Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Pingstdagen Årg 3 - Nya däck!

 

Ryktet gick att inne i skogen, norr om byn, fanns en önskekälla. Man skulle kasta i ett mynt och sedan önska sig vad man ville, så skulle man få det.

Nu fanns där fyra vänner som fick höra talas om denna underbara önskekälla. Två av dem beslöt sig genast för att följas åt dit och pröva om det verkligen var sant att man fick allt man önskade sig.

Den ene av männen var blind och den andre var döv.

Snart kom båda tillbaka alldeles glädjestrålande och berättade för de andra två att de nu kunde de se och höra normalt!

Den tredje av vännerna, som var rullstolsbunden, gav sig då genast av mot källan. Men den fjärde började diskutera. Han sa att han inte trodde på något övernaturligt och att det måste ha varit en slump att de blev friska när de kastade mynt i källan. Själv tänkte han i alla fall inte gå dit!

"Vad har du egentligen att förlora?" frågade de två första. "Det skadar väl inte att testa." Men han var envis och sade: "Det är kanske bra för er, men jag vill inte dit!"

Efter en stund kom den rullstolsbundne farande tillbaka, helt extatisk: "Titta!" jublade han. "Äntligen har jag fått nya däck!"

Nej, det finns ingen sådan önskekälla varken i skogen eller någon annanstans. Men det finns något mycket bättre! I Bibeln berättas det om en frisk levande källa.

Jesus ropade en gång under en av judarnas största högtider i Jerusalem: "Är någon törstig, så kom till mig och drick!" Detta ropar han till oss än idag. Men vem lyssnar?

Jo, nära en tredjedel av jordens befolkning har upptäckt att Jesus vill släcka vår andliga törst och fylla våra andliga behov. De litar på att han har lovat att höra våra böner. Men medan våra bröder och systrar i tredje världen bokstavligen upplever hur blinda får sin syn och döva hör, så nöjer sig många kristna här hos oss bara med "nya däck". En del ids inte ens ta reda på vad tron på Jesus innebär, hur många bevis de än får på att den är sann.

Vad beror detta på? En del säger att de inte kan tro på en god Gud när det finns så mycket ondska i världen. Men det betyder att man faktiskt inte tagit reda på vad Gud i Bibeln lär om denna fråga.

Jesus berättade en gång en liknelse om en bonde som sådde god säd i sin åker. När den kom upp, växte även ogräs mitt ibland säden. Hans drängar frågade honom då vad det berodde på. Han svarade: "En ovän till mig har sått ut ogräset för att förstöra för mig. Men vi måste vänta ända till skördetiden med att rensa bort ogräset. Annars skadar vi den goda säden."

Det vill säga: Det onda kommer inte från Gud. Det är djävulen som har sått ut ondskan i världen. När vi klagar på att det finns så mycket ont och så mycket orättvisor är vi själva delaktiga, för även vi är onda. Vi kanske inte bett till Gud för våra lidande medmänniskor. Vi kanske inte har gjort vad vi kunnat för att hjälpa de nödställda.

Vi skall inte nöja oss med bara "nya däck". Vi ska be om att det onda besegras för Jesus har lovat att höra våra böner. Vid tidens slut, vid "skördetiden", kommer Jesus tillbaka och utrotar det onda totalt. Sedan skördar han "den goda säden", det vill säga dem som tror på honom, och låter dem följa med honom till Guds paradis.

En bra bön att be är Sinnesrobönen, som beds av AA (Anonyma Alkoholister):

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Man kan dessutom tillägga:
Gud, ge mig tro på att Du har makt
att göra långt mycket mer än jag kan förstå.

 Lars Fröjmark, kyrkoherde i GlimåkraVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg