Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Första söndagen efter Trettondedagen 

Jesu dop 

 

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN är den första av sex möjliga söndagar, som kommer efter Trettondedagen. Detta är 2009 försvinner de två sista. Antalet söndagar är beroende av när påsken infaller.  Denna söndag handlar om JESU DOP, en mycket viktig händelse i Jesu liv. Vad innebär hans dop för vårt dop?

Taizésången ”sjung lovsång alla länder”, som har nr 680 i vår psalmbok, skall hjälpa oss att sjunga in dagens budskap i våra hjärtan.

nbsp;.

Första årgångens läsningar: Jesaja 42:1-7, Apg. 18:24-19:6, Matteus 3:13-17, Psalt. 89:20-29.

Predikans text: Matteus 3:13-17
Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”   

1. Vad händer med Jesus före trettioårsåldern?
Vi får veta att Jesus föds i Betlehem och att han vid tolv års ålder är i Jerusalem. Det är allt.  Varför berättas det inte något om vad Jesus gör under alla dessa trettio år? Svar: Därför att ingenting särskilt händer.  Han gör inga mirakel. Man hör honom inte predika i Nasarets synagoga. Han växer upp som en vanlig pojke där. Han går i synagogans skola. Han lär sig snickaryrket av Josef. Kanske man ibland säger att han är en fin pojke. Eller att det var något visst med Jesus. De skriftlärde förundrar sig ju över honom, när han är i Jerusalem. Men man säger inte mer om honom eller ser mer i honom än vad man kunde säga om eller se i andra begåvade pojkar på den tiden. Det är tyst omkring Jesus därför att ingenting särskilt händer. Det finns ingenting att berätta.

Eller annorlunda uttryckt: Jesus, som kommit till genom den helige Andes ingripande, lever som människa bland människor. Men han är ännu inte utrustad med den helige Andes kraft.

Men så en dag händer det något spännande vid Jordan.
Men låt oss först stanna till och tacka Gud, som sände Jesus till oss:
Sjung lovsång alla länder ty Gud har sänt sin Son. 

2. Vad händer vid Jordan?
Jesus kommer på besök till Jordan. Där står Johannes döparen. Runt omkring honom trängs folk. De kommer ut till Johannes från Jerusalem och hela Judeen och hela landet runt Jordan (Matt 3:5).  

Johannes är klädd i kamelhårsmantel och läderbälte (Matt 3:4). Han klär sig som profeten Elia (2 Kung 1:8). Jesus talar ju senare om Johannes som Elia (Matt. 11:14). Och han talar som en profet. När han talar så blixtrar hans ögon och hans ord går genom märg och ben. Folk hukar sig. De känner sig träffade av Johannes. Ja, det är verkligen skarpa saker Johannes säger till dem och om dem. Han talar om huggormsyngel och om vredesdomen och yxan som är satt till roten på träden (Matt 3:7, 10). Om en präst i Svenska kyrkan skulle säga sådant skulle han snart bli ”avkragad” och ”utköpt”. Man kan undra över att folket inte smet hem.

Det är tydligt att Johannes talade med ett sådant allvar och en sådan kärlek att de förstår att de är syndare. Och de inser hur hemskt det är, att de syndat så mycket. Och därför bekänner de sina synder. Och som ett tecken på att de vill börja ett nytt liv, låter de döpa sig av Johannes i Jordan.

Människor strömmar dit i stora skaror. De har aldrig hört en profet förut. De har läst om profeter. Deras farfarsfarfarsfarfarsfarfarsfarfarsfar hade mött profeter. Men inte de. De hade en förväntan och en längtan efter någon som skulle kunna komma med förändring, med nytt liv.

Och vi stämmer in i deras längtan med ett sjunga:
O Fader vår i himlen sänd till oss snart nytt liv 

3. Vad händer när Jesus kommer till Jordan?
Och bland de många som kommer ned till Jordan kommer också Jesus. Till Johannes säger Jesus: Jag vill bli döpt av dig. Men då ser Johannes på Jesus. Johannes som kan se rakt igenom människor och kan se falskhet och bluff, han ser ingenting sådant hos Jesus. Jesus är ren. Jesus är äkta.

Men då säger Johannes till Jesus: Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig, (Matt 3:14). Nej, säger Jesus, döp du mig. Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet  (Matt 3:15). Vad menar han?

Jesus är utan synd. Men han solidariserar sig med syndare. Han går in under vår synd. Han vill nedifrån få lyfta av syndabördan och bära den bort. Jesus vill bli frälsaren som uppfyller all rättfärdighet i vårt ställe.

Detta sker vid floden Jordan. Jordan - det är jordens lägsta punkt. Den ligger i en väldig förkastningsspricka som börjar vid Gennesaret, fortsätter ned genom Döda havet och Röda havet och Etiopien, ned genom Afrika till Mosambique. Den lägsta punkten på den förkastningssprickan ligger vid Jordan - 400 meter under havsytans nivå. Det ligger något mycket viktigt i detta. Jesus börjar nedifrån. Han börjar på jordens lägsta punkt. Ingen människa kan ha sjunkit så djupt, att inte Jesus finns där nedanför henne.

Vi sjunger om detta: Tack Jesus Krist vår Herre, som möter också oss 
Jesus möter oss. Men vem är denne Jesus som möter oss? 

4. Vid Jesu dop möter vi JESUS KONUNGEN.
När Jesus döps ber han, berättar Lukas (3:21). Och medan han ber, händer något märkligt. Man får höra en röst från himlen som säger: Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje (Matt 3:17 SFB). Det som rösten säger, hittar den inte på just då. Det är citat från Gamla Testamentet. Först är det Psaltaren 2:7 -  du är min son ... som Gud säger till Israels konung. Det är den himmelske Fadern som nu säger detta om Jesus. Jesus är KONUNGEN.

Vi sjunger: Hosianna, du vår Kung, vi prisa högt ditt namn. 

5. Vid Jesu dop möter vi JESUS FRÄLSAREN.  
Det som Fadern säger vid Jesu dop finns i Psalt 2:7, men också i Jesaja 42 vers 1: Se,  min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom.  Han skall utbreda rätten bland hednafolken (SFB). 

Här sägs att Jesus är FRÄLSAREN.
Jesus är den tjänare som Jesaja sjungit om. Den mest berömda av Jesajas sånger är kap 53 där han sjunger om den lidande tjänaren som
var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse  som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. (Jesaja 53:5-7 Folkbibeln). 

När Johannes ser och hör det som sker vid dopet, förstår han det oerhörda som skett: Messias har kommit. Jesus är den tjänare som Gamla Testamentet sjungit om. Johannes kunde sin Jesaja. Och kanske han efter dopet tog fram sin Jesajarulle igen och läste orden från Jesaja 53, där det sägs att Guds tjänare är lik ett lamm som förs bort till att slaktas ...

Johannes vet att Jesus är frälsaren och därför kan han redan dagen efter dopet peka på Jesus och säga: Se Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29).

Att Jesus är FRÄLSAREN det får vi veta vid Jesu dop. Vi sjunger om det:
O Jesus, du vår FRÄLSARE, förlåt oss all vår synd 

6. Vid Jesu dop möter vi JESUS DÖPAREN.
Om den tjänare som Jesaja sjunger om säger Gud: Jag har låtit min Ande komma över honom (Jesaja 42:1, SFB).

Det är detta som sker vid Jesu dop i Jordan. Den helige Ande kommer ned över honom i en duvas skepnad.
   ohannes står bredvid och ser på. Han ser först något som kommer ned från himlen. Det ser ut som en fågel. Men ju närmare den kommer ser han att den endast liknar en fågel. Det är en himmelskt varelse. Det är en ingen jordisk fågel. Johannes förstår. Gud hade tidigare sagt att Johannes skulle få döpa en man och efter det att han hade döpt honom skulle han få se den helige Ande komma ned över honom. Han skall vara Messias, den de väntat på. Han skall förmedla helig Ande till allt folket. Den som du ser Anden komma ner och bli  kvar över, han är den som döper i den  helige Ande (läs Joh 1:29-34 SFB).  Johannes Döparen säger alltså här att JESUS ÄR DÖPAREN.  

Innebörden i Jesu dop är att han nu invigs till sin frälsargärning.
Han är KONUNGEN (Psalt. 2:7).
Han är FRÄLSAREN (Jes. 42:1, Joh. 1:29).
Han är DÖPAREN (Jes. 42:1, Joh. 1:34).    

Himmelen pekar ut honom för oss. Och han utrustas med helig Ande. Före dopet är det tyst om Jesus. Efter dopet kommer mängder av händelser, som berättar om hur Jesus tar upp kampen mot ondskan i alla dess former. Jesus predikar, förlåter, helar, botar, upprättar, döper i helig Ande.

Det är en enorm kraft som går ut från Jesus. Himmelska krafter är med där Jesus går fram. Och hemligheten i detta är att Jesus nu är utrustad med den helige Ande. Det man såg fram emot i Gamla Testamentet var en Messias, som var smord med helig Ande och som ägde Anden i dess fullhet (läs Jesaja 11:2 ff). Och läs om Jesu programförklaring, som han ger strax efter sitt dop (Lukas 4:18-19)-

Med Andens kraft inom sig återvänder Jesus till Galileen, berättar Lukas. Jesu kommer till Nasaret och besöker på sabbaten synagogan. Där ger man honom profeten Jesajas bok. När han öppnar den, finner han det ställe där det står skrivet: 

Herrens ande är över mig,
ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna 
och syn för de blinda,                
att ge de förtryckta frihet                   
och förkunna året som Herren har valt
.                   
(Läs Lukas 4:14-19). 

Jesus går inte i egen kraft. Han går i Andens kraft. Han är lika beroende som vi av den helige Andes kraft. Före dopet i Jordan kan Jesus inte göra under, därför att den helige Andes kraft inte kommit över honom. Men efter dopet i Jordan kommer mängder av skildringar.

I Gamla Testamentet kunde människor utrustas med Guds Ande. Men vi skall lägga märke till skillnaden mellan dem och Jesus. Den helige Ande kommer synlig över Jesus - som en duva. Och hörbar - genom rösten från himlen.  Den himmelska världen är engagerad i Jesu dop. Jesus är den unike bäraren av den helige Ande. Han är utrustad med helig Ande och han kan därför döpa i Helig Ande.

Vi sjunger: Sjung lovsång alla mänskor, ty Jesus Anden ger.  

7. Vad händer i VÅRT DOP?
Jesu dop har betydelse för vårt dop.
När vi döptes, döptes vi in i Kristus. Paulus säger det på två ställen:
Först i Romarbrevet 6:3-6. 

Vet ni då inte att alla vi som har döpts IN I KRISTUS JESUS, också har blivit döpta in i hans död?  Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.  

Här sägs att allt det som skedde på Långfredag och Påskdag – Jesu död, Jesus begravning, Jesu uppståndelse, hela Jesu seger över synd, död och djävulskap, blir vårt genom dopet. Avsikten med vårt dop är att vi skall leva i ett nytt liv

Sedan går vi till Galaterbrevet 3:26-29. 
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta IN I KRISTUS, har ni också iklätt er Kristus.  Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.  Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet

I dopet har vi så att säga flyttat in i Kristus. Allt det han är, blir vårt i dopet. Det som sägs till Jesus i dopet sägs till var och en som döps:

Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje (Matt 3:17 SFB). Försök höra de orden till dig:  Du är mitt älskade barn, min älskade son, min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Det kan betyda mycket för din självbild om du lyssnar in de orden i dig. 

Ett ord till skall vi citera. Det är Kolosserbrevet 3: 12 ff.
I Kolosserbrevet 3 talar Jesus om att leva i sitt dop. Han uppmanar oss i vers 4-11 att klä av oss smutskläderna och sedan klä oss i Jesuskläderna, som vi fick i dopet, inte för att bli Guds utvalda, heliga och älskade utan för att vi genom dopet har blivit det. Klä er som det anstår ett kungabarn! 

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta … 

Som döpta är vi kallade att dagligen klä oss i Kristi kläder, i hans sinne och kärlek. Vi får uppdraget att sända godhetens vibrationer från Jesus till dem vi möter.

Vi sjunger: Tack, Fader, Son och Ande för dopet i ditt namn 
Sjung lovsång du mitt hjärta och gläd dig i din Gud Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg