Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 37 Gabriel till Daniel Dan :20 - 23

 

Medan jag ännu bad och bekände min egen och mitt folks synd och bar fram min egen bön för Guds heliga berg inför Herren, min Gud, ja, medan jag ännu uttalade bönens ord, kom Gabriel, som jag förut såg i min syn, mot mig i ilande flykt. Det var vid tiden för kvällsoffret.  Han kom fram och talade till mig: "Daniel, nu har jag begett mig ut för att ge dig full insikt.  Redan när du började din bön gavs ett svar, och det har jag kommit för att meddela dig, ty du är högt älskad. Lägg nu märke till svaret, så att du förstår synen!

 bibelskolan_img

 

 

Medan Daniel ännu ber, kommer någon till honom och klappar honom lätt på axeln. Daniel ser att det är Gabriel. Han känner igen Gabriel. Han har tidigare sett honom i en syn (8:15ff). Daniel, nu har jag begett mig ut för att ge dig full insikt. (v 22) Gabriel kom i ilande flykt (i flygande hast, GT17). Gud har hört hans bön länge och Gabriel når fram medan jag ännu bad och bekände min egen och mitt folks synd och bar fram min egen bön för Guds heliga berg inför Herren min Gud (v 20).

De gåtor Daniel nu står inför kan han inte själv lösa. Det kunde han inte heller då han tydde drömmarna för Nebukad­nessar. Gud gav honom lösningen. Så gör Gud också här.

Detta himmelska möte sker vid tiden för kvällsoffret (v 23), klockan tre på eftermiddagen. Ett felfritt lamm offrades då till försoning för synd. Detta offer är ju en förebild till Jesu offer på korset. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden. (Heb 9:14) När vi vid korset ser Guds lamm som borttager vår synd, når vår bön fram till Gud.

Vid denna tidpunkt förekommer inga offer i Jerusalem. De upphörde med templets förstöring 586 f Kr. Men när Daniel var ung hade han sett röken stiga upp från templet vid aftonoffret som en påminnelse om att Gud tar emot sitt syndiga folk på grund av det offer som frambärs.

Gud möter fortfarande sitt folk i deras nöd då de kommer i bön och bekännelse. Medan jag ännu bad och bekände min egen och mitt folks synd ... (v 20). Här möter Gud Daniels nöd ge­nom att sända Gabriel till honom. Gabriel får förmedla hela Guds kärlek till honom – du är högt älskad (v 23, jfr Joh 13:23). Gabriel säger nu att han blivit utsänd för att ge Daniel full in­sikt. Lägg nu märke till svaret så att du förstår synen! är den upp­maning Daniel nu får (v 23).

 

Rasta och BE-grunda!

Tiden för aftonoffret var klockan tre.
Då stannade man till i bön var man än befann sig.
Aftonoffret pekar fram mot Jesu död och offer på korset.
För Jesu skull når vår bön fram till Gud.
Och Guds budskap når fram till oss: du är högt älskad.
Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet.

 

Be

Stanna i bön och tillbedjan inför Guds kärlek till oss i Kristus.

O Guds lamm, som borttager världens synder,
förbarma dig över oss. 

O Guds lamm, som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.

0 Guds lamm, som borttager världens synder,
giv oss din frid.
(Sv Ps 699)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg