Stiftelsen Bibelskolan.com
 

"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet", säger Kristus triumferande (Upp 1:18). Detta revolutionerar vårt liv. När Jesus uppstår, gör han det inte ensam. Alla dem som tror på honom drar han med sig.
Att tro på Herrens uppståndelse betyder att tro på sin egen uppståndelse. Inte endast uppståndelsen en gång i framtiden, på den yttersta dagen, utan en uppståndelse som redan ägt rum.
Genom tron och dopet har du dött bort från synden. Du har fått ett nytt liv, och detta liv är Kristus. Ger du detta liv tillräckligt många chanser att vara verksamt?
Människan vänder ofta upp och ned på saker och ting, och detta gör livet så komplicerat. Det sanna livet eftersträvas som ett upphöjt ideal, vilket vi eventuellt kan nå om vi bemödar oss tillräckligt. Vi gör upp ett visst moraliskt program och försöker sedan med egna kraftansträngningar att erövra dygder, bli goda och oförvitliga.
Nya testamentet, och framför allt Paulus, har en annan syn på saken. Heligheten är något vi redan fått, vi bär den djupt inom oss. Det gäller bara att låta denna helighet stråla ut. Därför att vi är Guds utvalda och heliga skall vi vara goda, vänliga, ödmjuka (Kol 3:12).
Blir du övertygad om att du innerst inne är helig, kommer du inte mer att synda. Det kommer att råda harmoni mellan det du innerst inne är och det du gör. Om du etablerar dig i ditt sanna väsen, Kristus, kommer allt vad du gör att vara präglat av honom. Då lever du ett uppståndelseliv redan nu.

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg