Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 31 Inför Guds tron Dan 7:9-14

 

en uråldrig man 7: 9-10

Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder främmande eld.  En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom.

domen 7:10b-12

Så tog domare plats och böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev dödat på grund av de stora ord som hornet talade; kroppen brändes upp och förintades. Och de andra djuren berövades sin makt men fick fortsätta att leva intill fastställd tid och stund.

en som liknade en människa 7:13-14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en män­niska kom med himlens skyar; han nalkades den uråldri ge och för­des fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna ho­nom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

 

 

De "djuriska" makterna kommer nedifrån. De luktar avgrund. Men från vers 9 riktas vår blick uppåt. Något händer i den him­melska världen. Vi förnimmer en doft av himmel och renhet. Vi får se tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner (v 9). Att det är Gud själv som här åsyftas är det ingen tvekan om. Att han är uråldrig och gammal betyder inte att han är senil eller ut­sliten eller trött. Det betyder i stället detta: Han är alltid där. De olika djuren kommer och går och härskarna kommer och går men Gud, som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14) är alltid där. Medan de fyra djuren ränner omkring så är Gud alltid där och ser allt som händer. Gud är stabil. Allt annat är labilt.

Vi ser från tronen en utstrålning av renhet, vithet, helighet. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. (v 9) I Upp 1:9-20 får Johannes en vision av Jesus på den him­melska tronen. Han får se Jesus – inte sådan han var när han en gång vandrade omkring här på jorden. Han får se honom sådan han är (jfr 1 Joh 3:2). Hans huvud och hår var vitt som vit ull,som snö, och hans ögon var som eldslågor. (Upp 1:14) Naturligtvis liknar en son sin far.

bibelskolan_img
Tillsammans med Gud finns också den himmelska härskaran. Gud är inte ensam i sin himmel. Där finns varelser som omger honom, betjänar honom och lovsjunger honom. De är tiotusen och åter tiotusen, skriver Daniel (v 10). De är myriaders myriader, skriver Johannes (Upp 5:11).

Från tronen ser man också en ström av eld (v 10). Det är en domens eld där Gud bränner upp allt som är dåligt och renar det som går att rena. Gud läser i böcker och beslutar vad han skall göra. De djuriska härskarna får sin dom. Gud är den yt­tersta rättvisan. De som är satta till folkets ledare får inte ostraf­fat gå fram hur som helst. Det kommer en dom. Domen är dock individuell. De fyra djuren får inte samma dom. Alla berövas sin makt. Men de tre första får fortsätta att leva intill fastställd tid och stund (v 12). Det är bara det fjärde djuret som får sin dödsdom. Men alla måste böja sig för honom som nu kommer.

Daniel ser nu hur en som liknade en människa kom med him­lens skyar. Han liknar en människoson, säger GT 17s översättning av Dan 7:13. Det är bl.a. från Dan 7:13 som uttrycket Männi­skosonen kommer, och det används 80 gånger Nya Testamentet. Jesus förklarar genom detta uttryck vem han är. Det uttrycker både det högsta och det djupaste i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är den som hör ihop med den uråldrige, han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. Gudasonen i Dan 3:25 är densamme som Människo­sonen i 7:13.

bibelskolan_img
 


När Jesus stod inför översteprästen Kajafas frågade denne: "Är du Messias, den Välsignades son?" Jesus svarade: "Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himlens moln." (Mark 14:61-62)

Det som här berättas om i Dan 7:13 är inte Jesu andra till­kommelse. Det är hans himmelsfärd. Det som Daniel ser är hur denne Människoson nalkas den uråldrige och förs fram inför ho­nom (v 13). Och det är nu som Jesus får all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna ho­nom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. (v 14, jfr Matt 28:18)

På himmelsfärdsdagen försvinner Jesus ur lärjungarnas åsyn. Ett moln, en sky, tar honom bort, berättar Lukas i Apg 1:9. Molnet, skyn – det är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron. När Israels barn vandrar genom Röda havet går Gud före dem i en molnsky. På förklaringsberget omges Jesus med ett lysande moln (Matt 17:1-8). När Bibeln berättar om molnet som tog Jesus bort ur lärjungarnas åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktigs högra sida, som trosbekännelsen säger. Han bestiger den himmelska tronen. Jesus har nu fått "Namnet" som är över alla namn – Guds eget namn, HERREN, som skrevs med de fyra konsonanterna JHVH. Det var så heligt att varje gång någon skrev en bibeltext och skulle skriva "Namnet", tvättade han först pennan och böjde sig djupt i bön, sedan skrev han "Namnet".

Jesus har Namnet över alla namn. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt och han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte bud­skapet om Jesu frånvaro utan om hans närvaro. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara överallt på samma gång. Och tillsammans med miljar­der kristna över hela jorden sjunger vi hans lov.

Rasta och BE-grunda!

·    När du stirrar nedåt ser du alla hemskheter som är på väg mot oss. Men när allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig (Luk 21:28).

·    När du ser uppåt får du se att Människosonen kommer på ett moln med makt och stor härlighet (Luk 21:27). Redan nu får du leva ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. (Läs Kol 3:1-3.)


Be

Herre, det är så lätt att fastna i allt det förfärliga som sker och som tidningar och TV berättar om. Tack, Herre, för att du säger att vi ska räta på oss och se uppåt mot Dig som har makt och stor härlighet. Tack för att vi redan nu får leva det osynliga livet med Kristus hos Gud.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg