Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första söndagen i fastan Årg 1 - JESUS GRÅTER

1 i fastan. 3 årg. Hebr. 5.  

I Palestina gav man uttryck för sina känslor och hade lätt till att uttrycka sin glädje och sorg i gråt. 1 Mos. 21:16, 27:38; 42:24; 4 Mos. 11:10, 2 Krön. 20:3, Matt. 26:75; Luk. 7:38; Apg. 20:37
Särskilt gjordes detta vid dödsfall – 1 Mos. 23:2, 1 Sam. 25:1, 2 Sam. 1:24. 3:31-34, Joh. 11:33, 20:11, Apg. 9:39
Vid begravning lejdes folk att gråta och utföra särskilda klagosånger- Mark. 5:38 f, jfr Matt. 11:17.
Det står om Jesus, att han grät vid tre tillfällen.

1. KÄRLEKENS (eller medlidandets) TÅRAR. Joh. 11: 31-34. Jesu vän Lasaros är död.Maria gråter (grt Klaio- klaga, jämra, gråta). Om Jesus står det att han fällde tårar, grät – grt dakruo. Enda gången det verbet nämns i NT. Enda gången det står om en att han fäller tårar, så är det om Jesus.  ”Han tårar fälla skall som vi, förstå vår nöd och stå oss bi”.  Jesus kan göra det för att han förstår. Han känner med oss. Hebr. 4:15. Sympateo.  

Jesus känner med flyktingen  – Matt. 2:13-18
Jesus känner med skilsmässobarnet  – Luk. 2:49
Jesus känner med tonåringen –  Luk. 2:41-52
Jesus känner med den mobbade–  Luk. 23:35
Jesus känner med den missförstådde – Matt. 12:46 ff.
Jesus känner med den tilltufsade – Matt. 9:35 ff.
Jesus känner med förloraren- Luk. 18: 18 ff.
Jesus känner med övergivne– Matt. 26:56
Jesus känner med den ångestplågade– Luk.22:44
Jesus känner med den trötte–  Joh. 4:6
Jesus känner med den fängslade – Matt.26:57
Jesus känner med den torterade – Joh. 19:1 ff.
Jesus känner med den som känner sig övergiven av Gud –  Matt. 27:46

2. SORGENS TÅRAR. Luk. 19:41-44  Jesus kände sig bedrövad, när människor inte tog emot hans budskap – den rike ynglingen Luk. 18:18 ff. (Den rike ynglingen var bedrövad, men Jesus var det säkert också) Fariséerna ville ha ett tecken , Mark. 8:12, och Jesus ”suckade djupt”. Och här vill man tysta lovsången- och då börjar Jesus gråta. (grt klaio) Gråter över , att de inte ser det, som är till deras frid. (1917- ”vad din frid tillhör”; Gi= ”vad som behövs för din frid”. ) Vad gråter Jesus över i folket idag?  Vad gråter Jesus över i mitt liv idag?  

3. LIDANDETS TÅRAR. Hebr. 5:7. Står alltså inte i evangelierna, men i Hebréerbrevet- från ungefär samma tid som evangelierna. Men det finns många berättelser om Astrid Lindgren också, som inte finns i hennes böcker.  Jesus gick igenom mycket. Han var ”Prövad på allt sätt”. (Hebr. 4:15) Jesus levde ju under dödshot hela tiden. Herodes ville döda honom, när han var ett litet barn. (Matt. 2:16) Barnet Jesus hävde upp ”ett högt rop”. Översteprästerna och folkets äldste ville döda honom. (Matt. 26:4, 27:1)Judarna ville döda honom, eftersom han bröt mot sabbatsbudet. (Joh. 5:16-18, :1, 8:37, 8:40, 11:53)  Men Jesus blev räddad från döden – Matt. 2:16, Joh. 8:59. Jesus förd till ett högt berg, men drog sig undan – Och han blev tagen ur sin ångest- Luk. 22:44 (grt agonia) Men döden då? Ja. Även där räddade Gud honom, genom att han uppstod. 

Och genom Jesu tårar får jag del av den eviga glädjen. P.g.a. Jesu tårar får jag av nåd sjunga: ”jag skall gråtande kasta mig ner, på en kust som jag aldrig har sett”. (Ps. 311)  Där Gud skall avtorka alla tårar från våra ögon – Uppb. 7:17, 21:4.  

Men redan här och nu, tack vare Jeus seger för oss – Jes. 38:5.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg