Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Ska man älska alla, oavsett religion?

Du utgår i din fråga från Jesu ord: Ett nytt bud ger jag er att ni skall älska varandra. Din undran är om detta gäller även i mötet med icke-kristna. Tyvärr har du erfarenhet av att kristna har sett ned på t.ex. muslimer.

Bibeln säger: den som inte älskar, känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek (1.Joh 4:8). Kärleken är ett med Guds väsen, och ska vi vara hans avbild och återspegla honom, så bör vi försöka älska alla.

Jesus är mycket radikal och tydlig på den här punkten.
Läs t.ex. hans ord i Matt 5:43-48. Jag tror man ska tolka orden så, att om vi bara älskar kristna (=”bröder”) så är det ingenting med det. Det är snarast de andra som ska ha företräde.

Så handlade också Jesus själv. Samarierna hade delvis annan religion än judarna. Likväl har Jesus ett långt och djupt samtal med en samarisk kvinna (större delen av Joh 4:e kap). Och när han ska framställa ett exempel på verklig kristen kärlek, så berättar han liknelsen om den barm-härtige samariern (Luk 10:25-37). Jesu botande är ju alltid kärleksgärningar, och i åtminstone två fall botar han hedningar: en romersk officers tjänare i Matt 8:5-13 och en kananeisk kvinnas dotter i Matt.15:21-28.

Aposteln Paulus har också ett ord att säga i saken: Gal 3:28. Det ordet kan förstås så, att vi inte ska låta kärleken styras av etniskt ursprung. Gud älskar alla, och Jesus har givit sitt liv för alla. Hur skulle då vi kunna göra skillnad?

Detta innebär förstås inte någon relativisering, så att varje sätt att tro skulle vara lika bra. I tron finns det gränser, men i kärleken inga.


Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman

 

Bibelhänvisningar:
Matt 5:43-48, Gal 3:28

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg