Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Går en människa förlorad genom arvssynden?

Det finns frågor som Bibeln inte ger tydliga svar på. Så är det med den fråga Du ställer.

Tre saker lär oss Bibeln tydligt:
Vi har alla kommit bort från Gud, gått vilse som får, var och en av oss ville gå sin egen väg.

Kristus har gått i vårt ställe. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes.53:5-6)

Detta evangelium skall förkunnas för alla folk, till omvändelse och syndernas förlåtelse (Luk.24:47).

Men hur det går för dem som inte fått höra evangeliet om Jesus, det ger oss Bibeln inte någon klar undervisning om.

Det finns antydningar. Jesus ropar ve över de städer som sett hans tecken och hört hans ord men inte gjort bättring. Då säger han: ”Om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er.” (Matt.11:21f)

Detta är riktat till dem hör Ordet, som en varning till dem. Men vi får inte som Du önskar ”ett klart svar” på hur det går för dem som inte fått höra evangeliet.

För min del ser jag detta som en signal till oss att vi skall göra det som lagts på oss, men lämna det andra år Gud. Vi skall vara ivriga att sprida evangeliet. Och vi skall be för dem som vi har inpå oss eller annars blir lagda på vårt hjärta. Med detta har vi mer än nog. Det vi inte kan påverka får vi lämna åt Gud.


Med hälsning i Herren JesusVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg