Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Andra söndagen efter Trettondedagen 

Livets källa 

Tredje årgångens läsningar:
GT-text: Femte Moseboken 5:23-27
Epistel: Hebreerbrevet 2:9-10
Evangelium: Johannes 5:31-36
Psaltarpsalm 19:2-7 

Andra söndagen efter Trettondedagen har som tema Livets källa. Förut var temat: Jesus visar sin härlighet (Joh 2:11). Om denna ändring kan man tycka. Vår uppgift nu är att leta rätt på källan och källorna där Jesus visar sin härlighet, sin makt och sin kärlek. Vi gör det med hjälp av psalmen 246 Här en källa rinner. Det är tre personer som varit med om att skriva den psalmen. Först är det den engelske skalden William Cowper år 1772. Sedan översattes den av Betty Ehrenborg-Posse 1854. Hon var författare och en av pionjärerna för söndagsskolan i Sverige. Professorn i kyrkohistoria i Uppsala Emanuel Linderholm bearbetade den 1920. Vem som skrivit melodin anges inte. Den dök upp i England på mitten av 1800-talet.

Predikans text: Johannes 5:31-36
Jesus sade: ”Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.
   Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.”
  

Hur kan man vara säker på att det Jesus säger om sig själv är sant?  Frågan ligger i luften och Jesus svarar: Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det han vittnar om sig själv räcker inte. Ett enda vittnesbörd är inte nog, står det i 5 Mos 19:15. Det måste finnas fler som vittnar. Jesus pekar på tre starka vittnen: Fadern, Johannes Döparen och Jesu gärningar. Dessa vittnar om honom. De hjälper oss hitta Livets källa.  


Vi läser psalm 246 vers 1.

Här en källa rinner,
säll den henne finner!
Hon är djup och klar,
gömd men uppenbar.

Jesus säger: ”Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.  

Jesus säger inte direkt här att en annan syftar på Fadern. Men sammanhanget visar det. Han har strax innan talat om sin relation till Fadern. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19) Jesus gör ingenting och han säger ingenting utan få order ifrån Fadern.

Fadern vittnar om Jesus. Han gör det i Jesu dop: detta är min älskade Son.   Han gör det på Förklaringsberget: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom  (Matteus 3:17 och 17:5).  Fadern visar oss Livets källa. 

1. Var finns källan? Källan är där Jesus är.
Först och främst hittar du den källan i Ordet. Jesus säger: De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv, Fadern är i mig (Joh 14:10). Därför är det som Jesus säger så fyllt av liv och kraft. Alla mina ord är ande och liv, säger Jesus. De är liv för var och en som finner dem och en läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:22).

Recept: Ta tag i ett ord av Jesus. Bädda ned det i ditt inre. Tänk på det. Upprepa det. Vattna detta ordfrö med bön. Du kommer att få erfara något. Livet växer och blommar och bär frukt.  Genom Ordet får du ana Jesus närvaro. Han talar in sitt liv till dig. Du får se hans härlighet… du möter honom som är fylld av nåd och sanning. (Joh 1:14) 

2.Var finns källan? Källan är där Jesus är.
Du möter honom dopet. Här framme i kyrkan har vi dopfunten. Funt betyder källa. Ordet funt har vi också i ordet fontän. Fontänen är källan som sprutar upp vatten.  

På Emanuel Vigelands tavla i Åh kyrka, ser man en slarvig pojke. Han verkar besvärlig, smutsig, luktar nog illa.  Vem liknar han? Eftersom du har aldrig sett dig själv bakifrån, så vet du inte om det är du.

Men man ser också en Fader med två händer. Den högra kommer nedifrån och lyfter upp. Den vänstra kommer ovanifrån. Vår himmelske Fader har två händer. Den högra är Jesus, han kommer nedifrån. Den vänstra är den helige Ande. Anden kommer ovanifrån.

Det två händerna rörde vid dig i dopet. Jesushanden kommer nedifrån, lyfter dig upp. Du som så ofta känner dig nedtryckt och misslyckad och hopplös och besvärlig och smutsig och luktar illa, du får en beröring av Jesus. Han tar tag i dig och lyfter dig upp. Han ger dig en ny självkänsla. Jesus reser på dig. Han förvandlar dig från värsting till kungabarn. Den vänstra handen, den helige Ande, kommer ovanifrån, kommer in i dig, han vill i ditt inre hjälpa dig att hitta Fadern. Han ropar Abba - Fader. Anden hjälper dig till ett kärleksförhållande till din himmelske Far (Om dessa två sändningar från Fadern kan du läsa i Gal 4:4-7).

Du mötte detta i ditt dop. Att leva i sitt dop är att ständigt vända tillbaka till Fadersfamnen. Du får frid, lugnar ner dig… Du lyfts in i Guds kärlek. Du hittar Källan. 

3. Var finns källan?  Källan är där Jesus är.
Du hittar den källan i den heliga Nattvarden. Samma sak som sker på tavlan sker när du kommer fram till altaret och böjer knä. Då kryper du upp i Guds Fadersfamn. Du hör orden Kristi kropp för dig utgiven… Kristi blod för dig utgjutet. Det är pulsslagen från Guds Fadershjärta. Och efteråt kan du kanske säga: Vi såg hans härlighet … han var fylld av nåd och sanning. Och kan ni tänka er: Av hans fullhet, detta rika liv som han var full av, av hans fullhet,  har vi alla fått med nåd utöver nåd.

Du har hittat Källan. Den är djup, klar, frisk. Men den ligger där gömd. Vi ser den kanske inte. Det kan bero på någon ögonskada som vi har. Men när Jesus får tala till oss händer det något med oss. Våra ögon öppnas (Ef 1:18). Källan finns där nära oss. Gömd men uppenbar! Vi böjer oss ned och dricker.  Vi anar himmelens salighet.

Låt oss sjunga om den källan i psalm 246 vers 1.  


Vi läser psalm 246 vers 2.
Andens törst hon släcker
och i hjärtat väcker
frid och stilla ro,
kärlek, hopp och tro. 

Jesus säger: Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade.

Det är Johannes Döparen som kan vittna för oss om Jesus. Vad är det för sanningar som Johannes ger oss om honom. Han säger två viktiga ting om Jesus.

1. Det ena är att Jesus kan ta bort våra synder. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Han lyfter av och bär bort. Jesus är den ende som kan klara av världens största sop-problem. Ty synderna är ju verkligen ett fruktansvärt problem. De är som sopor som sprider smitta och som stinker och förstör vår miljö och vår och andras hälsa.

2. Det andra Jesus gör enligt Johannes Döparen är att han döper oss i helig Ande. Han fyller oss med Andens liv, han fyller på med Andens olja så att vår inre motor kan börja fungera igen. Utan Anden hackar motorn och det säger stopp.

Detta som Johannes säger att Jesus gör, det gör han i varje högmässa. Först lyfter han av oss synderna, när han ger oss förlåtelsen. Sedan fyller han på med Andens liv, då han låter Ordet vara i rörelse, då vi sjunger psalmerna och då vi tar emot honom i den heliga Nattvarden.  Vi anar Jesu närvaro. Vi blir berörda. Vi kan kanske efteråt säga till varandra: Vi såg hans härlighet … han var fylld av nåd och sanning. Och kan ni tänka er vad som hände? Jo, av hans fullhet har vi alla fått med nåd utöver nåd!

Det händer något med oss när vi dricker ur den källan Andens törst hon släcker och i hjärtat väcker frid och stilla ro, kärlek, hopp och tro. Vi sjunger vers två. 


Vi läser psalm 246 vers 3.
Ja, uti dess flöden,
gives bot mot döden:
i dess friska flod
blir min vilja god. 

Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus.

Gud använder människor som hjälper oss att ta emot Jesus och ha vår förankring i honom. Johannes Döparen var en sådan. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Det brann en kärlekens eld i Johannes. Han älskade oss så mycket att Han skakade om oss och vände upp och ned på oss och lät oss se ”sanningar” om oss själva som inte var så behagliga.  Men han fick oss att vända oss bort från vår synd och gå Livets väg med honom som är  Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6).

Herren sänder människor i vår väg. Många av oss skulle inte vara de vi är om inte ljusmänniskor kommit i vår väg, människor som berättat om sin tro och sin kärlek och hjälpt oss att hitta rätt i mörkret. Och du själv är kallad att vara ett sådant ljus. Ni är världens ljus, säger Jesus till dig och ger dig det stora uppdraget att tända trons och kärlekens ljus för någon vandrare som fryser och huttrar i nattmörkret.

Men alla ljus brinner ned. Ingen, varken Johannes döparen eller du eller jag, får brinna för alltid.  Vi får brinna för att hjälpa människor till att få en personlig erfarenhet av att Jesus lever och att himlen öppnas över oss och evighetens vår blommar, där han går fram. Vi får hjälpa dem att se att undrens tid är ej förbi. Det som är förbi är öknens tid, där allt var torrt och tråkigt och vi tillsammans med Libanon och Karmel och Saron får se Herrens härlighet, vår Guds prakt (läs om det i Jesaja 35).

Det händer mycket när vi vandrar med Jesus. Det händer något med oss inuti. Vi föds på nytt. Det kristna livet det dresseras inte fram. Det föds in i oss. Här är källan som ger bot mot döden och tänder nytt liv i kristtrognas bröst (sjung psalm 258).

När aposteln Johannes på ålderns höst sätter sig ned och skriver brev till oss, säger han på ett ställe:  Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre (1 Joh 5:10). Vittnesbördet  flyttar in i oss. Engagerar oss. Ockuperar oss. Åsikterna blir insikter. Den helige Ande talar till oss på djupplanet i vårt liv, innanför känslorna som ofta tyranniserar oss, innanför tankarna som bubblar omkring i huvudet på oss. Guds helige Ande söker upp vårt inre kärleksrum och där börjar han  tala till vår ande att vi är Guds barn. (Se Rom 8:16.) Han säger inte att du är Guds barn därför att du varit så duktig och lyckats så bra och menade så väl.

Den tröst som riktar blicken på oss själva är ytlig och falsk. Den håller inte att bygga på i trötta tider. Anden vittnar alltid genom att peka på Jesus. För Jesu skull får du vara Guds barn. Den helige Ande ger oss genom vittnesbördet en djup försäkran i vårt inre. Anden vittnar inte bara för vår ande utan också med vår ande. Vårt eget inre stämmer in i vittnesbördet. Gud har sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar Abba! Fader! (Gal 4:6 SFB). Det flödar av liv från Guds källa.  Ja, uti dess flöden, gives bot mot döden: i dess friska flod blir min vilja god. Lägg märke till vad vi sjunger: Livet flödar och blir bara rikare och rikare. Det som förut var en liten bäck för mig blir en flod. När jag stiger ned i den floden kommer det uppfriskande livet till mig. Min håglöshet försvinner. Jag får en ny vilja att välja det Gud väljer att vilja för mig. Vi sjunger in den glädjen i vers 3.  


Vi läser psalm 246 vers 4.
Du Guds kärleks källa,
du skall evigt välla,
evigt hälsosam
skall din flod gå fram. 

Jesus säger: Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig

Jesus gjorde många under. Han förvandlade vatten till vin, sjukdom till hälsa, död till liv. Många såg det och undrade. En del blev utom sig av häpnad (Mark 6:51). Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom (Matteus 8:27). I det nattliga samtal som Nikodemos hade med Jesus säger han: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du gör utan att Gud är med honom (Joh 3:2).

Ja, hemligheten med de under som Jesus gör är att de är de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. De vittnar om att Fadern har sänt mig.

Jesus gör inte under därför att han är Gud utan därför att han är Guds Son. Uttrycket Guds Son anger att Jesus är helt beroende av Fadern. Han säger ingenting av sig själv och gör ingenting av sig själv. Vår text idag är från Joh 5:31-36. Om vi läser de verser som står före denna text, Joh 5:19-30, ser vi hur Jesus talar om sitt beroende av sin Fader. Läs särskilt vers 19 och 20. Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.

I sin pingstpredikan säger Petrus: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, tecken och under som Gud genom honom utförde bland er (Apg 2:22).

Poängen i detta är:
Guds Son vill visa oss, Guds barn, hur vi skall handla.

Jesus vill ge oss liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Och han vill att vi ska va hans kanaler genom vilka denna  kärlek skall förmedlas. Vilken uppgift! Vilken kallelse!
 
Vi behöver därför som Jesus ställa oss i Guds kärleksflöde och i lyssnandets position för att fungera som Guds redskap. Du Guds kärleks källa, du skall evigt välla, evigt hälsosam skall din flod gå fram.     

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg