Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 41 Ängelns budskap Dan 10:12 - 11:1a

 

bibelskolan_imgHan fortsatte: "Var inte rädd  Daniel. Ända sedan den dag då du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord blivit hörda. För dina ords skull har jag kommit. Peserrikets änglafurste gjorde motstånd mot mig under tjugoen da­gar, men Mikael, en av de främsta änglafurstarna, kom till min hjälp, så att jag inte behövdes hos de persiska kungarna. Nu har jag kommit för att låta dig veta vad som skall ske ditt folk i kom­mande dagar. Detta är ännu en syn som gäller de dagarna." Medan han talade så med mig, stod jag stum, med nedböjt an­sikte. Något som tycktes vara en människohand rörde då vid mina läppar. Jag öppnade munnen och sade till honom som stod där mitt emot mig: "Herre, synen var så plågsam, att jag inte har någon styrka kvar.  Hur skulle jag, din ömjuke tjänare, kunna tala med en sådan som du? Mina krafter är slut, och jag kan inte längre an­das."

Han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styrka. "'Var inte rädd, du högt älskade", sade han, "allt skall gå väl. Var stark, var stark!" När han talade med mig, blev jag frimodigare och sade: "Tala, herre, nu har du styrkt mig." Då sade han: "Förstår du varför jag har kommit till dig? Jag måste nu återuppta striden med Persiens änglafurste, och när jag drar ut, kommer Greklands änglafurste. Mot dessa bistår mig ingen utom er änglafurste, Mikael, som stöder mig och ger mig hjälp och skydd.

 

Budskapet är att det finns onda änglar precis som det finns goda, och att det är krig mellan dem. En del änglar försöker hjälpa oss, andra änglar försöker hindra dem att hjälpa. Det är denna kamp som pågår i vår värld. Kampen är inte mot kött och blod utan mellan mörkrets makter i himlarymderna (se Ef 6:10-18).

Låt oss gå tillbaka till vers 13. Vi frågar oss vad det var som gjorde att Daniel måste be i tre veckor innan han fick svar på sina böner. Har du erfarenhet av att du bad och bad och bad och himlen tycktes stängd? Och gör du det stora misstaget att tro att Gud inte lyssnar? Daniel bad under tjugoen dagar och Gud hörde honom redan första dagen. Men svaret kunde inte komma fram förrän den tjugoförsta dagen. Daniel gjorde det misstaget, som vi alla gör, att tro att Gud inte hört hans böner. Ängeln sade: "Redan första dagen då du bad har du blivit hörd" (v 12). Innan du ropat hör han din bön. Guds öron är öppna för varje barn som ber. Daniels bön hördes redan första dagen. Men varför kom inte svaret? En av Guds änglar hade sänts ut med en gång. Men han kom inte fram. Varför? En annan ängel, en ond ängel, stoppade honom i tre veckor.

Det finns onda makter som kan stoppa Guds svar. Den onda ängeln kallas ibland fursten över luftens rike (se Ef 2:2). Atmosfä­ren kan vara som en mur mellan oss och himlen. Vi får svårt att andas.

Det blev kamp mellan den ängel som skulle fram till Daniel och den onda ängeln. Inget hände förrän en annan ängel kom och hjälpte till. Det var Mikael.

Lägg märke till att den onda ängeln kallas Perserrikets ängla­furste (v13). Det finns onda änglar som är furstar över nationer. Här nämns också Greklands änglafurste (v 20). Det kommer att bli en kamp mellan dessa.

Jesus kallar djävulen denna världens härskare (Joh 14:30). Men tillsammans med djävulen, denna världens härskare, finns onda änglar som är furstar över nationer. Ibland kan vi ha en känsla av att bakom motstånd och all kamp finns någon, en Makt. Vi får för oss att det är mänskliga varelser. Den som tror att det är Någon bakom allt har rätt. Det är fel att tro att mot­ståndet bara kommer från kött och blod, d.v.s människor.

Hur kunde en liten korpral som Hitler leda ett helt folk till sådana illdåd? Vem stod bakom? Jag vill säga dig: Det var en fur­ste över Tyskland. Det finns också en furste bakom USA, Eng­land, Sverige. Tänk på detta då du läser tidningen. Någon står bakom. När du ber för vår värld placerar du dig själv i frontlin­jen. Du behöver hela Guds vapenrustning (se Ef 6:10-18). Det är en andlig, övernaturlig konflikt. Men, tack gode Gud, det finns inte bara onda furstar, det finns också goda änglar.

Kapitlet slutar med att berätta om er änglafurste, Mikael, Isra­els furste och skyddsängel (v 21). Det går sedan över till kapitel 11 och 12 och det sträcker sig sedan ända till uppståndelsen från de döda och domen. Där är Mikael en nyckelperson.

 

Rasta och BE-grunda!

Begrunda detta avsnitt tillsammans med Ef 6:10-18.

Gör sedan som det står där: Sätt på dig vapenrustningen. Men innan du klär på dig bör du tvätta dig. Gå till korset och lägg ned din synd. Bekänn att du släppt in felaktiga tankar, otro, lögn, olust ...

Åberopa löftena om förlåtelse för Jesu skull. Tag sedan under bön på dig hela Guds vapenrustning.

 

Be

JAG TACKAR DIG, HERRE, FÖR

frälsningens hjälm, som skyddar min hjärna från alla onda in­tryck och bevarar mina tankar i Kristus,

rättfärdighetens pansar, som skyddar mig för Satans knep att framhäva mig själv och bevarar mig i Kristi rättfärdighet,

sanningens bälte, som skyddar mig för lögnen och bevarar mig i Kristus som är sanningen,

villighetens skor, som skyddar mig för lättja och ängslan och be­varar mig i Jesus Kristus som med sin helige Ande ger mig en ny vilja och en ny håg och hjälper mig att gå med fasta steg genom livet,

trons sköld,  som skyddar mig mot Satans otrospilar och bevarar mig i Guds löften,

Andens svärd, som är Guds levande och kraftiga ord och det enda vapen jag får använda i Guds rike.

Ovanpå allt detta klär jag mig i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod, fördragsamhet, förlåtelseberedd­het (se Kol 3:12-17).

Jag bekänner Jesus Kristus som
min Frälsare och Herre
och tecknar mig därför med
KORSETS SEGERTECKEN.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg