Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 40 En man i linnedräkt Dan 10:5 - 11

 

Då fick jag se en man som var klädd i linnedräkt och som bar ett bälte av guld från Ufas. Hans kropp var som av krysolit, hans an­sikte som skenet av en blixt, hans ögon var som eldslågor, hans ar­mar och ben som blänkande koppar. Hans röst ljöd som larmet från en folkmassa.'Det var bara jag, Daniel, som såg synen. Männen som var med mig såg den inte, men de greps av skräck och flydde undan och gömde sig. Så lämnades jag ensam att se denna stora syn. Mina krafter försvann, mitt ansikte blev likblekt, och jag hade ingen styrka kvar. Då hörde jag ljudet av hans röst, och vid det lju­det föll jag bedrövad ned med ansiktet mot marken. Men en hand rörde vid mig och hjälpte mig upp på händer och knän. "Daniel, du högt älskade", sade han till mig, "ge noga akt på det jag har att säga dig: Res dig upp! Nu har jag sänts till dig" När han talade till mig, reste jag mig darrande.

 

Sedan Daniel suttit tre veckor vid floden händer något. Männen omkring Daniel känner sig osäkra. Något övernaturligt är på gång. De flyr i sin förskräckelse. De greps av skräck och flydde un­dan och gömde sig (v 7, jfr Apg 9:1-9). Men Daniel stannar och bara stirrar. Där på andra sidan stranden ser han någon. En per­son kommer emot honom. Det skiner, det lyser. Ett bländande ljus! Han var klädd i linnedräkt och bar ett bälte av guld från Ufas. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som skenet av en blixt, hans ögon var som eldslågor, hans armar och ben som blän­kande koppar. (v 5-6) Vad skulle vi gjort om vi fått se en sådan syn? Sprungit vår väg, eller blivit förstelnade, som Daniel? Till råga på allt var det många decibel i hans röst. Hans röst ljöd som larmet från en folkmassa. (v 6)

Detta var ingen mänsklig varelse. Men det såg ut som en människa kommen från en annan värld. Är det en ängel? Be­skrivningen av denna ängel gör att några undrar om det var mer än en ängel. Beskrivningen stämmer på Jesus i Upp 1. Var detta ett av de besök Jesus gjorde innan han blev född i Betlehem? Je­sus levde ju långt innan han var född i Betlehem. Han är Guds enfödde Son. Han hjälpte ju Gud att skapa världen. Han hjälpte Gud att föra ut folket ur Egypten. Han gav dem manna och vat­ten i öknen.

Men kanske det ändå inte var Jesus utan en mycket hög ängel. Det kan ju vara samme ängel som talade med Daniel förut, äng­eln Gabriel. Gud valde Gabriel gång på gång för att föra fram sina budskap. Bl.a skickades han till Maria.


Låt oss tänka på tre ting om änglar:

1.    Änglar hjälper dig ofta, men de är osynliga. Man märker inte deras närvaro. Men det är inte barnsligt om du ber Gud placera en ängel i ditt rum. Du ser den inte. Precis som du inte ser den himmelska härskaran i kyrkan. Men de finns med där, speciellt i nattvardens lovsång.

2.    Det finns tillfällen då änglar kommer till oss synligt, men de kommer i mänskliga kläder och ser ut som människor. Inte hel­ler då är vi medvetna om att det är en ängel. En gäst som kom­mer in i ditt hem kan vara en ängel från Gud. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. (Heb 13:2)

3.    Ibland kan änglar komma för att tala till oss. Daniel fick ett sådant besök. När han talade ljöd hans röst som larmet från en folkmassa (v 6). 'Daniel, Daniel, var inte rädd. Stå upp." Och den gamle Daniel reser sig upp och står. Men vi ser hur han dar­rar. Krafterna försvinner, hans ansikte blir likblekt, han faller ned ... Han kan inte tala.


Daniel berättar: Mina krafter försvann, mitt ansikte blev likblekt, och jag hade ingen styrka kvar. Då hörde jag ljudet av hans röst, och vid det ljudet föll jag bedövad ned med ansiktet mot marken. (v 8-9)

Men en hand rörde vid honom. Han hjälpte mig upp på händer och knän (v 10). Om du ska kunna tala med änglar så behöver du en himmelsk beröring.

Daniel får nu höra ord som driver ut hans fruktan: Daniel, Daniel du högt älskade. (v 11, jfr 1 Joh 4:18) Detta gör Daniel mer frimodig. En övernaturlig kraft får honom att stå upp. Den gör honom stark nog att lyssna. Han blir allt ivrigare att lyssna och rädslan försvinner.

"Daniel, du högt älskade", sade han till mig, "ge noga akt på det jag har att säga dig: Res dig upp! Nu har jag sänts till dig." När han talade till mig, reste jag mig darrande. (v 11)

 

Rasta och BE-grunda!

Daniel får möta en himmelsk gestalt.
Beskriv gestalten. Tänk igenom Daniels reaktion.
Lägg märke till: Daniel får ett budskap.

Jämför Jes 6:1-8.
Jesaja möter Gud som är helig, helig, helig.
Hur reagerar Jesaja?
Lägg märke till: Jesaja får ett uppdrag.

Jämför 2 Krön 7:1-3, 14.
Salomo får se eld från himmelen.
Hur reagerar präster och folk?
Lägg märke till: Salomo får ett budskap (v 14).

Jämför Luk 5:1-11.
Petrus får möta Jesus.
Beskriv händelsen.
Hur reagerar Petrus?
Lägg märke till: Petrus får ett uppdrag.

Var stilla inför den Helige.
Han har något att säga också dig!

 

Be

Helig, helig, helig,
hög och otillgänglig
är din glans den klara,
som ej syndigt öga ser.
Evig är din nåd,
din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn
du skådar ner
.
(Sv Ps 3:3)

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg