Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Femtonde söndagen efter Trefaldighet 

Ett är nödvändigt 

 

Tredje årgångens läsningar:
GT-text: Femte Moseboken 4:29-31
Epistel:  Filipperbrevet 4:10-13
Evangelium: Lukas 10:38-42
Psaltarpsalm: 123 

Femtonde söndagen efter Trefaldighet  vill hjälpa oss att hitta in i vad som verkligen är nödvändigt. Bara en sak behövs, säger Jesus till Marta enligt Bibel 2000. Allenast ett är nödvändigt, står det i  Bibel 1917. Den formuleringen har dröjt sig kvar i rubriken för denna söndag. När vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet, kan vi få hjälp att skala bort allt onödigt och hålla oss till det enda nödvändiga. Orden är från Bergspredikan, Matteus 6:33, och går att sjunga enligt psalm 686 i vår psalmbok.

Predikans text: Lukas 10:38-42 
Jesus gick  in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig.
   Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.”
   Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”
  


Psalm 686
 
Söken först Guds rike
och hans rättfärdighet,
så skall det andra tillfalla er.
Halleluja! Amen. 

Det här är melodin och riktmärket idag. Vi ser framför oss Konungen i Guds rike. Det är Jesus, vår Herre. Vi hör jublet från förlösta, befriade människor som står i tillbedjan och kärlek omkring honom. Det är människor som tappat frågan hurudana de själva är. De står där häpna över att det verkligen fanns så mycken kärlek att få...

Plötsligt händer det något. Allt det här med Guds rike, Jesus, människor omkring honom, de börjar röra på sig. De sträcker ut händerna mot oss. Kom och var med! Kom så får vi dra in dig i allt detta.

Medan de var på väg gick Jesus in i en by, står det (Lukas 10:38).  Jesus och hans lärjungar var på väg. Det berättas ofta om Jesus att han vandrade omkring. Men han flåsade inte. Inget jäkt och stress omkring honom. Han hann med att vara närvarande. Det är tydligt att han kände till och använde LLR-metoden, den som också du är så glad över. (= Lugna och Lyckliga Rörelser). Jesus är på väg. Och han vill dra in oss i sin gemenskap. Han vill få oss att komma loss och bli med i vandringsfolket. Sluta upp med att bara sitta där och sucka.

När Jesus nu var på väg gick han in i en by, står det. Det märkliga med bibliska texter är att när de kommer i rörelse, så dras vi in i det som där sägs. Det som hände  blir närvarande nu. Jesus är här och handlar och talar med oss.

Det är som om Jesus idag går rakt in i vår by, in i vår lilla värld, där vi sitter fast eller snurrar runt, där vi har det jobbigt med varandra, där vi sliter och nöter på varandra. Jesus vill dra oss in i den gemenskapen omkring honom. Han vill hjälpa oss att bryta upp. Och det betyder för oss att nu är chansen för oss att ta emot Jesus.

Så gjorde Marta. En kvinna vid namn Marta bjöd Jesus hem till sig. Fint budskap. Bjuda hem Jesus. Räkna med honom. Han klarar av skräpet i våra liv. Vi får hitta  en ny friskhet.

Marta var inte ensam om sin kärlek till Jesus. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till Hans ord. Marta tog emot Jesus i sitt hem. Maria tog emot vad Jesus sa i sitt hjärta. Lyssnade inåt till det som Jesus sa.

Vi behöver både Marta och Maria som föredömen. Marta hjälper oss att se den underbara trädgården. Maria hjälper oss att gå in i den. För båda var det viktigt att söka Jesus, hans rike och hans rättfärdighet. Vi sjunger så: Söken först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall det andra tillfalla er. Halleluja! Amen.

  
Nästa vers står inte i psalm 686 i psalmboken. Men texten finns i Bergspredikan, Matteus 7:7-8 

Bed och det skall bli givet åt er.
Sök och ni skall finna.
Klappa och dörren skall öppnas för er. 
Halleluja! Amen. 

Systrar kan vara rätt olika. Maria sätter sig ned vid Jesu fötter och tänker på vad Jesus säger. Marta går ut i köket och tänker på vad hon skall göra. Hon tänkte på allt hon hade att ordna med, står det. Marta har ofta fått stå i skuggan för Maria.

Läser vi om Marta och Maria i Johannesevangeliet 11:5 står det: Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lasaros. Marta nämns först.  Det var Marta som tog initiativet och bjöd hem Jesus. Det var Marta som sände bud efter Jesus då Lasaros blev sjuk Det var Marta som kom emot Jesus och klagade på honom när han dröjt så länge. Det var Marta som gick med Jesus till Lasaros grav. Marta var rutschig, initiativrik, duktig, plikttrogen, uppoffrande. Jag hade gjort henne till konfirmandledare.

Men nu var Marta tröttkörd. Hon och Maria hade städat huset hela veckan för att Jesus skulle komma. De hade tvättat fönster, piskat mattor, bonat golvet. Och nu skulle middagen på bordet. Det var Texasbiff med bakad potatis. Och sen äppelpaj med currysås. Och kan ni tänka er vad oförskämt. Maria lämnar henne och går och sätter sig och lyssnar till Jesus. Marta ger henne en mörk blick. Men när Maria inte låtsas se den, går Marta direkt till Jesus. Hon talar med honom om sin syster. Hon låter anklagelsen gå ut över Jesus. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt?  Säg åt henne att hjälpa mig.

Har du varit med om en liknande situation? Att en syster eller en bror eller en kompis eller en hustru eller en man är lat och låter dig göra allt. Har du då också varit med om att gå till någon och tala illa om henne eller honom. Alltså: Du går inte direkt. Du går till någon annan.

Marta gjorde så. Egentligen gjorde hon här något mycket bra. Hon gick till Jesus med problemet. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt?  Säg åt henne att hjälpa mig.

Tala med Jesus om det som känns så svårt. Säg precis hur du känner det: Den där människan är odräglig. Jag har svårt med henne. Hopplös, förfärlig. Hyckla inte inför Jesus. Säg precis som det är. Men när du börjar be och söka ett svar på det här, då utsätter du dig själv för Jesu möjligheter i ditt liv. Du drar in Jesus i konflikten. Pröva detta nu, bed om det och se vad som sedan händer. Bed och det skall bli givet åt er. Sök och ni skall finna. Klappa och dörren skall öppnas för er. Halleluja! Amen.

Vi sjunger så. 

Texten i nästa vers hittar vi i Jesu svar till Djävulen när han vill fresta honom att förvandla stenar till bröd (Lukas 4:3-4)                                                           
Människan skall ej leva blott av bröd
utan av varje ord,
som går ut från Guds egen mun.
Halleluja! Amen. 

Marta kommer till Jesus och klagar på Maria. Ändra på henne! Säg till henne att … Bra om vi talar med Jesus om vad vi tänker.  Vad svarar Jesus? Kanske detta: Ja, jag vill gärna ändra på henne. Men jag gör det genom att först ändra på dig!

Precis så säger Jesus ofta till oss när vi suckar och klagar över människor omkring oss. Jag vill gärna ändra på henne, men jag gör det genom att först ändra på dig. Lägg märke till hur Jesus vänder udden mot Marta. Men lägg också märke till vilken oändlig ömhet han har:  Marta, Marta...Vi hör hur hans röst vibrerar av värme och godhet. Man kan undra om det inte var Marta som fick mest kärlek.  Varsamt lyfter han av henne hennes oro och bekymmer: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Lägg märke till att det är Jesus som säger det. Om någon av oss säger detta till någon, får hon bara ännu ett bekymmer: Bekymret över hur hon inte ska bekymra sig. I Jesu mun har detta en befriande kraft. I Hans närhet blir man lättad och befriad. Orkar det som man inte trodde att man skulle orka.

Sätt nu in ditt eget namn i stället för Marta... upprepa det två gånger ... 

Hör hur Jesus säger: ”Du oroar dig för så mycket fast det är bara en sak som verkligen behövs.” Det du verkligen behöver: lyssna in Jesu ord. Hans ord är ljusord. De är fyllda av liv och kraft. Ord som hjälper oss att begripa oss på oss själva och hitta rätt. Sök detta först av allt!

Poängen med den här texten är inte att det skulle vara lite finare att vara inåtvänd. Inte så att Maria var lite opraktisk. Hon var mycket duktig på att laga currysås. Och det är inte så att Jesus här gör ett angrepp på alla dubbelarbetande Martor idag som slits mellan jobb och hem och matlagning och tvätt och blöjbytning. 

Poängen: Grip chansen. Nu är Jesus här. Lyssna just nu. Sedan sysslorna. Först Maria ... sedan Marta. Människan lever inte bara av bröd och hon behöver inte bara prylar . Hon behöver ord från himlen om att hon är älskad och dyrbar och viktig. Man behöver ge sig tid för att lyssna in det. Precis som man ibland behöver ge sig tid att stanna till vid macken och fylla på med bensin.

Lägg märke till hur Jesus svarar när han svarar. Han gör det alltid så att den person han har framför sig får något att tänka på. Till Marta säger han det hon behöver höra just nu: Du gör dig bekymmer och oro för så mycket.

Men tänk om det var Maria som kom och klagade hos Jesus på Marta:  ”Jesus, Jesus, bryr du dig inte om att Marta är så oandlig och slö i salighetssaken?”  Vad skulle han sagt henne? Kanske detta: Maria, Maria, människan lever inte bara av predikningar … 

När man lyssnar till berättelser från Bibeln undrar man ibland över vad som händer sen. Satte sig Marta ned vi Jesu fötter bredvid Maria och lyssnade? Tog deras broder Lasaros sitt ansvar och sa till systrarna som alla goda karlar idag gör: Sätt er, kära systrar, och lyssna vid Jesu fötter. Jag fixar middagen.

Vi vet inte om detta hände. Men vi kan få veta det, för svaret får vi ge själva. Det är ju vi som är där i Martas och Marias och Lasaros hem. Vi får själva spegla oss i de tre syskonen.  Stanna till nu och tänk efter vad du själv finns bland dessa syskon.

Maria, Marta och Lasaros tog emot Jesus i sitt hem och i sina liv. De har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån dem.

Men där är ett problem till som måste lösas. Det gäller syskonrelationerna. Många har svårigheter där. Hur ska syskon kunna bli goda syskon? Hur ska vi som lever i samma kristna församling kunna leva som goda syskon tillsammans?

Maria, Marta och Lasaros hade valt det som är bäst. Gör som Marta: tala med Jesus om dina problem med syskonen. Gör som Maria: ta emot ett ljusord som du kan använda i syskonmörkret.

Enligt psalmen 161 vers 4 dyker ännu en hjälpare upp. Det är Kärlekens Ande. Han hjälper oss på sex områden:

1. Anden lär oss att vandra som syskon hand i hand.
2. Anden binder oss samman med fridens band.
3. Anden hjälper oss att älska varandra.
4. Anden styr våra steg i Jesu spår.
5. Anden lär oss att bedja Fader VÅR – inte Fader min.
6. Anden leder oss. Framför allt leder han oss att ta emot varje ord som går ut från Guds egen mun. Och när vi hittar in i detta är det bara att säga: Halleluja! Amen.

Vi sjunger om det:
Människan skall ej leva blott av bröd utan av varje ord, som går ut från Guds egen mun. Halleluja! Amen.         Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg