Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Jungfru Marie Bebådelsedag

Guds mäktiga verk 

 

Jungfru Marie Bebådelsedag, infaller den 25 mars, nio månader före Jul, och firas på närliggande söndag. Dagen kallas också ”Vårfrudagen” (våffeldagen). Det är den dag då ängeln bebådar, talar om för Maria att hon skall föda Guds Son. Vi ser Guds mäktiga verk i Maria. Detta är dagens tema.

Första årgångens läsningar: Jes. 7:10-14, Rom 8:1-4, Lukas 1:26-38, Psalt 147:7-15.

Dagens text: Lukas 1:26-38
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.  

Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.  Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.  Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.  Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.  Ty ingenting är omöjligt för Gud.”  Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne
.   

Vi sjunger in dagens budskap i våra hjärtan med hjälp av detta omkväde av Lena Brattgård:

Jag tror att den helige Ande
är Tröstaren och Hjälparen
som leder oss till Jesus, till Jesus.

 
1.  I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.

Nu träffas vi i Nasaret. Lukas är vår ciceron. Han leder oss genom de smala gränderna till ett litet hus. Vi stiger in genom den låga dörren. Där är det rätt mörkt i rummet. En liten ljusspringa genom en fönsterglugg får oss att se en tonårsflicka i 14, 15-årsåldern. Hon är alldeles ensam. Hon går omkring och städar. Vi ser henne, men hon ser inte oss. Vi är ju ett par tusen år långt borta.

Maria är i konfirmandåldern, 14, 15 år. Hon är alldeles ensam hemma. Hon går där och dammar. Men det är rätt dunkelt i rummet. ”Tänk om någon kunde uppfinna en elektrisk glödlampa så att jag såg bättre”, tänkte hon. Men bara en liten ljusstrimma silar in genom en fönsterglugg. Nu är Maria inte särskilt intresserad av att hitta dammtussar. Hon har bara vackra tankar i huvudet. Hon tänker på Josef, en snickare i Nasaret. De är trolovade med varandra. Trolovningen är mer än förlovning. Genom trolovningen räknas de som man och hustru. De hör ihop, men bor inte ihop. Det äktenskapliga samlivet började först vid bröllopet. Om han dog före bröllopet räknades hon som änka.  Men om ett år ska de gifta sig.

Kanske ber Maria nu. Hon ber för Josef och framtiden med honom. Ber om att det ska gå bra för dem. När vi tänker på framtiden kan vi bli oroliga och undrande och fulla av goda förväntningar. Vi ställer oss nu bredvid Maria och ber om Guds Andes ledning.
Vi sjunger:

Vi ber dig, du helige Ande,
att leda oss och hjälpa oss
att hitta rätt i livet, i livet.
 

Något händer nu med Maria. Hon får ett oväntat besök.
2.  Ängeln kom in till Maria och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig. ”Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.   

Ja, plötsligt händer det något. Maria är inte ensam längre.  Hon får ett oväntat besök. Någon kommer in i rummet och står vid hennes sida. En ambassadör från Himmelriket, får vi veta. Det blir alldeles ljust, ja, ett starkt ljussken fyller hela rummet. Flickan ropar till, sjunker ned, sätter händerna för ögonen. Ljusskenet bländar. Hon blir hemskt rädd. Vi hör en röst som talar till henne: 'Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig'.  Hur reagerar Maria på de orden? Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. När himmelen kommer oss nära reagerar vi så.

Då hörs rösten igen. Var inte rädd, Maria. Det låter tryggt. Vi låter de orden landa i våra egna liv. Var inte rädd, Tomas, Sonja, Johannes, Inger, David, Annika, Marit … Sätt in ditt eget namn här. Orden i vår text är ju nedskrivna för vår skull. Vi finns med här, ty Herren drar oss nu in i sitt kraftfält.

Det är ju mycket som gör oss rädda. Tänk efter! Vad är du rädd för? Kanske att den mörknande framtid kommer att bli svår. Krig, krascher, bomber och granater, sjukdomar och olyckor som kommer plötsligt. Och sedan alla rädslor som har med dåligt självförtroende att göra, rädslan att inte bli accepterad, att bli ifrågasatt, skrattad åt, inte känna sig älskad. Och rädslan för hur vi ska klara av varandra. Och oron för gamla Sverige. Och för kristenheten i vårt land. Listan kan göras lång.

Maria får besök av en budbärare i vita kläder. Om en budbärare i vita kläder kommer i vår väg är det viktigt att lyssna. Var inte rädd!  Gud vill inte att vi ska vara rädda. Men han vill oss något. Han vill, att vi ska komma honom nära, hitta vår grundtrygghet i honom. Även om det är många med i en gudstjänst har han alltid ett personligt budskap till dig: Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud.

Det budskapet fick Maria. Är kanske de orden nedskrivna för att du och jag ska få hitta en ny grundtrygghet i våra liv. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Guds kärlek och nåd måste gång på gång lyssnas in i våra hjärtan. Och vi behöver hjälp med att lyssna.
Vi sjunger:

Vi ber dig, du helige Ande
att hjälpa oss 
att höra vad
du säger oss om nåden, om nåden. 

Nu lyssnar vi till det märkliga uppdrag som Maria får. Ängeln säger:
3. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”  

Maria får nu höra märkliga ord om vad som ska hända.  Ambassadören från himlen ger henne ett uppdrag. Du ska föda ett barn, säger han. Ängeln vet både könet och namnet. Du skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Men det skall inte bli vilken pojke som helst. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Allt det som Marias föräldrar berättat om skall hända – att Gud skall sända en ny kung, smord med helig Ande och utrustad med himmelsk kraft, det skall nu hända. Och det skall hända just i hennes liv. Marias son skall inte bara vara hennes son utan också den Högstes son.

Namnet han skall bära får hon inte hitta på själv. Hans namn skall vara JESUS. Och det betyder: Herren frälsar. Det fanns många pojkar som hade det namnet. När föräldrar ger sitt barn det namnet är det en påminnelse om Guds löfte att sända en frälsare till sitt folk. När Gud själv bestämmer genom ängeln, att han skall heta så, talar det om att Gud nu skall uppfylla sitt löfte.

Detta barn ska bli kung och sitta på Davids tron. Han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut. Ja, riket och makten och härligheten skall bli hans.

Detta är ett stort budskap också till oss. Gud vill frälsa oss genom det barn som nu får heta Jesus – Herren frälsar -  frälsa oss från Mörkrets välde in i Guds rike, in i  hans välde som  aldrig skall ta slut. Gud besvarar denna bön: Fräls oss från den Onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Vi sjunger:

Vi ber dig, du helige Ande
att rädda oss och bära oss

från Mörkret in till Riket, Guds Rike.  

 
Hur reagerar Maria på detta budskap?  Vi hör hur Maria ropar  
4.Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”   

Det svar Maria får, får du och jag ta till oss i alla instängda och omöjliga situationer: 'Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.'  Receptet är tydligen att vara uppmärksam på vad som sker över oss. Se upp!

Det som Jeremia en gång sjöng för de ledsna fångarna i Babel sjunger han för oss, som ofta är låsta och fångade av så mycket: Med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min nåd förbliva över dig (Jer 31:3, Bibel 1917).  Ängeln Gabriels ord är också till dig: Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.

Men där i Nasaret är det inte bara himlen som öppnas över Maria. Något mer händer. Människor från alla tider tycks stämma möte i Nasaret. Vi ser apostlarna och martyrerna från Rom och folk från Latinamerika och Göteborg. Vi ser Martin Luther, Levi Pethrus och Johannes Larsson. Alla börjar sjunga en lovsång. Det är som bruset från stora vatten.

Apostlarna ger texten: 'Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria'.
Vad betyder de orden? 

- Jesus är AVLAD AV DEN HELIGE ANDE.
Det betyder att Jesus är Guds son. Han är inte Josefs son. Maria som säger att hon inte haft någon man, skall få ett barn. Jesus skall födas genom ett ingripande av Gud själv. Vem kan begripa det? Gabriel säger: Tycker du att det är svårt, Maria? För Gud är ingenting omöjligt. Gud väljer att komma till oss på detta sätt.

- Jesus är FÖDD AV JUNGFRUN MARIA.
Det betyder att Jesus är en människa som vi. Han vet vad det vill säga att leva på jorden, han begriper sig på oss. Vi begriper oss inte alltid på oss själva, men Jesus gör det. Nobody knows hur trabbligt allting kan vara, ingen utom Jesus.

När du låter dig dras in i trosbekännelsens lovsång tillsammans med Herrens trogna i alla tider, upptäcker du vilken tröst där finns. Du upptäcker glädjen som ligger i de orden, de doftar faktiskt salighet. Gud vill ju aldrig plåga våra hjärnor. Han vill bara trösta våra hjärtan. Gud berättar för dig vem Jesus är:

Sann Gud och mänska sann,
oss arma mänskor frälsa,
från synd och död han kan
 (Sv Psalm 113:3). 

Hur skall detta ske? Det är Marias fråga. Och svaret hon får är: Helig ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig.  

Kan du nu ana varför lovsången blir så stark i Nasaret? Där sitter ju folk från alla tider och förundrar sig över vad Gud vill göra för dem och i dem. Också vi kan få ta emot Jesus och få något från himmelen att ge till människor omkring oss.

Men har du frågat så någon gång? Hur ska detta gå till? Hur ska jag klara av? Hur ska jag orka? Hur ska jag med mitt liv kunna visa någon enda människa på Jesus? Hur skall jag kunna göra Jesus levande för någon enda människa?  Hur skall detta ske?

Det svar Maria får det får också vi:
Helig ande skall komma över dig
och den Högstes kraft skall vila över dig
.  

Detta får du och jag ta till oss i alla instängda och omöjliga situationer: Helig ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. (Skriv av det och klistra fast det på kylskåpet).
Det är mycket som kan hända när du börjar gnola på lovsången från Nasaret!
Vi sjunger:

Vi tackar dig, helige Ande
som möter oss och styrker oss
med livet ifrån Fadern, från Fadern.  

Vad svarar Maria på det uppdrag hon fick?
5.  Se jag är Herrens tjänarinna.
     Må det ske med mig som du har sagt
.  

Maria säger ja till detta uppdrag. Och Maria får föda den Högstes son. Därför vördar och prisar vi Maria som Herrens moder. Marias son är den Högstes son, han Guds son! Därför kan vill kalla Maria Guds moder!

Mörkret tätnar över jorden. Många fryser. Mörkret kan suga in oss i denna kyla. Men då Jesus kommer till oss kan det aldrig bli riktigt nermörkt för oss. Hans händer sträcks ner mot dig och mig. I de händerna får vi överlåta oss.

När vi gör så händer detta med oss: Vi lär oss säga JA med Maria.
Maria är vårt föredöme. Tillsammans med henne får du och jag säga JA till att ta emot Jesus i våra liv. Han vill födas i våra hjärtan. Fylla vårt inre med sin närvaro.  Du kan säga med Paulus: Ni lever inte längre mitt stora, stackars, duktiga, lilla, ömtåliga JAG. Nu lever Kristus i mig.

Hur ska det gå till frågade Maria. Hur ska det gå till, frågar vi, att vi kan ta emot Jesus i våra liv? Helig Ande skall komma över dig och kraft från Högste skall vila över dig

Med Maria får du och jag svara: Se jag är Herrens tjänarinna. Jag är Herrens tjänare.  Må det ske med mig som du har sagt. Jesus vill använda oss bland människor vi möter. Han vill bli levande för dem. Vi sjunger:

Vi tror att den helige Ande
vill styrka oss och hjälpa oss
att hålla fast vid Jesus, vid Jesus.  

Ängeln Gabriel har ord av tröst till Maria. Och till oss. Det är inte bara med Maria som Herren verkar. Hon har en släkting, Elisabeth. Det har hänt något spännande med denna gamla kvinna. Och det kan hända något spännande också med oss.

6.  Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.  Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne
Maria beger sig till Elisabet.

Maria får veta att ett under har skett också med Elisabet. Elisabet väntar barn på sin ålderdom. Gumfödelse var inte så vanlig på den tiden.  Ängeln Gabriel förklarar undret för Maria: Ingenting är omöjligt för Gud.

Elisabet förstår att ett under skett med Maria. Hon som är jungfru och inte varit tillsammans med någon man, väntar barn. Jungfrufödelse har man inte hört talas om tidigare. Men ingenting är omöjligt för Gud. Men Gud vore inte Gud om han inte kunde göra detta under. Men Maria tar emot i tro det som sagts till henne. Och därför säger Elisabet: Salig är hon som trodde. Ty det som Herren låtit säga henne skall gå i uppfyllelse (Lukas 1:45) .

Ja, ingenting är omöjligt för Gud.

Gud vill komma till oss. Han kan göra något stort också med mig, hopplösa människa.  Han längtar efter sina barn här på jorden. Gång på gång griper han in. Men han väljer sättet på vilket han vill komma. Och han sänder oss till trossyskon, där vi tillsammans kan tala med varandra, om det som Herren gör idag.

För oss är det viktigt att säga vårt JA till Jesus. Gud är en gentleman, han tvingar inte sina lösningar på oss. Jesus vill bo i oss. Kristendom är något som börjar inifrån.  Men han frågar, om han är välkommen. Han vill ha vårt JA! Livet födes in i oss. Det är mycket, som händer när den helige Ande, Tröstaren och hjälparen får leda oss till Jesus, till Jesus. Vi sjunger:

Vi tror att den helige Ande
är Tröstaren och Hjälparen
som leder oss till Jesus, till Jesus.    Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg