Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndagen efter nyår

Söndagen handlar om Guds hus . Vi möter Jesus vid tolv års ålder i Jerusalems tempel.

Lukasevangeliet 2:42-52 

 VAD VI KAN LÄRA OSS OM JESUS OCH OM OSS SJÄLVA 

I. Vad vi kan lära om Jesus  

1. Jesus är sann människa och sann Gud

 

Bibeln berättar om hur Gud blev människa genom Maria. Om hur Guds Son föddes och lades i krubban i Betlehem. Maria och Josef hade fått reda på vems son han var. Herdarna fick höra det av ängeln och de vise männen från österns länder leddes fram till Guds Son av stjärnan. Jesus var och är både sann människa och sann Gud. Han är sann människa: var ett barn som så många andra barn som fick fly undan Herodes mordplaner.

Han växte upp i Nasaret med sin mor Maria och sin adoptivfar Josef. Idag möter vi honom när han får följa med till Jerusalem och vara med om den stora högtiden i templet. Han kände sig hemma där och lyssnade till de lärda som undervisade. Kan du se den vetgirige 12 -åringen framför dig? Han stannar kvar där, märker kanske inte att hans ressällskap, hans mor och far lämnar Jerusalem för en långa färden tillbaka till Nasaret. Så mänskligt!Men det var i Jesu fall inte bara mänskligt. Han var Guds Son. Han visste vem som var hans Far - den himmelske Fadern. Han var hemma i templet, det var helgat åt honom. Han är sann Gud. Jesus och Fadern är ju ett. När skrifterna utlades handlade de ju om honom, han som är skriftens stjärna och kärna. Han kände skriftens sammanhang och mening. De lärda förundrade sig över den djupt kunnige 12-åringen.

 

2. Han underordnade sig sina jordiska föräldrar  

Han som var universums Herre underordnade sig Josef och Maria. Han behövde inte det, han var ju sina föräldrars Herre, men han underordnade sig frivilligt. Frivilligt tog han också på sig vår synd och led för oss på korset. Han hade kunnat lämna rättegångarna eller Golgata på samma sätt som han gick rakt igenom hopen som ville kasta honom utför Nasarets berg och lämnade dem. Men han gick frivilligt i döden för oss. 

 

II. Vad vi kan lära om oss själva  

1. Vi kan upptäcka om vi gått ifrån Jesus

 

Josef och Maria lämnade Jerusalem och begav sig hemåt. De trodde att Jesus var med någonstans i ressällskapet. Men det var han inte, och det upptäckte de till slut. Och då blev de oroliga. Så kan det vara för kristna - de räknar med att Jesus är med i sällskapet och går iväg. Men så kommer den svåra upptäckten: Jesus är inte med! De har gått ifrån honom. Då blir där oro.

Visst är det illa att gå ifrån Jesus. Han är inte alltid med när vi tänker det. När vi går våra egna vägar istället för hans så är han inte med. När vi lämnar templet, kyrkan och går ut i världen skall vi se till att han är med. Är han inte det, så är det inte rätta vägen för oss. Men om han inte är med är det dock gott om vi upptäcker det snart, även om vi blir oroliga. Det verkligt farliga är att inte ens märka att Jesus inte är med utan bara trava på. Vad gör då en kristen när han eller hon upptäcker att Jesus inte är med? Han ger sig ingen ro förrän han finner honom igen. Han gör som Josef och Maria, letar. Letar och går tillbaka till den plats där man sist hade Jesus med.  

 

2 Vi kan lära var vi kan finna Jesus  ”Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader?” Det var Jesu motfråga när hans mor frågat: ”Hur kunde du göra så mot oss?” Det var rätt att Jesus skulle vara där hans Fader var - i templet. Han var ju den himmelske Faderns ­Son. Det hade Maria fått höra av ängeln. "Han skall kallas den Högstes Son.” Men det hade alldeles kommit bort när hon med stor oro letade efter honom i ressällskapet i tre dagar. Jesus finns alltså där hans Fader är. Den gången var det i Jerusalems sköna tempel.

Men var finns han nu? Den himmelske Fadern, om vilken vi bekänner: Himlarnas himmel rymmer dig inte. Men han är i sitt heliga tempel, i kyrkan. Fast i kyrkan finns ju ofta så mycket som skymmer både Fadern och Sonen. Ja, tyvärr, men i kyrkan läses alltid Bibelns ord. Och i Bibeln kan vi alltid finna Jesus - inte bara i kyrkan utan också hemma, på resa, på sjukhuset. Jesus finns också i sin heliga nattvard, kommer till oss under bröd och vin. Och han har lovat att vara med där två eller tre församlas i hans namn. Hans underbara namn: Underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsfurste. .  

 

3. Vi kan lära att vi inte alltid förstår vad Jesus säger  Josef och Maria förstod inte vad han menade står det. Trots att de fått höra om vem Jesus var innan han föddes, att han skulle vara den högstes Son. Inte ens Maria förstod. Så är det med kyrkan och med de kristna, de förstår inte alltid vad Jesus menar. För att förstå det måste man ställa allt under Guds ord. I det ljuset förstår man vad Jesus menar. Han skall kallas den Högstes Son, då är det ju fullt klart att han måste vara där hans Fader är. När Jesus vandrade i det heliga landet var det många som inte förstod vad han menade. Detta nämns flera gånger om hans lärjungar. Särskilt gällde det när han talade med dem om sitt lidande och sin död. Jesu försoningsdöd har många haft svårt att förstå. Men vi får gå till Bibeln och se meningen, se hur han fick lida och dö för oss, för att vi skulle bli befriade, räddade.  

 

4. Jesus vill att de som är hans skall vara där han är: hos Fadern.  Jesus bad: ”Fader jag vill, att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är för att de skall få se min härlighet.” Och han ordnade det genom sin död och uppståndelse. Då skaffade han en rättfärdighet som räcker för inträde i himlen och som hans lärjungar får fritt och för intet.  Så är det yttersta målet för de kristna att få vara med Jesus hos Fadern i himlen. Där skall de aldrig kunna sakna Jesus, de skall se honom sådan han är, ansikte mot ansikte, för evigt.  

Nu är frågan: Har du gått ifrån Jesus eller är han med? Upptäcker du att han saknas så vet var du skall leta efter honom: i Bibeln och i kyrkan. Sök där så skall du med Andens hjälp finna honom. Och har du Jesus med så är han i ditt hjärta som då blir ett heligt tempel. Bli inte orolig om du inte alltid förstår allt vad han säger. Men läs i Bibeln och låt de ljusa ställena förklara de dunkla. Bed om Andens hjälp att se och förstå. Jesus har lovat att Anden, hjälparen skall vara med dem som är hans. Ha Jesus med på vandringen genom livet och se mot målet - den eviga saligheten i himlen.                             

Hakon Långström Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg