Stiftelsen Bibelskolan.com
 

10 e Tref - Gåvor och frukt

Det var två pojkar som fick varsin cykel av sin far. Den ene av gossarna satte sig genast upp på sin nya cykel och for fram som en vettvilling. Han cyklade flera mil redan den första dagen. Dessvärre råkade han avsluta dagens cykling genom att passera altanens stängda glasdörr. Den andre sonen tog upp sin cykel på sitt rum. Han putsade den så att alla detaljer glänste. Han tyckte att det var en mycket fin cykel. Men han använde den inte.

I två av sina brev i Bibeln berättar Paulus om att Guds Ande ger de kristna gåvor. Tyvärr liknar många kristna den ena av pojkarna och använder inte gåvorna. Gåvorna kallas ibland för "Nådegåvor" vilket betyder att de är givna av nåd, gratis och inte som något slags förtjänsttecken! De är också givna för att användas, även om det skulle gå överstyr en eller annan gång!

Gåvorna får vi för att vi skall få kraft att berätta för andra om Jesus. Det står att Anden kom över apostlarna, och då började de profetera och tala i tungor. Anden kom över dem som de i sin tur bad för, och då började de också prisa Gud och tala i tungor.

I Bibeln står det alltså att när Anden kommer över människor så får de Andens gåvor! Detta står även förutsagt redan i Gamla Testamentet hos profeten Joel (ca 800 f Kr): Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Det är viktigt att göra skillnad på naturliga gåvor och talanger och de andliga gåvorna. De naturliga talangerna är ju medfödda.

Det finns ytterligare ett löfte om Helig Ande i Gamla Testamentet. Så här talar Herren genom profeten Hesekiel (ca 600 f Kr): Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. Här lovar Herren att fylla sina barn med Guds Ande. Anden skall komma inuti i oss!

När Guds Ande får verka i en människa börjar Andens frukt växa inom henne! Frukten växer till genom hela vårt liv som kristna. Frukten behöver vi för att kunna få kraft leva ett liv som Gud vill att vi skall leva. Paulus skriver om Andens frukt i sitt brev till galaterna.

Både gåvor och frukt är till för andra än oss själva! Ett fruktträd brukar ju inte äta sin egen frukt. Därför är det viktigt att vi ber om att Gud skall utgjuta sin Ande över oss. En sådan bön har Herren lovat att besvara! I Lukas elfte kapitel säger Jesus: Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?

Låt oss be att Andens frukt skall växa i våra liv och att Gud skall ge oss sina gåvor, och låt oss sedan även våga använda dem i Hans tjänst!

Joel 2:28

Hesekiel 36:26-27

Lukas 11:13

Lars Fröjmark, Glimåkra

 

Gåvorna (enl Första Korinthierbrevet 12:8-10):

Vishet

Kunskap

Tro

Kraft att göra under

Profetia

Skilja mellan andar

Tungotal

Tolkning av tungotal

 

Gåvorna
(enl Romarbrevet 12:6-8):

Profetians gåva

Tjänandets gåva

Undervisningens gåva

Tröstens gåva

Gåvan att frikostigt dela med sig

Gåvan att vara nitisk som ledare

Gåvan att visa barmhärtighetVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg