Stiftelsen Bibelskolan.com
 

bibelskolan_img

 

Daglig hänvändelse

Text: Martin Luther och Bengt Pleijel 

 

Jag tackar dig, Gud, min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus, din käre Son,
för att du i natt har skyddat mig för allt ont och farligt.
Jag ber dig att du förlåter mig mina synder och idag bevarar mig för synd och allt ont.
Låt mig leva efter din vilja. Jag överlämnar mig med kropp och själ i dina händer.
Låt din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden inte får makt över mig. Amen.

 

Lovprisning 
Jag tackar dig, Gud, min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus, din käre Son ….

Jag kommer inför dig, min Fader, denna morgon, inte i mitt eget namn,
inte därför att jag har lyckats och inte behöver skämmas inför Dig.
Jag kommer därför att du säger att du älskar mig genom Jesus.
Jag kommer i hans namn, i förtröstan på honom, tillsammans med honom,
ty genom Honom kan vi nalkas Fadern i en enda Ande (Ef 2:18).

  
Ja, jag vill dröja inför Dig i tillbedjan och kärlek.
Jag vill söka Ditt ansikte, Din närvaro.
Jag prisar Dig, Jag tillber Dig.

Jag sjunger:
Lova Herren, min själ 
och förgät ej vad gott han dig gjort...

Lova Herren, min själ 

o-och minns allt det goda han gör...
(Sv Ps 684,  Psalt 103-1, Bibel 1917, Bibel 2000)

 

Tacksägelse
....för att du i natt har skyddat mig för allt ont och farligt

Ja, jag tackar Dig, min käre himmelske Fader för detta.
- Jag tackar Dig för änglavakt och beskydd,
- för livet du ger mig 
- för kläder, föda, hus och hem 
- för goda vänner och trogna grannar 
- för denna nya dag 
- för att jag får leva mitt liv med dina möjligheter

Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga Ditt namn, Du den Högste (Psalt 92:1)

Tacka Herren, ty han är god, Ty hans nåd varar evinnerligen (Psalt 118:1)

Jag sjunger:
Tacka Herren, ty han är god
Hans nåd varar evigt.
Tacka Herren ty han är god, Halleluja!
(Sv Ps 777) 

 

Syndabekännelse
Jag ber dig att du förlåter mig mina synder.

Ja, jag bekänner inför Dig, helige Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med...

TANKAR         
Inför Dig, helige Gud, vill jag pröva mina tankar:
Låter jag mig styras av Ditt ord?
Vänder jag ryggen åt Din kärlek?
Släpper jag in orenhet, missmod, förakt,
högmod,  avund, bitterhet i mina tankar?

ORD           
Har jag sagt ord jag inte bort säga?    
Har jag tigit när jag bort tala?

GÄRNINGAR  
Har jag inte velat se de gärningar du berett åt mig? 
Har jag sett, men inte brytt mig om ?
Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.

Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9).

Jag sjunger:
O vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.
(Sv Ps 45:2)


Vapenrustning 
...och idag bevarar mig för synd och allt ont.

Jag behöver dig, Jesus, på alla känsliga områden i mitt liv, där jag ofta faller. Därför tar jag nu på mig:

FRÄLSNINGENS HJÄLM.
Tack, Jesus, för Ditt skydd mot onda intryck så att Mörkret inte får makt över mina tankar.

RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR.
Tack, Jesus, för Ditt skydd mot orättfärdighet och egenrättfärdighet och bevarar mig i Din rättfärdighet.

SANNINGENS BÄLTE.
Tack, Jesus, för Ditt skydd mot alla lögner och att Du bevarar mig i Dig, som är  Sanningen ( Joh 8:31ff).

VILLIGHETENS SKOR.
Tack, Jesus, för Ditt skydd mot lättja, olust och ängslan och att Du ger mig en ny vilja att bära bud om shalom, om fred, om det goda livet.

TRONS SKÖLD.
Tack, Jesus, för Ditt skydd mot Satans otrospilar och att Du bevarar mig i tron på Guds löften.

ANDENS SVÄRD.
som är Ditt levande och kraftiga ord som skyddar mig mot alla angrepp och bevarar mig i  Dig, Jesus. 

Jag sjunger: 
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få tala till min själ. 
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid.
(Sv Ps 781)


Dopdräkten
Låt mig leva efter din vilja.

Tack för att jag i dopet blev iklädd Dig, Jesus, (Gal 3:27).  Hjälp mig att leva i mitt dop och dagligen klä mig i Ditt sinne, i Din kärlek. Tack för att jag får se dopdräkten som mina vardagskläder och får gå ut i vardagen och höra hur du säger inför varje plagg: ”Detta vill jag hjälpa dig med idag”.  

Som Guds utvalda, heliga och älskade,
skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet,
ödmjukhet,
mildhet och tålamod.
Ha fördrag med varandra
och var överseende om ni har något att förebrå varandra. 
Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.
Men över allt detta skall ni ha kärlekens band, det band som ger fullkomlighet (Kol 3.12-17). 

Jag sjunger:
Gud låt ditt ord i mitt liv får råda
att andra där din kärlek kan se. 
Ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.
(Sv Ps 89)


Överlåtelsen
Jag överlämnar mig med kropp och själ i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden inte får makt över mig

Fader,  i dina händer överlämnar jag...
min ande: låt din Ande vittna tillsammans med min  ande att jag är Guds barn (Rom 8:16).
min själ: Bevara med din Ande mina känslor min vilja, mina minnen, tankar.
min kropp: När du sänder mig ut bland människor använd då mina ögon att se dem, mina öron att lyssna på dem, min mun att ge dem dina ord, mina händer att räcka dem dina gåvor, mina fötter att vandra med dem. 

Jag bekänner Jesus som min Frälsare och  Herre. Låt din helige Ande får leda mig dag för dag så att den onde fienden inte får makt över mig. 

Fader, i dina goda händer vill jag nu också lägga mina bönebarn och andra böneämnen.

Jag sjunger: 
Du omsluter mig (dem) på alla sidor
och håller mig (dem) i din hand
(Sv Ps 768)

 

Amen
Vad betyder det, frågar Luther i lilla katekesen och svarar själv:
Amen, amen - det betyder: ja, ja, det skall så ske. 

Vi läser ”Amensången” med änglarna:

Amen, lovsången och härligheten,
visheten och tacksägelsen,
äran och makten och kraften
tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.
(Joh Upp 7:11-12). 

Tack Du mitt dops Gud,
Fader, Son och helig Ande,
att Du vill hjälpa mig att låta lovsången från din tron få fortsätta var dag i min vardag, för att överrösta alla suck- och gnällsånger,
och hjälpa mig att se att riket är ditt och makten
och härligheten i evighet. Amen. 

Jag sjunger:
Sjung lovsång du mitt hjärta

och prisa Herrens namn

Tack Fader, Son och Ande

för dopet i ditt namn
(mel Sv Ps 680)

 

 

 

 

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg