Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Andra söndagen efter Trettondedagen 

Livets källa  

 

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN låter oss dricka vid LIVETS KÄLLA. Det porlar friskt vatten i många texter denna söndag. Vi är bjudna på bröllop i Kana idag. Evangeliet idag handlar om den märkliga texten, som talar om hur vatten förvandlas till vin.

En av de bröllopspsalmer, som ofta sjöngs förr, är psalmen 238 – Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus. I den gamla psalmboken hade den nummer 306. Jag hade en gång den psalmen vid en vigsel. Jag bad kyrkväktaren sätta upp psalmen 306:1-3 på nummertavlan. Han satte upp 306:3 och vigseln började: Allt ont han från mig vänder och frälsar mina själ. Evad som helst mig händer, så slutas det dock väl. Det blev så småningom ett mycket lyckligt äktenskap.

Vi ska på vårt bröllop idag använda den psalmen delvis. Vi stannar till ibland och sammanfattar predikans innehåll och sjunger den på den första radens melodi: Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus. Det finns två melodier. Vi använder helst melodin på psalm 238b. Melodin gjordes av Johan Georg Lotscher 1795. Han var organist och banktjänsteman i Stockholm. Man brukar kalla melodin ”bröllopsmelodin”.

!

Första årgångens läsningar:  2 Mos. 33:18—23, Ef. 1:7-14, Joh. 2:1-11, Psalt. 19:2-7.

Söndagens predikotext: Johannes 2:1-11
På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.
Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.”
Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” 

Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom - men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet - ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”

Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom
.   

JESUS VISAR SIN HÄRLIGHET. Om det handlar det idag. Förr stavades det ordet: HERR-lighet. Jesus är Herren. Han utstrålar Guds majestät och herrlighet. Texten om bröllopet i Kana vill hjälpa oss att se vad det innebär.

I Kana i Galileen är det nu bröllop. Förmodligen är det höst. Skörden är inbärgad. Arbetsdagen är kortare. Man har tid för fest. Mycket folk kommer och de kommer från alla håll. Ett bröllop kunde vara i sju dagar. En del stannar hela tiden. Andra kommer och går. Man vet inte riktigt hur många som kommer, det är öppet hus. Naturligtvis är dagarna före arbetstyngda. Det är mycket som ska förberedas. Det kan hända att Maria var med bland dem som hjälpte till. Det står: och Jesu mor var där

Vi ser gästerna, som kommer, de är alla högtidsklädda. På kvällen inleds bröllopet med en stor måltid. Då infinner sig brudgummen åtföljd av sina vänner.  Man sjunger brudsånger med ungefär samma innehåll som i Höga Visan. Vi ser brudens tärnor klädda i vitt. Man känner doften av parfym. Maten är riklig. Självklart att man serverar vin till maten. Man pratar och man skrattar. Man leker och dansar. Man kanske hurrar och håller tal. Det är fest och glädje.

Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.  En del förargar sig över den här texten. Den helige Ande borde inte inspirerat Johannes att skriva den. Hur kan Jesus vara med där man dricker vin?  Och ännu värre - när vinet tar slut förser Jesus dem med ännu mer. Hur kan Jesus, som just blivit döpt och startat sin frälsargärning slösa bort sin dyrbara tid på ett bröllop? Ja, man kan reta sig på Jesus. Jesus var annorlunda och han är annorlunda. Vi kan aldrig låsa in Jesus i våra åsikter. Han ruskar om oss för att vi ska tänka om. Det kan vara farligt att lyssna för mycket på Jesus. Han vänder upp och ned på oss. Men det är saligt om han gör så.

Att Jesus är med på bröllopet, beror på att Jesus sätter den mänskliga gemenskapen högt. Han tillbringar dagar och nätter tillsammans med människor. Han kom inte för att döda glädjen. Han kom för att uppmuntra oss och ge oss kraft att vara vänliga mot varandra och älska varandra. Och Jesus sätter äktenskapet högt. Han vill vara med då det börjar. Han vill vara med i fortsättningen också. Jesus vår Herre vill vara med oss varje dag. Låt oss inbjuda honom att vara det.

O Jesus du vår Herre, kom var med oss idag /2/  (melodi 238 B).  


Ett oväntat problem dyker upp. Vinet tar slut. Vi kan tycka att det inte var något större problem. Ingenting att blanda in Jesus i. De kunde klarat sig med Sprite i stället för sprit. Men för ett brudpar på denna tid var detta ett stort problem. En social katastrof. Alla skulle tala om detta flera år efteråt. ”Där bor de för vilka vinet tog slut redan på bröllopsdagen.” Men Jesus går rakt in i denna sociala katastrof och hjälper dem ur den.

Den som ser problemet är Maria. I bröllopssammanhanget var hon säkerligen en obetydlig person.  Men de obetydligaste personerna är ofta de viktigaste. Hon ser problemen och hon går direkt till Jesus och säger: De har inget vin.  Det här kan lära oss hur viktigt det är att gå till Jesus med allt och tala med honom om vardagens stora och små problem, om svårigheterna i äktenskap och bekymmer med barnen. Jag får tala med Jesus om när pengarna tagit slut och när glädjen tagit slut och när jag själv tagit slut. Det är farligt att bära bekymren inom sig.  De ligger där som en sprängladdning. Man kan gå  sönder.

Maria är alltså den som ser problemet på bröllopet. Maria har en viktig uppgift. Ibland när det är mycket folk, är det inte så många som ser och lägger märke till att någon har det svårt, på festen...i klassen....i arbetet....i familjen....i bussen. Där sitter ofta någon och känner sig utanför. Var känslig för att där finns nöd. Luther talar ibland om att vi ska vara en  Kristus för våra nästa. Vi kan från denna text säga att vi ska vara en Maria för vår nästa. Att vara en som ser, känner, lägger märke till, är närvarande i andras nöd, ber, talar med Jesus om allt detta. Ingen tackar dessa marior för detta. Men en gång i evigheten skall det bli klart vad dessa marior betytt.

Tänk nu ett tag på någon som har det  svårt där du bor…

O Jesus du vår Herre, vi ber för dem i nöd /2/. 

 

När Maria kommer till Jesus och berättar för honom att vinet tagit slut, säger Jesus: Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit. Jesus verkar kärv. I den gamla översättningen stod det moder. Men ordet kvinna har här ingen nedsättande eller dålig klang. Jesus brister inte i vördnad för sin mor. Men att han kallar henne kvinna och inte mor. Det visar kanske hur viktigt han tycker det är att inte låta sig bindas av sin mor. 

Vad Maria kanske egentligen ville var, att han skulle visa vem han var. Hon har anat det. Nu kom släkten.  ”Visa vem du är, Jesus. Visa dem, låt dem se. Låt våra släktingar veta att du är Messias. O, jag är så stolt över dig Jesus. Gör något som öppnar deras ögon. Gör ett under!” En mors stolthet!

Men Jesus visar bort henne. Låt mig vara, kvinna.  Jesus tar inte order av en jordisk kvinna utan bara av en himmelsk far.  Han vill inte låta sig bindas av henne. Ett barn måste vara  modersbundet. Det kan inte överleva, om det inte är det.  Men en vuxen karl får inte vara modersbunden.  Många äktenskap har trasslat till sig eftersom makarna inte jobbat igenom sina moders- eller fadersbindningar. Vad gör då Maria? Hon tar inte hans nej för hans sista ord. Hon förstår, att Jesus på något sätt vill hjälpa brudparet. Därför säger hon till tjänarna: Gör det han säger åt er. En god regel för oss också.  Lyssna till Jesus och lyd. Jesu ord ska va rättesnöret, snöret genom vilket allt blir rätt. När jag glömmer det snöret blir allt så skevt och snett och vilse.  Gör det han säger åt er. Det blir välsignelser av det. Tänk till ett tag ..

O Jesus du vår Herre, kom hjälp oss lyda dig /2/. 

 

Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring 100 liter. Man hade dem alltså för sina reningsceremonier. Man tvättade sina händer. inte därför att man var smutsig, utan för att man var syndig. Det fanns många paragrafer och stadgar om hur man genom olika reningar fick det rätt ställt med Gud. Man kunde inte äta en måltid utan rening, man kunde inte studera lagen utan rening, man kunde inte be de dagliga bönerna utan rening. Renhetslagarna vilade på juden som ett tungt ok. Jesus angriper denna yttre reningsiver: Att äta utan att tvätta händerna det gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal  (Matt 15:18-19).

Det är viktigt för oss att vara noga med vad som finns i oss. Om det kommer fram som finns där, kan människor omkring oss få det mycket svårt.  Jesus säger att allt detta finns inne i oss och därför är det så viktigt att vi gång på gång öppnar oss för Jesus. När han bor i oss är han starkare än alla dessa mörka krafter inom oss. Tänk till! 

O Jesus, du vår Herre, kom bo och lev nu i oss /2/. 

 

Tjänarna får nu en underlig befallning. Jesus säger: Fyll kärlen med vatten och de fyllde dem till brädden.   Maria hade sagt åt dem att göra som Jesus sa.  Tjänare var vana att lyda, därför gör de som Jesus säger.  Men sen kommer ännu en befallning: Ös upp och bär till bröllopsvärden. Och de gjorde också det. 

Men varför skulle bröllopsvärden ha ett glas vatten?  När värden smakar på vattnen studsar han till. Det här är inte vatten. Det är vin! Man kan undra över hur han, värden, känner sig nu. Han har ansvaret för festen. Han har sett hur vinet mer och mer tar slut. Han har anat den sociala katastrof som hotar och vad den skulle innebära för brudparet. Och han har inte kunnat göra någonting. Och så plötsligt är där vin igen. Inte några droppar på botten av en flaska. Nej, 600 liter.

Och vilket vin sen! Han ropar på brudgummen: Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.  Det som värden här säger är ju sådant som alltid sker i världen.  Man ger det bästa först, och sedan kommer det sämre. När människor fått för mycket av det goda vinet tar man fram det som är sämre. Den förlorade sonen fick först överdådig mat och fina fester i främmande land. Men det slutade med grismat. Så gör alltid världen. Det bästa visas upp först. Sedan får du se baksidan.

Så är det också med oss i umgänget med varandra. Människor tycker om oss, därför att vi kan visa upp så mycket vänlighet och charm. Men när de är tillsammans med oss en längre tid upptäcker de våra avigsidor. Vi är ju i längden inte så roliga.

Men med Jesus är det så att det bästa sparas till sist. Först korset, sedan kronan. Han leder oss genom prövningar och svårigheter, vi kan få så med tårar, men på andra sidan prövningarnas fostran hittar vi välsignelsen och vi får skörda med jubel (Psalt. 126:5-6).  Det blir bättre och bättre ju närmare källan vi kommer. Vi får erfarenheter av hur han kan förvandla vår brist och våra svårigheter, ja också oss själva.

O Jesus du vår Herre, låt oss få se din makt /2/. 

 

Varför gör Jesus så här? Så gjorde Jesus det första av sina sju tecken i Johannesevangeliet. Ett tecken visar utöver sig självt till något annat. Ett tecken vi ser är vägmärken. Stanna inte vid vägmärket. Se på vart det pekar.  Se inte på underverket. Se på honom som det pekar på. Tecknet visar först VEM Jesus är. Han uppenbarade sin herrlighet.  Han är Herren. Han låter himlen landa på jorden.  Livet blir så rikt där han går fram.

För det andra pekar Jesu tecken på HIMLEN.  Nya Testamentet skildrar himlen inte som en begravning utan som ett bröllop. Himlens glädje är som glädjen vid ett stort bröllop. Himlen är glädje. Vid Jesu sista måltid lät Jesus ge sig en bägare. Jag ska inte dricka av det som kommer från vinträd förrän Guds rike kommer. Vinundret i Kana pekar fram mot den himmelska glädjen.

Varje gång vi firar nattvard är vi med om detta.  När Jesus tar hand om vinet, pekar det på himlen. Djävulen vill också ta hand om vinet. Han gör det för att störta oss i helvete och olycka. Han lovar himlen, men ger helvete. Tag en sup och känn dig uppåt. Men sen är man verkligen neråt.

Den stora frågan är alltid vem som får ta hand om oss när något svårt inträffar.  Både Djävulen och den helige Ande vill ta hand om oss.  Djävulen säger: Du är så misslyckad och hopplös och dålig, du passar inte som kristen, lika bra att du ger upp.

Den helige Ande säger: Det begriper du väl, att det är Jesus du behöver. Jesus är den ende som kan ta hand om din bristsituation och dina nederlag och förvandla dem och låta dem bli ett tecken som pekar på hans herrlighet. Tala med honom. Gör som han säger. När vi gör så kan vi kanske sedan säga som Johannes: Vi såg hans herrlighet, en herrlighet som den ende sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning.

Men detta var inte något vi bara skulle vara åskådare till.
Vi kan med häpnad säga som Johannes: Av hans fullhet – av hans rika liv - har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Det rika livet som finns hos Jesus, det flyttar in i oss. Inte för att vi förtjänat det. Det sker med nåd och åter nåd

O Jesus du vår Herre, vi prisar högt ditt namn /2/.  

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg