Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Fjärde söndagen i Advent

Herrens moder

 

Idag på FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT tänder vi fyra adventsljus. Vi ställer oss på tröskeln in till julen tillsammans med Maria, Herrens moder. Vi får höra hur Maria sjunger sin lovsång, Magnificat. Maria sjunger denna lovsång medan hon ännu väntar på barnet, som skall födas. Navelsträngen är inte avklippt. Hon har inte sett sitt barn. Men hon sjunger …

Varje dag får vi i kyrkan sjunga denna sång tillsammans med Maria i den tidebön som heter Vesper. Marias själ prisar Herrens storhet. Och jag får säga till mig själv: Lova Gud, min själ och prisa hans namn. Lova Gud, min själ. Han fyller mig med liv. Denna Taizésång skall få följa oss genom vår predikan.

Första årgångens läsningar: Jesaja 40:9-11  Rom 10:4-8  Lukas 1:46-55 Psaltaren 145:8-13 

!

Predikans text: Lukas 1:46-55
Maria sade: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.  Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.  Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”  

1. Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare 

Det är Maria som sjunger. Vi kan nästan se henne framför oss. En tonårsflicka som dansar fram på ängarna. Hon är helt engagerad i lovsången. MIN SJÄL prisar. MIN ANDE jublar.

Man kan bli ledsen, när man möter någon som strålar av lycka. Ledsen – därför att man själv inte är glad.  Har man många bekymmer och svårigheter och problem att kämpa med, då kan dessa kännas ännu tyngre. Då kan värken bli ännu mer smärtsam. Bitterheten blir ännu mer bitter. Och sedan kommer avunden. Varför har hon det så bra och jag så svårt?

Man kan bli ledsen, när man möter någon som är glad. Man kan bli nyfiken också. Vad har hänt med henne? Hur kan man bli så lycklig?

Ännu större blir nyfikenheten inför Marias glädje. Maria fick ju möta många prövningar. Det tisslades och tasslades omkring henne. Skvallret gick. Till och med Josef ville stöta bort henne. Vem är far till hennes barn, undrade han.

Men Maria sjunger: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.

Maria ger oss här en nyckel till lovsång. Se på Herrens storhet, säger hon. Se vad han har gjort. Glöm inte det goda han har gjort. Tala sedan strängt till din inre människa som bara vill sitta och sucka och oroa sig.  Och säg till din inre människa vad den skall göra: Prisa storligen Herrens storhet, låt jublet porla fram ur ditt allra innersta. Marias lovsång är nedskriven för vår skull. Det är vår käre himmelske Fader som vill komma till tals med oss genom den:

Jag är Herren, din Frälsare.
Jag kan hjälpa dig in i Marias glädje.                
Jag har möjligheter och jag har resurser till mitt förfogande,                
som kan lösa dina problem.                
Jag vill låta min Ande komma över dig och min kraft vila över dig.                
Jag vill hjälpa dig,                 
ty jag vill att alla människor skall bli frälsta.                
Dröj därför kvar  i min kärlek, så att Marias glädje också blir din.  

Vi sjunger:
Lova Gud, min själ, och prisa Herrens namn.
Lova Gud min själ, han fyller mig med LIV 

2. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt
Många av våra personliga problem, som vi går och bär på, kan föras tillbaks på en enda fråga: Är jag älskad? Är det någon som bryr sig om mig? Lägger märke till mig? Förstår mig? Ser mig?

Människor omkring oss går också och bär på den frågan.  Vi retar oss kanske på dem. De skrävlar och skryter. De är elaka och dominanta. De busar och gör sig till. De försöker kanske utplåna sig själva, så att alla skall se hur ödmjuka de är.
Men bakom alla dessa knepigheter ligger frågan: Är jag älskad?

Den som ständigt behöver rikta andras uppmärksamhet på sig själv, är inte förlöst från sig själv. Det är för oss som har sådana problem, som Maria sjunger:
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Maria vet två ting:
1) Hon är sedd. Herren har vänt sin blick till henne. Gud är seendets Gud. Han vänder sin blick till sin tjänarinna. Och hon får kärlekens ögonkontakt med Gud.
Också vi kan få denna ögonkontakt. Vänd om och sök mitt ansikte (Psalt 27:8 Folkbibeln). 

2) Hon vet att hon är Herrens tjänarinna. Hon är det trots att hon själv ingenting är. Gud utväljer det svaga, det dåraktiga, det som ingenting är, det som andra ser ned på (1 Kor 1:26-31).
Kan du säga detta om dig själv: Herrens tjänarinna, Herrens tjänare?   

Maria fortsätter:
Från denna stund skall alla släkter prisa mig salig.
När Guds Ande kommer över Maria prisar hon Gud för vad han gör. Han låter sitt liv flytta in i Maria. När Guds Ande på Pingstdagen kommer över de första kristna prisar de Gud för hans stora gärningar. Gud vill göra stora ting också i oss och med oss. Och när vi tar emot vad han gör hittar vi lovsången. Vi prisar med alla släkten Maria salig därför att hon genom att säga JA till Jesus fick förmedla Livet till oss.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, säger Maria. Hon tar emot Jesus i sitt liv. Hon säger Ja till att göra Jesus levande för Guds människobarn. Det var ett Guds under som skedde då. Det är ett Guds under som sker varje gång någon tar emot Jesus i sitt liv. Ett Guds under när jag lämnar min egen storhet vid korset och låter mitt inre fyllas av Hans gudomliga närvaro. Ett Guds under när vi tar emot Jesus i våra liv som vår Frälsare och Herre och låter honom växa till i oss och bli stor. Kan du höra vad Herren nu vill säga dig?                       

Jag ser inte till din storhet.                       
Inte till alla dina försök att hävda dig och göra dig märklig.                       
Jag ser till din ringhet. Jag ser dig – bakom alla dina förklädnader
och masker och roller – jag ser barnet, mitt älskade barn,                        
som hungrar och ropar efter min kärlek.                        
Kom till mig! Vila i mig! Dröj kvar hos mig! 

Vi sjunger:
Lova Gud, min själ, och prisa Herrens namn.
Lova Gud min själ, han fyller mig med SÅNG 

3. Hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte
  
Finns det någon barmhärtighet? Vi frågar så och människor omkring oss frågar så, när svårigheterna kastar sig över oss.  Ty då är det att gå som i dimma. Vi hittar inte ut. Vi snurrar runt i problemen. Och problemen snurrar runt omkring oss.

Ibland vet vi inte vad det är som plågar oss. Vi känner oss bara så hemskt ledsna. Det är som att ha en stor tung säck på ryggen.  Vi ser den inte. Men den finns där. Och den tynger ned oss och tröttar ut oss.

Är det så här, behöver vi få hjälp. Någon som kommer till oss och lyfter av vår börda.  Någon som tar oss i handen och leder oss igenom.

Maria kommer till oss med sin lovsång nu. Hon berättar om att Guds förbarmande varar från släkte till släkte. Det finns barmhärtighet att få. Guds barmhärtighet räcker till också för vårt släkte. Barmhärtighet – det ordet betyder ju att det finns någon som ”har hjärta för de arma”.
Gud har hjärta för oss. Hans kärlek har letat sig fram till oss. Marias son är beviset på det.

Kan du nu höra vad Herren vill säga till dig?                                 

Jag är Herren, din Frälsare.                
Jag ser din nöd och jag vet om alla dina problem.                
Lämna nu över dem till mig.                
Jag vill inte att du skall vara ensam med någon svårighet.                
Ty jag kan vrida det som är svårt för dig                
till en välsignelse för dig.                
Slappna nu av i min kärlek                
så att min nåd kan få flöda in i ditt liv. 

Vi sjunger:
Lova Gud, min själ, och prisa Herrens namn.
Lova Gud min själ, han fyller mig med NÅD  

4. Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer  

Gud älskar oss så mycket, att han också vill fostra oss. Han sätter fingret på den ömma punkten i våra liv.  Den ömma punkten i våra liv är våra övermodiga planer. Det är när vi ställer vårt eget JAG i centrum. När vi gör så, blir vi problem för människor omkring oss. ”Han talar bara om sig själv. Han lyssnar aldrig på andra. Det är bara JAG och JAG och JAG hela tiden.'

Herren skingrar dem som har övermodiga planer. Han slår ned på dem. Han avslöjar dem. Det gör han för vår nästas skull. För att vi inte skall vara en plåga för dem. Han gör det för vår egen skull. Därför att han vill befria oss och förlåta oss för det som är fel i våra liv.

Han gör det för att hjälpa oss till en ny förankring i våra liv. Vi skall inte längre ha vår förankring i våra egna väldiga gärningar. Utan i Guds mäktiga verk.

Kan du höra vad  Herren vill säga till dig?                                 
Jag är, Herren, din Frälsare.                
Jag vill rädda dig från dig själv.                
Jag vill ta ifrån dig dina övermodiga tankar,                 
som varken gör dig eller någon annan glad.                 
Jag vill befria dig från allt ditt eget                
så att jag kan fylla dig med allt mitt eget –                 
mina tankar, min kärlek, min kraft, min glädje, min frid. 

Vi sjunger:
Lova Gud, min själ, och prisa Herrens namn.
Lova Gud min själ, han fyller mig med FRID 

5. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort 
Det är en djärv sång Maria sjunger. Och en revolutionär sång. Härskare störtas. Rika blir tomhänta.

Det kan bli en revolution i våra egna liv, när Marias sång drabbar oss. Våra egna härskarlater avslöjas. Vi står där tomhänta, därför att vi var så fångade av vårt eget.
Maria får oss att stanna till och tänka efter: Hur lever jag? Är jag bara inriktad på mig själv?

Det är nyttigt att tänka igenom sitt liv. Men jag får inte stanna i självbespegling. Det hjälper mig inte att jag tycker synd om mig. Jag måste se att det är synd i mig. Ty först då begriper jag att jag behöver Gud, min Frälsare. Vi får tacka Gud för det ljus han tänder i våra liv. Ljuset han tänder så att härskarlaterna, det stöddiga och dumma i våra liv avslöjas. Ljuset som hjälper mig att se barnet som Maria vill föda åt oss.  

Vi sjunger:
Lova Gud, min själ, och prisa Herrens namn.
Lova Gud min själ, han HAN TÄNDER NU SITT LJUS 

6. Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid 

Slutet av Marias lovsång säger att det som gällde då, gäller också oss som lever nu. Guds omsorg och barmhärtighet mot Israel och mot Abraham gäller för alla tider.

Han tar sig an oss.
Han håller sina löften.
Han har fortfarande ”hjärta för de arma”. 

Nu bereder vi oss för Jesu födelses fest. Då händer det som Johannes  uttrycker så här: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen, som står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz).

Gud blir synlig genom Marias barn.
Faderns hjärta öppnar sig.
Vi hör pulsslagen från det hjärtat: FÖR DIG! FÖR DIG!
Vi är älskade...

Vi sjunger:
Lova Gud, min själ, och prisa Herrens namn.
Lova Gud min själ, HANS KÄRLEK FYLLER OSS 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg