Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Den helige Johannes Döparens dag 

Den Högstes profet 

Tredje årgångens läsningar:
GT-text: Jesaja 42:5-9
Epistel: Apostlagärningarna 10:37-38
Evangelium: Lukas 1:67-80
Psaltarpsalm: 96 

Dagens predikotext: Lukas 1:67-80
Johannes far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra  fiender och alla som hatar oss.
   Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
   Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
   Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden,  en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.”
   Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel
.        

1. Johannes far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande  och profeterade och sade …. (SFB)

Det är något mycket märkligt som det  berättas om i Lukas 1 och 2 kapitel. En lång tid av andlig torka tar plötsligt slut.

Fyra århundraden hade gått sedan Malaki, den siste profeten i Gamla Testamentet, hade talat. Varför får man inte mer höra någon profet i Israel? På fyra hundra år träder inte någon upp som utrustad med helig Ande kan säga: Så säger Herren.   Och alla undrar: Varför får vi inte höra någon profet mer? Och varför kommer inte Messias, som vi fått löfte om? Vart har den helige Ande tagit vägen, han som drev människor att tala om vad som gavs dem från Gud (se 2 Petrus 1:21)?

De fromma i landet sa, att om vi blir riktigt lydiga mot Gud och hans lag så kommer vi att som belöning få den helige Ande. Men Gud orkade inte vänta på folkets lydnad. Han griper in. Han spelar först upp ett preludium. Vi hör det i Lukas första kapitel. Något börjar hända bland människor där. Något som får dem att ana att något från Gud snart skall ske.

Gud möter först Sakarias i Jerusalems tempel. En gång om året fick en präst gå in och tända rökelsen på altaret. Bara en gång i livet kom detta uppdrag till en präst. Nu faller den uppgiften på Sakarias. Det  är ett stort ögonblick för den gamle Sakarias. Och ett dramatiskt ögonblick. När Sakarias kommer fram till altaret är han inte ensam. När han ser upp, ser han att det inte är en mänsklig varelse, som står där. Det är en ängel. Och han presenterar sig: Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta  glada budskap  (Lukas 1:19).

Närvaron av denna himmelska gestalt gör Sakarias förskräckt. Det första ängeln därför säger:  Frukta inte, Sakarias (Lukas 1:13). Och så får Sakarias höra budskapet om att hans drömmar och böner om att få en son skall bli uppfyllda. Det ska inte bli vilket barn som helst. Han skall bli Herrens redskap bland Guds folk. Redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande (Lukas 1:15).

Hur reagerar Sakarias på detta? Det är omöjligt, säger Sakarias. Jag är själv gammal och min hustru är till åren. (Lukas 1:18) Vi kan inte få barn, det är omöjligt. Gumfödelse hade man inte hört talas om.

Därför att Sakarias inte tror ängelns ord får Sakarias vara tyst i nio månader. ”Mannen tige i församlingen.” Sakarias kan inte säga något till någon. Han kan inte berätta om vad som hände honom ens för Elisabet. Han kan inte prata bort sin upplevelse. Han kan inte sprida några tvivel omkring sig.

Men detta som ser ut som ett straff för Sakarias för hans otros skull, blir i stället något som får honom att växa och mogna i tro. I nio månader får han för sig själv begrunda och bedja igenom det han hört och fått vara med om.

När vi säger: Det är omöjligt så beror det på att vi inte räknar med den helige Ande. Vi ser bara våra små mänskliga resurser. Vi behöver kanske göra som Sakarias: dra oss tillbaka i stillhet, tystnad, bön.

När barnet blir fött händer något som inte hänt på fyrahundra år. Det kommer ett profetisk budskap, inspirerat av den helige Ande. Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade...

Den helige Ande är på nytt å färde.

Nu ska vi stanna till och se var vi själva finns i denna skildring. Vi går där kanske med de stilla i landet, som ber och törstar i vår öken efter liv och glädje och helig Ande. Vår kristendom har blivit så stel och kall.  Vågar vi be att Anden skall drabba oss? Kanske vi också får be att Anden smälter det frusna inom oss, att Ande fyller oss med Andens olja och sänder elden från himlen som tänder kärleksglöden i våra hjärtan och sänder oss ut med bud om liv.

Ande du som LIVET ger fall nu över oss 
Smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.
Ande du som LIVET ger fall nu över oss.  

2. Vi lyssnar till Sakarias profetia:
Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun

Sakarias blir alldeles överväldigad. Han sjunger och jublar och prisar och välsignar Gud som inte glömt bort sitt folk utan låter något alldeles nytt hända där.

I Sakarias profetia dyker tre personer upp. Först är det kung David. Något ska hända i Guds tjänare Davids släkt. Där skall komma en Messias, som skall vara smord med helig Ande och som äger Anden i dess fullhet.  Jesaja säger  i 11:2 att  över  honom skall Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren.

Allt detta visste Sakarias och alla fromma på den tiden. Ty de kunde sin Jesaja. Men nu sjunger  Sakarias  om att Gud nu skall upprätta ett frälsningens horn. Ordet horn syftar på makt och styrka. Sakarias anar att snart skall Herrens Smorde (Messias) komma. När han kommer skall han förkunna glädjens budskap för de fattiga, ge frihet åt de fångna och förtryckta och ge syn åt de blinda och förkunna en framtid full av nåd (Jesaja 1: 1ff och Lukas 4:18-19).

Gud har inte glömt bort sitt folk. Det som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun, ska nu hända.

Det är den helige Ande som ger liv åt dessa tankar. När den helige Ande får komma över oss och när han får smälta det frusna och kalla inom oss kan hoppets och kärlekens glöd börja brinna i oss. Vi får en ny glädje att bära ditt budskap, Herre. 

Ande du som LÖFTEN ger fall nu över oss 
Smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.
Ande du som LÖFTEN ger fall nu över oss.  
3. Vi fortsätter att lyssna till Sakarias profetia.
Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund enligt den ed han gav vår Fader Abraham, att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar.  

Det är en märklig tid som nu bryter in. Lukas spelar upp ett Andens preludium i början av sitt evangelium. Den fyrahundraåriga torkan börjar ta slut. Andens vind blåser. Den helige Ande rör vid den ena efter den andra. Först får Sakarias ett himmelskt möte. Han får reda på att han ska få en son och denne son ska bli uppfylld av den  helige Ande redan i moderlivet. Sedan berättar Lukas om Andens möte med Maria, Elisabet, Symeon. Nu är det Sakarias som blir uppfylld av den helig Ande och får profetians gåva.

Men det är inte bara människor på Sakarias tid  som Anden rör vid. Det är som om de gamla fäderna får liv och börjar tala. Först fick vi möta David. Nu kommer också Abraham. Det är som om fader Abraham dyker upp bland sitt folk igen och samlar det till nya erfarenheter av frälsning och kärlek. Han förmedlar en glädje åt dem att få tjäna Herren utan fruktan, i helighet och rättfärdighet.

När Anden ger liv åt bibliska gestalter och händelser är det som det strömmar liv och nytt hopp också till oss. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp (Rom 15:4).

Det är den helige Ande som är å färde och gör att  de  bibliska gestalterna, David, Abraham, Sakarias och alla de andra, plötsligt reser sig ur bibelns bokstäver och drar in oss i ett gudomligt skeende. Vi läser inte längre om dem. Vi umgås med dem.  En som upptäckte detta var Anders Frostensson. Han skriver:

Inga avstånd mer, ej främlingsskap... Gud är en av oss vid  detta bord.
(Psalm 396:2) Frostensson hjälper oss att upptäcka detta vid nattvardsbordet.

Paulus hjälper oss att upptäcka detta i dopet. I Galaterbrevet 3:27-29 säger han: Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Och han säger att alla gränser och skillnader och murar mellan oss människor  försvinner när vi är där i Kristus. Och det är som om alla århundraden försvinner i Kristus. Hör och häpna: Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

Vi blir släkt med Abraham. Vi kan tala om Abraham som fader Abraham. Och vår syskonkrets utvidgas betydligt. Framför allt: Vi dras in i det himmelska frälsningsdramat. Vi befrias från alla de makter och krafter som hatar oss och vi dras in i det himmelska kärleksflödet. 

Ande du som FRÄLSNING ger fall nu över oss
Smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.
Ande du som FRÄLSNING ger fall nu över oss.  


4. Och du barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och  dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.” 

Vi ser nu Sakarias, den lycklige pappan, stå där med barnet Johannes i sin famn. Grannar och släktingar står där runt omkring honom. De tycker att barnet skall heta Sakarias. Men mor  Elisabet säger att han skall heta Johannes och den stumme Sakarias  skriver på en tavla: Johannes är hans namn. Johannes betyder: Gud har visat sig nådig. Och då så snart han skrivit namnet berättas det  att med en gång löstes  hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Och ryktet om vad som hänt gick ut över hela Judeens bergsbygd och alla sa: Vad skall det inte bli av detta barn?

Och ännu mer häpna blir de då fader Sakarias får ett profetiskt budskap om denne son:  Du barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull.

Ja, det är mycket som händer här. Guds innerliga kärlek kommer i rörelse. Guds Ande rör vid människors hjärtan genom denne Johannes. De får hjälp att se sina synder och bekänna dem och får förlåtelse.  Men det blir ett hårt vägröjningsarbete som både Johannes och den helige Ande har framför sig.

Tidningar och TV kan utsätta oss och andra svenskar för granskning. Alla människor ser hur dåliga vi är. Och de som blir avslöjade och granskade försvinner ut i kylan och föraktet från alla.  Men bara den helige Ande kan både avslöja och upprätta och ge kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull.

Och det som sedan händer på andra sidan syndernas förlåtelse är ett helt nytt liv. Människor upplever hur solen går upp i deras liv  och dom som sitter där i mörker och dödsskugga  börjar komma fram och börjar vandra på fridens väg. Eller som Sakarias uttrycker det: en soluppgång från höjden skall besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.

Ja, käre helige Ande dra oss nu in i denna innerliga kärlek, som smälter och fyller och förnyar oss. 

Ande du som KÄRLEK ger fall nu över oss
Smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.
Ande du som KÄRLEK ger fall nu över oss.  


5. Och barnet växte upp och blev starkare i anden, och han vistades i öde trakter fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Barnet Johannes fick växa upp och mogna och bli allt starkare i Herren. Under många år levde han i öknen där han umgicks med Herren och fostrades för den tid då Herren skulle sända honom ut på ett viktigt vägröjaruppdrag.

Inom oss har vi ett litet barn, ett kärleksbarn som Herren har fött in i oss genom dopet.  Det måste få växa, mogna och bli allt starkare i Herren. En dag vill kanske Herren sända det ut på ett viktigt uppdrag. Jag vet vilka tankar jag ha för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp… (Jer 29:11 ff). Låt oss nu be Anden hjälpa oss att gå in i den framtiden 

Ande du som FRAMTID ger fall nu över oss.
Smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.
Ande du som FRAMTID ger fall nu över oss.  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg