Stiftelsen Bibelskolan.com
 

  

Sonens gåvor

 

Jesu gåvor enligt Ef 4:11 heter apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Vi är inte så vana vid att se dem som gåvor ibland oss. Men de är gåvor och vi behöver dem.

 

Församlingen behöver andliga ledare. Deras uppgift är att få oss att förstå att det vi är som kristna, det är vi tillsammans. De ska lära oss att bygga upp Kristi kropp (Ef 4:12). Vi är ju döpta till att höra till en och samma kropp (1 Kor 12:13). Vi behöver få lära oss hur rikt det kan bli när vi arbetar tillsammans.

En gång gick Jesus kroppsligen omkring här på jorden. Man såg honom i Kafarnaum och i Jerusalem. Också idag vill Jesus kroppsligen gå omkring här på jorden. Ty nu är ni Kristi kropp (1 Kor 12:27). Vår uppgift tillsammans är att göra Gud synlig. Jesus gjorde Guds kärlek synlig (Joh 1:18) När Guds kärlek sätter oss i rörelse blir Gud synlig genom oss (1 Joh 4:11-12).

Andliga ledares uppgift är inte att vara soloaktörer. De bör inte säga eller tänka: "Se, jag gör allting själv". Ingen enskild kan utstråla hela härligheten i kristendomen. Men många tillsam­mans kan göra det. Då kan människor ana Guds närvaro och säga: Hos er finns verkligen Gud (1 Kor 14:25). Andliga ledare skall hjälpa församlingens enskilda medlemmar att bygga upp Kristi kropp.

Jesus själv var Guds gåva till oss. Han var Aposteln, Profeten, Evangelisten, Herden och Läraren. När han gav dessa gåvor till församlingen så var det egentligen sig själv han gav. Han lade sitt eget sinne och sin egen utrustning i dem. Det är detta vi kan se när vi börjar be för dem som har andliga tjänster i försam­lingen. Vi ser Jesus i dem han sänder. Mitt i deras svaghet! Andliga ledare är Sonens gåvor till församlingen. De är redskap som Herren vill använda då han förmedlar sitt liv till oss.

Apostelns uppgift är att påminna kyrkan om att bygga på apostlarnas grund. Aposteln har pionjäranda och kan få gudsfolket att komma i rörelse och bli vandringsfolket.

Profetens uppgift är att träna alla i församlingen att lyssna till vad Anden säger till församlingarna (Joh Upp 2:11) så att de kan förstå och uttrycka vad Gud vill med sitt folk idag.

Evangelistens uppgift är att engagera hela församlingen i arbetet bland "de onådda".

Lärarens uppgift är att träna hela församlingen att lyssna in Herrens ord i sina hjärtan så att de kan ge besked om sitt hopp (1 Petr 3:15) och förmedla kunskap om den Herre de älskar.

Herdens uppgift är att ge själavård och hjälpa alla i församlingen att ha omsorg om varandra.

Vi är döpta till att ha ett rikt liv tillsammans!

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke           

Kan du se de andliga ledarna i din församling som gåvor från Jesus.
Be för dem och uppmuntra dem att förstå vilka viktiga uppgifter de har.


Lyssna inåt               

Men åt var och en av oss blev nåden given, allt eftersom Kristus utmätte sin gåva ....
Det var han som gav oss gåvor: somliga till apostlar, somliga till evangelister,
andra till herdar och lärare. Så satte han de heliga i stånd att utföra sin tjänst:
att bygga upp Kristi kropp
.
(Ef 4:7,11-12, Giertz)


Bed                           

Herre Jesus, ge oss din längtan efter att vår församling
skall fungera som din kropp här på jorden.
Sänd oss andliga ledare.
Hjälp oss att be för dem.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg