Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

I

Bokstaven I är kristendomens viktigaste bokstav. Har du hittat den, så har du hittat något mycket väsentligt. Paulus älskar bokstaven I. Ett par hundra gånger har han uttryck som i Kristus, i Herren, Kristus i mig.

Han skriver så för att locka dig och mig in i detta kraftfält. Han vill hjälpa oss att hitta ut ur modlöshet och fördömelse och in i ett spännande liv hos Herren. Avsikten med vårt liv som kristna är att vi skall leva där.

Låt oss smaka på några sådana i-ord. Gläd er alltid i Herren (Fil 4:4). Inte kan man alltid vara glad? Det som händer mig gör mig ofta ledsen. Omständigheterna drar mig neråt. Men Paulus vill inte lura dig att lägga dig till med ett ständigt dollargrin i ansiktet. Det han säger är att glädjen finns i det kraftfält som heter i Kristus. Sök dig in där. Där hittar du något som kan ersätta sucktonen.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1 enligt NT 17). Utanför Kristus finns mycket fördömelse. Jag kan ofta känna mig fördömd. Jag duger inte. Passar inte. Är värdelös. Förkastar mig själv.

Det värsta är att det som jag säger om mig själv, det säger jag om andra. Jag anklagar. Jag betygsätter. Dömer ut. För­dömelsen blir en makt som styr mig. Men i kraftfältet Kristus tappar tydligen fördömelsen sin makt.

Bliv allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10, NT 17). Det finns en plats där man kan få hjälp med svaghet och kraftlöshet. Hur hittar vi in där? Du gör det då du hittar vad Fadern hittat på för dig. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. (1 Kor 1:30).

Fadern har inte bara sänt Jesus till oss. Han har också genom dopet placerat oss "i honom". Det är precis som om Fadern bjuder oss att gå med honom på en upptäcktsfärd i "landet Kristus". Han pekar på allt fint och rikt som finns där. Han visar hur vi kan bli visa. Hur vi kan hitta en rätt färd genom livet. Hur vi kan bli hela, äkta, riktiga och fria. Ty i kraftfältet möter du Jesus själv som säger om dem som kommer till honom: Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10).

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke            

NT 17 har fler i-ord än NT 81.
Slå upp Efesierbrevet och jämför de två översättningarna:
1:1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15-16, 18
2:6, 7, 10, 13, 21, 22
3:6 11, 12,  21
4:1, 17, 20-21, 32
5:8,   6:1, 4, 10,  21


Lyssna inåt

Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi,
Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss
med att den himmelska världens andliga välsignelse. (
Ef 1:3 enligt NT 17)

Bed

Herre Jesus, drag mig in i ditt kraftfält,
där ingen fördömelse finns, där glädjen aldrig tar slut
och där himmelen landar i mig,
och jag får ta emot liv och liv i överflöd.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg