Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Brev till Jesus

 

Jesus,
jag tackar Dig för att jag genom dopet får höra ihop med Dig!

Jag vill att Du, Jesus, skall vara min Frälsare.

Tack för att jag ständigt får tömma ut min synd vid Ditt kors.
Du har på korset lidit och dött för mig.
All min synd, all min nöd, all min smärta
har Du tagit in i Dig.
Du har segrat över allt djävulskap.
Det onda, det mörka och svåra
får aldrig sista ordet, när jag hör ihop med Dig.


Jag vill att Du, Jesus, skall vara min Herre.

Tack för att jag ständigt får gå till Din tron och i Ditt namn
avsätta alla makter som vill sätta sig där.


Jag vill nu säga nej till allt det som velat styra mig:
min osäkerhet och mitt dåliga självförtroende,
min självupptagenhet och min självömkan.


Jag tar avstånd
från bitterhet och besvikelse,
från jämförelse och avund,
från falskhet och lögn.


Jag tar avstånd
från allt det ockulta
och avsvär mig djävulen och alla hans gärningar
.


Jag bekänner nu tillsammans med alla Dina trogna i himlen och på jorden att Du Jesus är min Herre.


Hindra mig, Jesus, Du min frälsare och Herre, från att snurra runt omkring Ditt kraftfält. Drag mig tillbaka till Dig, när jag smyger mig upp på åskådarläktaren eller blir sittande på fel sida om korset eller klättrar upp på fel sida ovanför tronen. Jag vill leva i dopets kraftfält och lära mig att dagligen gå både till korset och tronen.


Jesus, jag vill också be om Din närvaro i mitt förhållande till andra människor. Hjälp mig att kunna förlåta andra människor vad de gjort mot mig och genom förlåtelsen lämna över till Dig rätten att anklaga dem
.


Hjälp mig att kunna överlåta dem till Dig och vila i denna överlåtelse. Ge mig gåvan att kunna se och förstå hur jag skall handla. Hjälp mig att välsigna och be för de människor Du sänder i min väg.


Kom in, Herre, med Ditt fortsatta helande och Din läkedom i alla de områden, där jag fått sår och där det kanske fortfarande gör ont. Tala in Din frid i mitt innersta.


Låt mig få höra hur Du också idag förkunnar glädjebud för de fattiga och befrielse för de fångna.


Fyll mig med Din kärlek, med Din Ande, med Ditt liv.


Ja, jag vill gå in i mina morgondagar tillsammans med Dig
.


........................................
Din lärjunge

 

Ta nu fram papper och penna och skriv ett eget brev till Jesus. Ovanstående kan vara en modell. Men skriv helst med egna ord och låt ditt hjärta uttrycka dina egna tankar.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg