Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

Din självbild

 

Det berättas om den förlorade sonen att han kom till besinning, när han satt i svinhuset (Luk 15:17). Ordagrant står det att "han kom till sig själv". När träffade du dig själv sist? Vet du vem du är? Vad har du för bild av dig själv? Vad tänkte du, när du i morse såg dig själv i spegeln? Citerade du Psalt 139:14 eller Rom 7:24a ?

På hundralappens framsida finns en triangel till höger om Linne. Triangeln använder man ibland för att förklara Guds treenighet. Man skriver Gud i mitten och Fadern, Sonen och den helige Ande på sidorna. Det är en pedagogisk men rätt tråkig bild. Lite för fyrkantig. Bilden av Fadern med de två händerna är mycket varmare, (se sid 8).

Inne i hundralappens triangel finns det en liten triangel. Den är svår att upptäcka, men den finns där. Om den stora triangeln är en bild av den treenige Guden, så kan man se den lilla triangeln som en bild av den treeniga människan. Hon består av ande, själ och kropp. Och hon finns i Gud. I honom är det vi lever, rör oss och är till (Apg 17:28).

Precis som triangeln på sedeln kommit på sidan av den store Carl von Linne, så kommer Gud vid sidan av stora och duktiga människor. Och när Gud kommer bort så kommer ofta den lilla människan bort. Du och jag och grannen på andra sidan glöms bort och göms bort. Men vi finns ju i Gud, precis som den lilla triangeln finns i den stora. Vi har svårt att hitta oss själva och begripa oss på oss själva. Vem är jag? Måste vi finna Gud för att finna oss själva?

Människor omkring mig kan ha gett mig en bild av mig själv. De har kanske sagt taggiga ord om mig som gör ont och får mig att sjunka ihop: "Du är dum, ful, tråkig. Dig blir det aldrig något vettigt av. Varför kan du inte? Varför är du inte som dina kusiner? Eller som han eller hon?"

En felaktig gudsbild kan ha påverkat min självbild.

Den frånvarande guden får mig att tro att jag inte duger. Inte lönt att satsa på mig. Jag känner mig mindervärdig. Får dåligt självförtroende. Snällguden och nalleguden gör mig slapp och egofångad och likgiltig för andras nöd. Pekfingerguden gör mig självupptagen, ängslig. Jag blir jagisk och lagisk. Kommer under fördömelsen. Diktatorsguden gör mig rädd och får mig att hyckla och spela mina roller och leka en låtsaslek. Och sedan kommer Jante som säger: "Du ska inte tro att du är något".

Faktiskt har Jante rätt. Du skall inte tro att du är något. Du skall veta det! Veta att du är ett Guds barn.

Det är kanske viktigt att du söker Gud för att finna dig själv. Ty när du hittar kärleksförhållandet till Fadern, ditt dops Gud, då kan du börja lyssna till vad han säger till dig och om dig.

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke           

Hurudan är din bild av dig själv? Måste vi finna Gud för att finna oss själva?
Kan vår gudsbild påverka vår självbild?


Lyssna inåt                

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna
som du har berett, vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson att du låter dig vårda om honom?
Dock gjorde du honom nästan till ettgudaväsen
(Psalt 8:4-6).


Bed                            

Fader, hjälp mig att söka dig och finna dig
så att jag kan finna mig själv.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg