva i sitt dop.
I dopet säger Gud sitt JA till oss. Han räddar och han renar.  Att leva i sitt dop är att dagligen säga vårt JA till Gud. Vi vänder oss med  gott uppsåt till Gud.

Giertz översätter: Dopet innebär att ett renat samvete bindes vid Gud. Vi vill lyda honom. Vi kommer i samklang med Gud.

Gud gör något med mig i dopet. Han räddar. Men det blir till ingen nytta för mig om jag inte säger mitt ja till Gud och med gott uppsåt fortsätter att vända mig till Gud. Det ord som förkunnas genom dopet är att Jesus Kristus har uppstått (1 Petrus 3:21).

Paulus uttrycker det så Romarbrevet 6  Vi har döpts in i Kristus ... för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda  genom Faderns härlighet. (Rom 6:3-4).  

uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida  

Sedan Petrus sjungit om vad Jesus uppståndelse betyder för oss och vårt dop, fortsätter han att sjunga om Jesu himmelsfärd.

... han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, medan änglar, makter och krafter har lagts under honom (1 Petrus 3:22).  

Jesus sitter på Guds högra sida. Jesus är Herre. Alla makter och krafter och väldigheter står nu under hans kontroll. Allt som nu finns i andevärlden har blivit honom underlagt. Jesus är den som kan föra dig och mig genom denna världen och vardagslivets alla svårigheter till sitt himmelska rike. Jesu himmelsfärd är inte budskapet om hans frånvaro utan om hans närvaro. Han har nu del i Guds allestädesnärvaro. Han är nu med oss döpta alla dagar, när vi samlas i hans namn och vandrar i lydnad för honom. Blicken uppåt mot den himmelska tronen ger oss himmelska krafter redan nu.       

Evangelium: Matteus 12:38-41  
Sedan sade några skriftlärda och fariseer till Jesus: ”Mästare, vi vill se dig göra ett  tecken.”  Han svarade: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.  Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.  

Jona och Jesus
En gång mötte Jesus några skriftlärde och fariséer. De ville ha något tecken av Jesus. Jag ger er Jonas tecken, säger Jesus. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

Hebreiskan har inte vårt ord för dygn. Dag och natt betyder dygn eller del av dygn. Jesus korsfästes på en fredag, var i dödsriket på en lördag och uppstod på morgonen på en söndag. Det var inte tre hela dagar och tre nätter utan delar av tre dygn.

Jonas tecken - det är Jesus, död och uppstånden.
Det finns stora paralleller mellan Jona och Jesus.  

Bådas död var orsakade av Guds rättfärdighet.
Bådas död var en avrättning.
Båda uppväcktes av Gud från de döda.
Bådas död och uppståndelse blev orsaken till att de goda nyheterna blevpredikat för hedningarna.  

Det finns stora likheter mellan Jesus och Jona. Men Jona är trots allt bara förebilden. Jona dog inte till försoning för någons synd. Han besegrade inte döden och dödsriket.  Men Jesus dog på ett kors för att föra oss som så ofta smiter tillbaka till Gud. Jesus tar makten från Döden genom att han tog vår synd in i sig. Därför är det inte svårt att dö när jag håller Jesus i handen. Vi vågar tro att graven inte får sista ordet. Du förde min själ upp ur graven, Herre min Gud (Jona 2:7).

Det finns många som Herren kallat till uppgifter i sitt rike. En gång sa de ja. Men sedan gick de sin egen väg. De smet som Jona. Det kan hända något stort när en kris får en sådan människa att säga: Vad jag har lovat, det vill jag infria. Då hittar de in i en ny glädje. Det kan bli  högljudd tacksägelse.

När Jona bett sin bön så kastar fisken upp Jona på land. Herren befallde fisken: Kasta upp Jona. Gud kan tala till fiskar och befalla dem. Och så står Jona där på land. Läs i kapitel 3 och 4 i Jonas bok om vad som händer sen.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg