Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Söndagen före Pingst 

(Exaudi) 

Hjälparen kommer 

Tredje årgångens läsningar:
GT: 1 Kung 19:9-16
Epistel: Apostlagärningarna 1:12-14
Evangelium: Johannes 16:12-15
Psaltarpsalm: 33:18-22 

Söndagen före Pingst har underrubriken Exaudi. Det är begynnelseorden i det gamla introitus från Psalt 27:7:  Exaudi (Domine, vocem meam, qua clamavi  ad te) = Hör, (Herre, när jag ropar till dig.)

Helig Ande kom och använd mig – är en sång, översatt av Anne-Mette Pleijel 1982. Den vill hjälpa hjälplösa att ta emot Hjälparens hjälp med livet.

Söndagens predikotext: Johannes 16:12 - 15
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.
    Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

Temat idag är Hjälparen kommer. Vi får se fram mot Pingsten då Hjälparen, den helige Ande, kommer till vår församling och också till var och en av oss. Vi får be om det. Vi får ställa in oss på Andens hörlängd.  Vi gör det genom att sjunga denna sång:  

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta,
allt tillhör dig

kom och fyll mig
så jag kan sprida kärlekens bud. 

Vi ska sprida kärlekens bud – det är uppgiften som Den helige Ande vill hjälpa oss med. Han vill dra oss in i Guds kärleks rörelse mot världen. För det använder han både våra ögon och öron, vår mun och vårt hjärta. 


1. Hjälparen använder hjärtat
Jesus säger: Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Varför tar det ibland emot att ta emot? Hjälparen vill hjälpa oss att förstå det. 

En av de viktigaste och varmaste benämningarna på den helige Ande är just Hjälparen. På grekiska heter det parákletos och på latin advocátus. Båda betyder ordagrant ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. Hjälparen är till för dem som inte klarar av detta krångliga liv på egen hand. Vi får kalla på Hjälparen, den helige Ande, i livets alla situationer.  

Ett par kapitel före vår text har Jesus sagt han skall be Fadern och han ska ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande (Joh 14:16-17).

Den helige Ande är en annan hjälpare. Jesus själv var ju en hjälpare när han vandrade på jorden. Så som Jesus hjälpte, tröstade och tog sig an människor, så skall Hjälparen, den helige Ande vara vår tröstare, hjälpare och den som tar sig an oss och leder oss till tro och bevarar oss i tron på Jesus. 

Det första Hjälparen behöver hjälpa oss med är våra hjärtproblem. Vi har fått hjärtproblem därför att om man leker med synden, leker med det onda, det ockulta har det blivit smutsigt och skräpigt därinne. Det påstår Hesekiel. Om hjärtat är fullt av det som är fult kan vi inte ta emot det som Jesus vill säga oss och ge oss. Men Hesekiel berättar om vad Hjälparen vill göra med oss. 

Först vill Hjälparen rena ossJag skall bestänka er med rent vatten och göra er rena.  Ni har orenat er med alla era avgudabilder.… 

Sedan  behöver vi en hjärttransplantationJag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. (Hes 36:25-27).  

Också David upptäckte hur skräpigt det kunde vara inuti. Han insåg att det var orsaken till att han tappat all frimodighet. Därför ber David : Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande … tag inte din helige Ande ifrån mig (Psalt 51:12-13). 

Hjälparen vill rena och rusta  hjärtat för att kunna använda det. Hjälparen hjälper oss att få det rent i hjärtat, i vårt inre kärleksrum. Sedan rustar han det med kärlekens liv så att vi kan sprida kärlekens bud. Vi sjunger: 

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta,
allt tillhör dig

kom och fyll mig
så jag kan sprida kärlekens bud.


2. Hjälparen använder våra öron
Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen.

Sanningens Ande vill vägleda oss in i sanningen, in i det rika livet med Jesus, bort från lögner och falskhet och oäkthet.

Men när Hjälparen vill göra det, säger det plötsligt stopp. Det har blivit stopp i hörselsnäckan. Vi fått hörselproblem. Vi hör inte, vi hör inte på, vi slår dövörat till. Vi behöver hjälp med lyssnandet. Jesaja skriver: Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis (Jes 50:4). Hjälparen vill hjälpa dig redan från början av dagen. Men du tar kanske sovmorgon? 

I Psalt 40:7 står det: Du har lärt mig att lyssna. Bibel 1917 säger: öppna öron har du givit mig. Ordagrant står det: Öron har du grävt / urholkat åt mig.

Det är mycket som händer när vi lär oss lyssna. Han vill vägleda er med hela sanningen, säger Jesus. I Bibel 1917 stod det att han skall leda er FRAM till hela sanningen. När vi tar hand om oss själva blir vi ofta sittande. Vi kör fast i det gamla igen, gamla mönster, gamla jobbiga tankar. Men den helige Ande hjälper oss FRAM. Sanningens Ande röjer undan våra livslögner, dom där som gör att vi fastnar i dumma tankar om oss själva. Den hjälpen ger han genom att vägleda oss med hela sanningen. Han låter ordet om Jesus vara i rörelse bland oss och låter oss upptäcka mer och mer av det rika livet i Kristus. 

Lyssnandet är viktigt när det gäller uppdraget att sprida kärlekens bud. Lukas har ett intressant ord om det i Lukas 6:27-28. Jesus säger där: Men till er som vill lyssna säger jag: Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.

Det börjar med lyssnandet. Ordet ger mig kraft att älska.
Låt oss nu be om det: 

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta
allt tillhör dig

kom och fyll mig
så jag kan sprida kärlekens bud. 


3. Hjälparen använder våra ögon
Han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig …. 

Tre ting sägs här:
1.Han skall inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör.
Hjälparen står i direktkontakt med Fadern och Sonen. Kanske Hjälparen vill påminna oss om det för att utrusta oss till hjälpare då vi möter människor och vill sprida kärlekens bud. Den helige Ande talar aldrig om sig själv. Han talar om Fadern och om Jesus och han hjälper oss att hitta direktkontakten med Fadern och Sonen. Då kommer vi loss från egosnurret. Vi börjar lyssna på andra och se dem med nya möjligheter. Ja, Hjälparen vill hjälpa oss se med nya ögon på människor omkring oss. Varje människa vi möter är ett möjligt helgon! 

2. Han skall låta er veta vad som kommer att ske.
Och hjälparen vill hjälpa oss att se med nya ögon mot framtiden.  Han skall låta er veta vad som kommer att ske, säger Jesus. Det är inte säkert att han då berättar om vilka sjukdomar och benbrott du ska få. Eller om du ska vinna 42 miljoner på Lotto. Han öppnar dina ögon så att du ser att framtiden har fått ett ansikte. Jesus vänder sitt ansikte mot dig och ger dig frid. Han bara säger: Följ mig, tätt efter mig. Jag är din sköld. Men du, Herre, är en sköld för mig, du är min ära och den som upplyfter mitt huvud (Psalt 3:4, Bibel 1917). Om något svårt kommer att drabba dig tar jag första stöten. Du får se att du är i Guds händer vad som än händer. 

3. Han skall förhärliga mig.
Hjälparen, den helige Ande har här en underbar uppgift. Det är att förhärliga Jesus. Man kan stava förhärliga också förherrliga. Jesus är Herren. Ingen kan säga att ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande (1 Kor 12:3 Folkbibeln).

När Jesus blir Herren släpper kravkrampen. Jag slipper spela herre själv. Jag får en ny förankring, en ny förlösning, strömmar av levande vatten …

När den helige Ande vill använda mina ögon öppnar han dem först. Har ni läst Paulus bön om det i Efesierbrevet 1:17 ff.  Han ber där att härlighetens Fader genom sin Ande ska röra vid hjärtats ögon så att ni ser hurudant hopp det är som han kallat oss till … En som fick sina ögon öppnade för Jesu härlighet var aposteln Johannes. Han skriver:

Vi såg hans härlighet,
en härlighet som den Enfödde har av Fadern
och han var full av nåd och sanning.
(Joh 1:14).

Och sedan berättar Johannes om hur Jesus såg på människorna han mötte. Först med nådens öga. Det ögat var fyllt av nåd och kärlek och godhet. Sedan såg han dem med sanningens öga. Han älskade dem så mycket att han satte fingret på den ömma punkten i deras liv. Det här behövde de ändra på.

När Hjälparen, den helige Ande får öppna våra ögon lär vi oss se på människor som vi ska sprida kärlekens bud till med nåd och sanning.

Vi ber om detta:
Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta allt tillhör dig,
kom och fyll mig så jag kan sprida kärlekens bud.  


4. Hjälparen använder vår mun
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

I de tre sista verserna av vår text, finns dessa ord tre gånger: låter er veta.
Kan ni se hur Jesus här öppnar himmelens skattkammare åt oss. Det strömmar emot oss av härlighet, kärlek, kunskap, glädje från den himmelska tronen. Den kärlek som är mellan Fadern och Sonen och den helige Ande dras vi in i och den strömmar emot oss.

Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

De första lärjungarna, som fick vara med om detta. gick ut i hela världen och berättade om det.  Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört (Apg 4:20).

De drar in oss I DEN STORA BERÄTTELSEN. Och när hjärtat är fullt av allt detta, då går det inte för munnen att tiga. Stafetten går vidare.  

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta  allt tillhör dig
kom och fyll mig så jag kan sprida kärlekens bud. 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg